Jwari bajar bhav : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2021

Jwari bajar bhav : आजचे ज्वारी बाजार भाव 25-10-2021

Jwari bajar bhav : आजचे ज्वारी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल: ज्वारी

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 3 1300 1700 1500
02/12/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1175 1175 1175
02/12/2021 अमरावती क्विंटल 50 1200 1450 1325
02/12/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 10 1471 1900 1685
02/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 6 1251 1251 1251
02/12/2021 बीड रब्बी क्विंटल 37 1301 1711 1456
02/12/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 5 1151 1326 1239
02/12/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 9 1200 1400 1300
02/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 28 1390 1601 1402
02/12/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 13 1501 1715 1600
02/12/2021 जालना शाळू क्विंटल 405 1350 2125 1600
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 408 1800 3500 2500
02/12/2021 नांदेड टालकी क्विंटल 18 1313 1560 1451
02/12/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 75 1401 1455 1438
02/12/2021 परभणी क्विंटल 23 1400 1400 1400
02/12/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2300 2200
02/12/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 372 3800 4200 4000
02/12/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 1 1400 1400 1400
02/12/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 15 1100 1350 1200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1484
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 1 1500 1500 1500
01/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 163 1400 2200 1600
01/12/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1200 1200
01/12/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1160 1130
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 160 1400 2000 1600
01/12/2021 औरंगाबाद रब्बी क्विंटल 4 1170 1170 1170
01/12/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 25 1471 1900 1685
01/12/2021 बीड क्विंटल 2 1400 1425 1425
01/12/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 89 1200 1700 1404
01/12/2021 बीड रब्बी क्विंटल 155 1395 1692 1526
01/12/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 160 1218 1900 1378
01/12/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 13 1250 1400 1300
01/12/2021 धुळे क्विंटल 35 1375 1566 1433
01/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 150 1340 1650 1550
01/12/2021 धुळे दादर क्विंटल 60 1607 1646 1646
01/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
01/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 233 1413 1555 1506
01/12/2021 जळगाव पांढरी क्विंटल 37 1300 1500 1400
01/12/2021 जळगाव दादर क्विंटल 187 1600 1950 1800
01/12/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 32 100 1770 1500
01/12/2021 जालना शाळू क्विंटल 414 1300 2150 1550
01/12/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 3 1271 1271 1271
01/12/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 17 1200 1602 1358
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 571 1800 3500 2500
01/12/2021 नांदेड क्विंटल 2 1259 1259 1259
01/12/2021 नांदेड हायब्रीड क्विंटल 11 1300 1411 1320
01/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 145 1507 1725 1651
01/12/2021 नाशिक मालदांडी क्विंटल 5 1338 1358 1348
01/12/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 155 1200 1580 1459
01/12/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
01/12/2021 परभणी पांढरी क्विंटल 3 1250 1300 1275
01/12/2021 पुणे क्विंटल 9 1752 2500 2129
01/12/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 370 4000 4400 4200
01/12/2021 सांगली शाळू क्विंटल 235 2640 3500 3070
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 1501 1350 3000 2450
01/12/2021 सोलापूर मालदांडी क्विंटल 10 1950 1950 1950
01/12/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 4 1300 1475 1350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4976
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 328 1400 2300 1625
30/11/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1450 1400
30/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 133 1300 1700 1500
30/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 53 1025 1150 1088
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 36 1400 1800 1500
30/11/2021 औरंगाबाद रब्बी क्विंटल 8 1500 1900 1521
30/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 38 1323 1549 1444
30/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 86 1200 1853 1450
30/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 128 1365 1661 1533
30/11/2021 बीड पांढरी क्विंटल 4 1150 1400 1150
30/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 141 1170 1620 1282
30/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 10 1200 1453 1300
30/11/2021 बुलढाणा दादर क्विंटल 15 1100 1240 1170
30/11/2021 धुळे क्विंटल 82 1200 1581 1531
30/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 40 1230 1700 1551
30/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 190 1400 1711 1681
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 42 1400 1580 1535
30/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 68 1263 1498 1435
30/11/2021 जळगाव पांढरी क्विंटल 60 1300 1531 1420
30/11/2021 जळगाव काळी क्विंटल 595 1030 1425 1210
30/11/2021 जळगाव दादर क्विंटल 67 1700 1900 1750
30/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 34 1580 1820 1750
30/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 653 1250 2053 1506
30/11/2021 जालना काळी क्विंटल 7 1600 1625 1600
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 740 1800 3500 2500
30/11/2021 नांदेड क्विंटल 19 1261 1525 1393
30/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 800 1463 1720 1550
30/11/2021 नाशिक पांढरी क्विंटल 3 925 925 925
30/11/2021 उस्मानाबाद मालदांडी क्विंटल 3 1600 1600 1600
30/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 184 1294 1657 1517
30/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
30/11/2021 परभणी रब्बी क्विंटल 3 1355 1355 1355
30/11/2021 परभणी पांढरी क्विंटल 11 1300 1400 1350
30/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 368 3800 4600 4200
30/11/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 233 1400 2100 1800
30/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 200 2640 3600 3120
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1284 1550 3200 2500
30/11/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1350 1200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6684
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 1 1276 1276 1276
29/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 173 1300 2100 1650
29/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 95 1300 1900 1600
29/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 67 1175 1900 1260
29/11/2021 अमरावती क्विंटल 50 1350 1450 1400
29/11/2021 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 221 1100 1350 1280
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 30 1400 1850 1500
29/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 13 1375 1450 1412
29/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 78 1150 1700 1391
29/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 181 1225 1750 1433
29/11/2021 बीड पिवळी क्विंटल 5 1300 2650 1500
29/11/2021 बीड पांढरी क्विंटल 50 1500 1511 1500
29/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 97 1265 1498 1385
29/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 22 1200 1475 1300
29/11/2021 धुळे क्विंटल 88 1000 1650 1620
29/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 216 1372 1711 1575
29/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 52 1435 1713 1586
29/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 25 1100 1825 1462
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 40 1440 1525 1475
29/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 418 1428 1551 1523
29/11/2021 जळगाव पांढरी क्विंटल 70 1325 1541 1450
29/11/2021 जळगाव काळी क्विंटल 175 1030 1425 1210
29/11/2021 जळगाव दादर क्विंटल 209 1566 1713 1625
29/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 22 1400 1901 1750
29/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 532 1475 2000 1725
29/11/2021 लातूर हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1500 1450
29/11/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 2 1141 1621 1341
29/11/2021 लातूर रब्बी क्विंटल 11 1300 1300 1300
29/11/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 2 1411 1411 1411
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 767 1800 3500 2500
29/11/2021 नांदेड क्विंटल 5 1261 2101 1681
29/11/2021 नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 1301 1375 1361
29/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 796 1491 1749 1669
29/11/2021 नंदुरबार हायब्रीड क्विंटल 132 1476 1815 1650
29/11/2021 नाशिक पांढरी क्विंटल 1 1501 1501 1501
29/11/2021 उस्मानाबाद मालदांडी क्विंटल 30 1100 1770 1470
29/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 143 1410 1517 1434
29/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 4 1777 1877 1777
29/11/2021 पुणे हायब्रीड क्विंटल 230 1500 1751 1600
29/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 520 2750 3650 3000
29/11/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 5 1300 1750 1600
29/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 220 2640 3500 3070
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1156 1325 3150 2300
29/11/2021 सोलापूर मालदांडी क्विंटल 72 1300 2100 2000
29/11/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 2 700 700 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7038
28/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 88 1200 2100 1500
28/11/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 3 1250 1300 1300
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 87 1300 1425 1375
28/11/2021 औरंगाबाद रब्बी क्विंटल 3 1631 1980 1690
28/11/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 39 950 1501 1358
28/11/2021 पुणे नं. ३ क्विंटल 2 1500 1500 1500
28/11/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 10 1400 1600 1500
28/11/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 271 1600 2500 1950
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 503
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 2 1200 1200 1200
27/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 30 1300 2000 1500
27/11/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1350 1350
27/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 171 1500 2050 1800
27/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 25 1200 1565 1410
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 123 1317 1700 1433
27/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 25 1500 1641 1570
27/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 89 1100 1580 1371
27/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 154 1351 1711 1500
27/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 56 1075 1225 1150
27/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 9 1200 1525 1350
27/11/2021 बुलढाणा दादर क्विंटल 15 1100 1240 1170
27/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 73 1390 1660 1440
27/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 6 1795 1795 1795
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 32 1370 1500 1446
27/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 195 1386 1526 1499
27/11/2021 जळगाव काळी क्विंटल 42 1020 1425 1200
27/11/2021 जळगाव दादर क्विंटल 220 1675 1751 1751
27/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 29 1301 2000 1500
27/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 474 1253 1801 1450
27/11/2021 जालना काळी क्विंटल 4 1421 1421 1421
27/11/2021 लातूर हायब्रीड क्विंटल 26 1375 1500 1438
27/11/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 4 1481 1600 1591
27/11/2021 लातूर रब्बी क्विंटल 25 1250 1511 1400
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 767 1800 3500 2500
27/11/2021 नांदेड टालकी क्विंटल 11 1311 1705 1500
27/11/2021 नाशिक मालदांडी क्विंटल 3 1312 1312 1312
27/11/2021 नाशिक पांढरी क्विंटल 17 1350 2014 1740
27/11/2021 उस्मानाबाद मालदांडी क्विंटल 9 1300 1600 1500
27/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 91 1300 1632 1576
27/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
27/11/2021 परभणी पांढरी क्विंटल 2 1300 1300 1300
27/11/2021 परभणी टालकी क्विंटल 65 1400 1500 1450
27/11/2021 पुणे नं. ३ क्विंटल 1 1200 1200 1200
27/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 365 4000 4400 4200
27/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 235 2640 3500 3070
27/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1443 1501 2201 1851
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4846
26/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 216 1200 2200 1700
26/11/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 13 1250 1350 1350
26/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 190 1300 1900 1600
26/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 2 1125 1200 1162
26/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 150 1300 2000 1450
26/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 48 1350 1700 1525
26/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 3 1041 1150 1150
26/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 79 900 1681 1370
26/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 250 1317 1793 1580
26/11/2021 बीड पिवळी क्विंटल 4 1300 1800 1600
26/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 80 1125 1500 1313
26/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 10 1250 1500 1350
26/11/2021 बुलढाणा दादर क्विंटल 6 1100 1250 1175
26/11/2021 धुळे क्विंटल 135 1350 1600 1526
26/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 71 1311 1668 1588
26/11/2021 धुळे पांढरी क्विंटल 5 1701 1775 1775
26/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 101 1571 1677 1660
26/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 30 1155 1850 1502
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 120 1400 1800 1600
26/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 376 1390 1532 1514
26/11/2021 जळगाव पांढरी क्विंटल 75 1500 1691 1551
26/11/2021 जळगाव काळी क्विंटल 67 1020 1440 1210
26/11/2021 जळगाव दादर क्विंटल 291 1625 1798 1734
26/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 17 1200 1771 1600
26/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 383 1263 1700 1426
26/11/2021 जालना काळी क्विंटल 10 1351 1451 1451
26/11/2021 लातूर हायब्रीड क्विंटल 44 1308 1550 1417
26/11/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 5 1400 1800 1700
26/11/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 6 1000 1301 1168
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1646 1800 3500 2500
26/11/2021 नांदेड क्विंटल 2 1200 1480 1340
26/11/2021 नांदेड हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1361 1361
26/11/2021 नांदेड टालकी क्विंटल 4 1326 1451 1401
26/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 636 1471 1689 1567
26/11/2021 नंदुरबार हायब्रीड क्विंटल 112 1475 1755 1691
26/11/2021 नंदुरबार दादर क्विंटल 4 1600 1600 1600
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 4 1400 1400 1400
26/11/2021 नाशिक मालदांडी क्विंटल 12 1170 2200 1400
26/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 186 1450 1600 1520
26/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 4 1750 1850 1800
26/11/2021 पुणे नं. ३ क्विंटल 2 1200 1700 1700
26/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 366 4000 4400 4200
26/11/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 1 1900 1900 1900
26/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 238 2640 3500 3070
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 2395 1325 2513 1938
26/11/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1300 1250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8423
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 107 2075 2275 2175
25/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 248 1300 2100 1600
25/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 187 1300 1700 1500
25/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 32 1075 1225 1156
25/11/2021 अमरावती क्विंटल 50 1200 1350 1275
25/11/2021 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 6 1599 1599 1599
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 167 1350 1776 1450
25/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 82 1425 1801 1638
25/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 136 1260 1600 1414
25/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 209 1313 1765 1578
25/11/2021 बीड पांढरी क्विंटल 7 1350 1350 1350
25/11/2021 बुलढाणा क्विंटल 4 1000 1100 1050
25/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 152 1120 1415 1239
25/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 9 1300 1700 1400
25/11/2021 धुळे क्विंटल 92 1300 1626 1460
25/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 136 1208 1676 1620
25/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 72 1598 1890 1704
25/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 75 1408 1465 1445
25/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 19 1301 1950 1426
25/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 500 1270 1850 1543
25/11/2021 जालना काळी क्विंटल 4 1351 1351 1351
25/11/2021 लातूर हायब्रीड क्विंटल 3 1351 1530 1440
25/11/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 4 1450 1450 1450
25/11/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 29 1000 1550 1329
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 738 1800 3500 2500
25/11/2021 नांदेड क्विंटल 4 1350 1350 1350
25/11/2021 नांदेड हायब्रीड क्विंटल 11 1275 1381 1281
25/11/2021 नांदेड टालकी क्विंटल 29 1351 1600 1400
25/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 751 1426 1763 1701
25/11/2021 नंदुरबार हायब्रीड क्विंटल 28 1576 1760 1736
25/11/2021 नंदुरबार दादर क्विंटल 1 2800 2800 2800
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 1 1800 1825 1805
25/11/2021 नाशिक मालदांडी क्विंटल 10 1820 2135 1950
25/11/2021 नाशिक पांढरी क्विंटल 10 1300 1751 1461
25/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 120 1438 1568 1513
25/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
25/11/2021 परभणी पांढरी क्विंटल 17 1251 1350 1300
25/11/2021 परभणी टालकी क्विंटल 130 1100 1600 1475
25/11/2021 पुणे हायब्रीड क्विंटल 257 1450 1850 1700
25/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 536 2700 3500 2975
25/11/2021 पुणे पांढरी क्विंटल 4 1410 1410 1410
25/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 130 2640 3500 3070
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1242 1425 3150 2150
25/11/2021 सोलापूर मालदांडी क्विंटल 138 1305 1979 1700
25/11/2021 वाशिम हायब्रीड क्विंटल 32 973 1048 998
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6521
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 99 1275 1475 1375
24/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 215 1300 2100 1700
24/11/2021 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1300 1300
24/11/2021 अहमदनगर मालदांडी क्विंटल 4 1600 2000 1700
24/11/2021 अकोला हायब्रीड क्विंटल 52 1160 1250 1175
24/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 183 1300 2138 1500
24/11/2021 औरंगाबाद रब्बी क्विंटल 3 1201 1350 1346
24/11/2021 औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1350 1801 1575
24/11/2021 बीड क्विंटल 7 1700 1750 1750
24/11/2021 बीड मालदांडी क्विंटल 87 1200 1800 1355
24/11/2021 बीड रब्बी क्विंटल 139 1300 1673 1550
24/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 109 1125 1403 1210
24/11/2021 बुलढाणा शाळू क्विंटल 17 1200 1300 1250
24/11/2021 बुलढाणा दादर क्विंटल 15 1100 1240 1170
24/11/2021 धुळे क्विंटल 28 1300 1500 1415
24/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 243 1303 1648 1481
24/11/2021 धुळे दादर क्विंटल 117 1467 1801 1682
24/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1400
24/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 150 1351 1603 1580
24/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 71 1391 8021 1436
24/11/2021 जळगाव रब्बी क्विंटल 11 1600 1675 1651
24/11/2021 जळगाव पांढरी क्विंटल 195 1406 1551 1476
24/11/2021 जळगाव काळी क्विंटल 225 1020 1440 1210
24/11/2021 जळगाव दादर क्विंटल 297 1583 1701 1659
24/11/2021 जालना मालदांडी क्विंटल 15 1051 1591 1400
24/11/2021 जालना शाळू क्विंटल 904 1288 2000 1503
24/11/2021 लातूर हायब्रीड क्विंटल 6 1331 1510 1420
24/11/2021 लातूर मालदांडी क्विंटल 3 1000 1852 1000
24/11/2021 लातूर पांढरी क्विंटल 6 1101 1401 1284
24/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1154 1800 3500 2500
24/11/2021 नांदेड क्विंटल 6 1250 1459 1354
24/11/2021 नांदेड हायब्रीड क्विंटल 10 1300 1451 1331
24/11/2021 नांदेड टालकी क्विंटल 12 1451 1651 1650
24/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 666 1475 1698 1613
24/11/2021 नंदुरबार हायब्रीड क्विंटल 151 1676 1773 1746
24/11/2021 नाशिक मालदांडी क्विंटल 11 1281 2122 1550
24/11/2021 नाशिक पांढरी क्विंटल 11 1191 1370 1325
24/11/2021 उस्मानाबाद पिवळी क्विंटल 1 1600 1600 1600
24/11/2021 उस्मानाबाद पांढरी क्विंटल 101 1325 1516 1450
24/11/2021 परभणी हायब्रीड क्विंटल 20 1676 1796 1735
24/11/2021 पुणे मालदांडी क्विंटल 370 3600 4400 4000
24/11/2021 सांगली शाळू क्विंटल 416 2640 3600 3120
24/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1979 1157 2567 2091
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 8130

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email