Search
Generic filters

Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2022

Kakdi bajar bhav today

Kakdi bajar bhav today : आजचे काकडी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे काकडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kakdi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

 

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2500 1500
24/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 30 1000 1600 1300
24/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 6 2000 2500 2250
24/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 9 600 1000 800
24/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 360 1400 1600 1500
24/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 433 1000 1750 1375
24/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 402 700 1500 1100
24/01/2022 सातारा क्विंटल 4 1000 2000 1500
24/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
24/01/2022 सोलापूर क्विंटल 12 800 5000 3000
24/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 30 300 2000 1000
24/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 1550 2100 1850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1316
23/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 5 1000 2500 1500
23/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 16 700 1200 950
23/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
23/01/2022 पुणे क्विंटल 66 875 1800 1200
23/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 714 1000 1533 1267
23/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 186 4000 4200 4000
23/01/2022 सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
23/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
23/01/2022 सोलापूर क्विंटल 5 900 4200 3100
23/01/2022 सोलापूर नं. १ क्विंटल 17 1000 2000 1600
23/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1045
22/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 24 1000 1700 1350
22/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 20 1200 1600 1400
22/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 46 700 1300 1000
22/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 2 600 1500 1000
22/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 12 1000 1000 1000
22/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 701 1600 2000 1800
22/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 135 1000 1400 1275
22/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 625 1700 1450
22/01/2022 पुणे क्विंटल 106 1000 2000 1500
22/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 64 950 1100 1025
22/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 40 1200 1800 1500
22/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 800 1000 1000
22/01/2022 सोलापूर क्विंटल 5 1000 3300 2400
22/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 14 800 2000 1500
22/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1232
21/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 30 1000 2250 1525
21/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 50 1000 1600 1300
21/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 23 900 1100 1000
21/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1800 2500 2100
21/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 549 1600 2000 1800
21/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 3 2800 2800 2800
21/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 464 1250 2000 1750
21/01/2022 पुणे क्विंटल 80 1042 2033 1558
21/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 353 867 1367 1117
21/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 38 1800 2000 1900
21/01/2022 सोलापूर क्विंटल 5 900 3800 1900
21/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 29 600 2500 1200
21/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1800 1550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1675
20/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 19 510 860 685
20/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 34 600 1400 1000
20/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 17 800 1200 1000
20/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1398 875 1625 1375
20/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 410 1600 2000 1800
20/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 180 800 1000 950
20/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 5 1540 1750 1610
20/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 343 1250 2750 2000
20/01/2022 पुणे क्विंटल 108 867 1833 1350
20/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 460 1000 1650 1325
20/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 141 3800 4000 3800
20/01/2022 सातारा क्विंटल 13 800 1000 900
20/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
20/01/2022 सोलापूर क्विंटल 7 300 2300 2000
20/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 2000 1000
20/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 1250 1650 1525
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3171
19/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 29 1000 2333 1683
19/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 30 1000 1400 1200
19/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 34 1000 1200 1100
19/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 31 900 1100 1000
19/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 765 1600 2000 1800
19/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 1 1000 1800 1500
19/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 5 3500 4655 4200
19/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 347 2000 3250 2500
19/01/2022 पुणे क्विंटल 99 867 1600 1250
19/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 155 833 1500 1150
19/01/2022 सातारा क्विंटल 14 800 1000 900
19/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
19/01/2022 सोलापूर क्विंटल 8 300 4000 1700
19/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 52 650 2400 1500
19/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1600 1450
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1600
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 1000 2500 1000
18/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 60 900 1200 1050
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 13 600 1200 900
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 28 900 1100 1000
18/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 33 1500 3500 2650
18/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 715 1400 1800 1600
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 182 900 1300 1175
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 284 1500 2600 2000
18/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 4 1300 2000 1650
18/01/2022 पुणे क्विंटल 119 909 1653 1265
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 637 933 1567 1250
18/01/2022 सांगली क्विंटल 5 1500 2200 1800
18/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1300
18/01/2022 सातारा क्विंटल 15 1000 1200 1100
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 17 600 2500 1800
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2141
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 1500 1200
17/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 60 900 1200 1050
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 21 600 1000 800
17/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 2 800 1200 1000
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
17/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 631 1200 1400 1300
17/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 160 1000 1200 1150
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 4 2100 2555 2450
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 324 1500 3125 2250
17/01/2022 पुणे क्विंटल 46 900 1600 1250
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 564 875 1600 1213
17/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 222 4200 4400 4200
17/01/2022 रत्नागिरी क्विंटल 40 1000 1200 1100
17/01/2022 सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 27 1000 1500 1500
17/01/2022 सोलापूर क्विंटल 18 500 4000 1800
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 39 500 1750 1000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 1400 1850 1650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2186
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 27 800 1200 1000
16/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 900 1200 1050
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 32 700 1300 1000
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 24 1000 1000 1000
16/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 5 2660 2660 2660
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 285 750 2250 1625
16/01/2022 पुणे क्विंटल 122 900 1833 1417
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1021 825 1375 1100
16/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 12 500 1000 800
16/01/2022 सातारा क्विंटल 20 800 1000 900
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
16/01/2022 सोलापूर क्विंटल 6 800 1700 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1603

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email