Search
Generic filters

Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 15/03/2022

Kanda Bajar Bhav Today

Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 15/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6841 400 1450 1200
औरंगाबाद क्विंटल 531 200 1000 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11135 1200 1700 1450
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 185 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 2989 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8666 425 1650 825
सोलापूर लाल क्विंटल 35658 100 1850 900
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 250 1128 850
धुळे लाल क्विंटल 2558 100 1300 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 11400 400 1205 950
पंढरपूर लाल क्विंटल 971 200 2000 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1200 1800 1650
कळवण लाल क्विंटल 3000 300 1180 800
मनमाड लाल क्विंटल 6000 300 1161 950
कोपरगाव लाल क्विंटल 3720 300 1051 901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4800 400 1092 825
यावल लाल क्विंटल 1200 1290 2260 1600
देवळा लाल क्विंटल 5700 100 1195 1025
उमराणे लाल क्विंटल 19500 650 1051 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 230 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 14161 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 276 400 1200 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 730 600 1060 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1100 1400 1325
नाशिक पोळ क्विंटल 2670 600 1900 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 21000 500 1500 1150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 700 600 1640 1250
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2397 150 1500 1351
कळवण उन्हाळी क्विंटल 700 300 1410 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4160 400 1300 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1651 400 1690 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 451 350 1500 1200
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 350 900 1225 1000
14/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8697 400 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 52 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 19177 1300 1700 1500
मंचर- वणी क्विंटल 26 550 1300 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 1004 550 1200 800
सातारा क्विंटल 236 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 119 200 2000 1500
राहता क्विंटल 3284 300 1350 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 40104 100 1800 950
अहमदनगर लाल क्विंटल 30610 630 1600 1000
येवला लाल क्विंटल 14566 200 1251 900
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5042 250 1176 850
धुळे लाल क्विंटल 193 100 1300 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 22045 500 1551 1070
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14385 400 1500 1050
जळगाव लाल क्विंटल 2538 500 1100 750
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 24000 300 1151 910
नागपूर लाल क्विंटल 3000 1300 1800 1675
सिन्नर लाल क्विंटल 3419 300 1325 1100
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 17195 250 1611 1200
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 200 300 1000 900
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 330 520 1200 1050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2270 100 1400 700
कळवण लाल क्विंटल 3500 300 1300 900
चांदवड लाल क्विंटल 7476 501 1351 850
मनमाड लाल क्विंटल 13679 300 1263 1050
सटाणा लाल क्विंटल 7120 450 1285 975
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 11474 500 1400 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5233 300 1250 950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 609 100 1300 900
देवळा लाल क्विंटल 6108 100 1280 1025
उमराणे लाल क्विंटल 16500 550 1113 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 700 1800 1250
पुणे लोकल क्विंटल 13406 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 313 400 1400 900
वाई लोकल क्विंटल 200 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2200 1800
शेवगाव नं. १ नग 2830 1100 1300 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2200 2000
शेवगाव नं. २ नग 920 700 1000 1000
शेवगाव नं. ३ नग 946 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 2180 1100 1300 1250
नाशिक पोळ क्विंटल 1974 600 1650 1200
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17426 600 1600 1051
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 16201 600 1300 975
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3140 800 1691 1215
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2340 900 1561 1300
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1470 500 1650 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 800 400 1400 1100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10580 200 1600 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 8020 500 1367 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1340 500 1755 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 463 300 1489 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 550 900 1400 1175
13/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1033 300 1200 750
राहूरी क्विंटल 5271 100 1500 800
मंचर क्विंटल 8721 1000 1800 1485
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 600 1300 1100
सातारा क्विंटल 363 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3760 300 1500 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8725 435 1750 875
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 345 400 1500 1200
पैठण लाल क्विंटल 1100 500 1500 1000
कोपरगाव लाल क्विंटल 2745 400 1325 1120
पाथर्डी लाल क्विंटल 57 200 1500 1200
यावल लाल क्विंटल 160 1310 2300 1610
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 21688 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1500 1600 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 117 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 435 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2546 150 1800 1496
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10602 200 1700 1250
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
12/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8672 400 1700 1400
औरंगाबाद क्विंटल 547 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11474 1300 1800 1550
खेड-चाकण क्विंटल 11000 1000 1700 1500
मंचर- वणी क्विंटल 14 600 1400 950
कराड हालवा क्विंटल 201 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 35227 100 2000 1050
अहमदनगर लाल क्विंटल 35460 850 1700 1200
येवला लाल क्विंटल 10140 200 1340 1000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4501 200 1361 1000
धुळे लाल क्विंटल 1768 100 1440 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 15540 600 1671 1301
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2065 700 1460 1150
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13830 500 1625 1300
जळगाव लाल क्विंटल 1475 675 1500 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 453 200 2100 1500
नागपूर लाल क्विंटल 300 1400 2000 1850
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2616 200 1600 800
चांदवड लाल क्विंटल 10829 552 1711 1000
मनमाड लाल क्विंटल 5359 300 1323 1150
कोपरगाव लाल क्विंटल 1320 700 1448 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 3060 301 1275 1150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 13381 700 1600 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5421 300 1362 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 31 1500 1500 1500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2838 1000 1875 1425
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4175 300 1600 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 153 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 351 400 1600 1000
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2400 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1200 1400 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 80 1300 1500 1400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10303 300 1770 1145
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 12784 650 1500 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2510 600 1700 1250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2010 900 1612 1325
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 60 700 1060 901
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1352 900 1551 1350
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2480 500 1500 1245
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 226 500 2000 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 167 400 1350 1181
11/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6222 400 1700 1300
राहूरी क्विंटल 7996 100 1600 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9996 1200 1700 1450
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1700 1400
मंचर क्विंटल 93 450 1600 925
श्रीगोंदा क्विंटल 1714 500 1400 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 454 550 1350 900
लासूर स्टेशन क्विंटल 1422 500 1405 1050
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 700 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 51 500 1680 1450
राहता क्विंटल 3559 400 1800 1350
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9781 505 2050 1050
सोलापूर लाल क्विंटल 39820 100 2000 1050
येवला लाल क्विंटल 11952 200 1351 1100
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5170 300 1437 1100
धुळे लाल क्विंटल 1038 100 1440 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 23640 700 1688 1340
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1855 700 1562 1251
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 15165 400 1612 1350
जळगाव लाल क्विंटल 415 575 1550 1200
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 29 800 1500 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 20843 305 1451 1075
सिन्नर लाल क्विंटल 2713 300 1455 1250
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 16860 300 1911 1300
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 500 1250 1150
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 410 500 1400 1200
कळवण लाल क्विंटल 2400 450 1510 1200
पैठण लाल क्विंटल 925 600 1500 1100
चांदवड लाल क्विंटल 11312 750 1694 1280
मनमाड लाल क्विंटल 10919 300 1436 1200
कोपरगाव लाल क्विंटल 1665 325 1365 1225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6736 400 1400 1140
पेन लाल क्विंटल 273 3500 3700 3500
पाथर्डी लाल क्विंटल 18 250 1400 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 36 1500 1500 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 16603 100 1433 1100
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4031 1000 1896 1400
देवळा लाल क्विंटल 4455 100 1590 1425
नामपूर लाल क्विंटल 4379 100 1515 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 360 900 1900 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4528 400 1700 1050
पुणे लोकल क्विंटल 21256 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1700 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1500 1700 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 92 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 371 400 1400 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2400 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1182 200 1500 900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 639 1300 1500 1400
नाशिक पोळ क्विंटल 1732 650 1900 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14140 300 1765 1175
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2345 801 1716 1401
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 100 600 1052 900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 966 500 1701 1400
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 823 500 1900 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 400 400 1600 1300
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 17588 200 1851 1025
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3924 500 1450 1250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 451 1000 2110 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 428 350 1426 1225
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 7336 200 2000 1300
10/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5999 400 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 735 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8793 1300 1800 1550
खेड-चाकण क्विंटल 350 1000 1800 1400
मंचर क्विंटल 10501 1000 2000 1595
श्रीगोंदा क्विंटल 1745 300 1200 900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 800 1500 1000
सातारा क्विंटल 483 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3374 400 1800 1350
कराड हालवा क्विंटल 249 1500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 39150 100 2180 1050
अहमदनगर लाल क्विंटल 4957 800 1800 1400
येवला लाल क्विंटल 10494 250 1534 1200
धुळे लाल क्विंटल 1234 100 1500 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 20320 700 1780 1375
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2500 900 1626 1300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12376 500 1616 1350
जळगाव लाल क्विंटल 1221 450 1500 1190
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13000 300 1501 1275
पंढरपूर लाल क्विंटल 790 200 1821 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1380 1400 1700 1625
सिन्नर लाल क्विंटल 3851 300 1365 1150
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 250 500 1400 1300
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 480 751 1390 1300
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3503 200 1700 900
कळवण लाल क्विंटल 2500 400 1555 1200
चांदवड लाल क्विंटल 9923 800 1725 1250
मनमाड लाल क्विंटल 7244 300 1518 1300
कोपरगाव लाल क्विंटल 2685 500 1581 1350
कोपरगाव लाल क्विंटल 1245 325 1517 1355
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3485 400 1455 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 21 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 160 1320 2425 1780
नांदगाव लाल क्विंटल 11504 100 1531 1100
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2809 1000 1831 1385
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 794 100 1650 1250
वैजापूर लाल क्विंटल 491 300 1700 1250
देवळा लाल क्विंटल 4690 100 1555 1400
उमराणे लाल क्विंटल 9500 900 1550 1300
नामपूर लाल क्विंटल 4438 100 1575 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3212 300 1600 950
पुणे लोकल क्विंटल 17969 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1700 1450
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 94 1300 1700 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 302 400 1600 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 480 725 1400 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2800 2400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 761 200 1500 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 1300 1200 1400 1350
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12537 400 1775 1300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 55071 800 1800 1400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2223 650 1900 1350
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2260 851 1802 1450
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 95 851 1231 1080
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 650 1000 1700 1350
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2274 150 1775 1446
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 230 1000 1700 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 500 400 1600 1350
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10523 200 1911 1055
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 8151 500 1651 1400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 303 1000 2280 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 189 600 1391 1200
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
09/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7306 400 1800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 837 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11782 1300 1800 1550
खेड-चाकण क्विंटल 10000 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 59 625 1510 855
मंचर- वणी क्विंटल 56 1000 1500 1225
श्रीगोंदा क्विंटल 1897 300 1200 900
श्रीरामपूर क्विंटल 494 250 1500 950
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 600 1500 1200
सातारा क्विंटल 264 500 1700 1100
मंगळवेढा क्विंटल 114 100 1710 1500
राहता क्विंटल 4379 400 1700 1250
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 1700 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 36743 100 2550 1100
येवला लाल क्विंटल 11919 300 1444 1150
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3258 300 1460 1200
धुळे लाल क्विंटल 696 150 1630 1320
लासलगाव लाल क्विंटल 20210 700 1655 1375
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2625 800 1623 1400
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 11783 400 1575 1350
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 11 1000 1300 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13165 405 1675 1375
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1200 1800 1650
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 19130 300 1911 1400
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 200 500 1450 1350
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 480 831 1450 1325
पैठण लाल क्विंटल 1000 400 1500 900
चांदवड लाल क्विंटल 8655 800 1622 1350
मनमाड लाल क्विंटल 8640 400 1564 1350
सटाणा लाल क्विंटल 4285 600 1690 1350
कोपरगाव लाल क्विंटल 3000 500 1554 1350
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 13252 800 1900 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6324 500 1475 1230
भुसावळ लाल क्विंटल 27 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 779 1300 2410 1760
नांदगाव लाल क्विंटल 11420 121 1550 1250
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3443 1100 1900 1400
वैजापूर लाल क्विंटल 3178 600 1400 1250
देवळा लाल क्विंटल 3048 360 1685 1425
नामपूर लाल क्विंटल 2778 100 1585 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 1000 2200 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6870 300 1700 1000
पुणे लोकल क्विंटल 16125 500 1700 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1500 1850 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 96 1300 1700 1600
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2600 2200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1200 1400 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1650 1000 1300 1225
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 335 1000 1600 1400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15480 400 1740 1251
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1900 700 2000 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2190 900 1715 1640
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 115 780 1398 1081
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 11932 500 1825 1162
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 168 1000 1900 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 238 385 1353 1200
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10366 200 2000 1350
08/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5936 400 1900 1400
औरंगाबाद क्विंटल 634 300 1500 900
राहूरी क्विंटल 7517 100 1700 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10776 1300 1800 1550
खेड-चाकण क्विंटल 320 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 9449 1000 2000 1485
श्रीगोंदा क्विंटल 1644 300 1600 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 34 700 1700 1300
सातारा क्विंटल 196 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4765 400 1800 1350
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9701 700 2400 1400
कराड हालवा क्विंटल 399 200 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2275 500 1551 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 56607 100 2500 1200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6242 300 1481 1100
धुळे लाल क्विंटल 2682 100 1650 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 32035 700 1680 1330
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4425 700 1580 1251
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 21700 500 1660 1350
जळगाव लाल क्विंटल 1080 675 1550 1125
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 21 1000 1500 1250
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 17062 305 1554 1270
पंढरपूर लाल क्विंटल 742 200 2050 1500
सिन्नर लाल क्विंटल 5297 300 1435 1200
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 350 500 1200 1100
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 485 500 1600 1300
कळवण लाल क्विंटल 3500 500 1595 1100
चांदवड लाल क्विंटल 7200 500 1300 825
मनमाड लाल क्विंटल 12276 300 1500 1300
कोपरगाव लाल क्विंटल 3645 500 1600 1350
कोपरगाव लाल क्विंटल 2565 325 1300 1175
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 11101 500 1475 1200
पेन लाल क्विंटल 195 3400 3600 3400
पाथर्डी लाल क्विंटल 67 200 1600 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 38 1500 1500 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 19412 100 1551 1150
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3532 900 1675 1251
वैजापूर लाल क्विंटल 5178 700 1450 1250
देवळा लाल क्विंटल 4086 300 1685 1400
उमराणे लाल क्विंटल 12500 900 1500 1300
नामपूर लाल क्विंटल 2305 150 1495 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5272 300 1600 950
पुणे लोकल क्विंटल 18411 500 1750 1130
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1500 1800 1650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 113 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 315 500 1800 1150
मलकापूर लोकल क्विंटल 980 600 1425 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1400 2000 1700
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1500 1100
नाशिक पोळ क्विंटल 3973 550 1651 950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23063 300 1650 1211
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1465 751 1685 1440
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 120 900 1101 1035
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3102 200 1900 1550
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 14467 500 2001 1250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 600 1000 1715 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 642 400 1451 1251

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email