Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 2021

Kanda rate today

Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 2061 1100 3300 2250
03/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 762 500 1900 1375
03/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 4595 733 2800 2117
03/12/2021 औरंगाबाद लाल क्विंटल 200 1000 2225 1800
03/12/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 305 2000 3000 2500
03/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 450 1000 1638 1413
03/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 1213 500 3100 1400
03/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 35 1400 2000 1800
03/12/2021 मंबई क्विंटल 6046 1700 3000 2350
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
03/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 3795 770 2252 1840
03/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 25058 686 2912 2130
03/12/2021 पुणे क्विंटल 250 1000 2000 1500
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 8827 1000 2400 1700
03/12/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 2500 1250 3250 2250
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 656 500 2800 1650
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 45 100 1350 910
03/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 4111 300 3200 1500
03/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1850
03/12/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
03/12/2021 ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 500 700 600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 60923
02/12/2021 अहमदनगर नं. १ क्विंटल 187 100 1200 800
02/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 4214 367 2284 1375
02/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 2712 425 2415 1863
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 1201 400 1300 850
02/12/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 428 500 2100 1200
02/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 890 800 1650 1330
02/12/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 63 3000 4000 3500
02/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1311 688 1250 1013
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 1190 500 3100 1500
02/12/2021 मंबई क्विंटल 3446 1500 2500 2000
02/12/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
02/12/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 760 2000 2500 2375
02/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 2641 948 2052 1752
02/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 13485 836 2662 2145
02/12/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 666 550 2450 1706
02/12/2021 पुणे क्विंटल 1819 1000 2220 1688
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 3265 833 1867 1517
02/12/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 8050 1100 2750 1950
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 460 500 2700 1600
02/12/2021 सातारा क्विंटल 86 1000 2200 1600
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 3000 2000
02/12/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 500 2400 2400
02/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 6834 100 2617 967
02/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650
02/12/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1000 1500 1200
02/12/2021 ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 54849
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 1904 850 2033 1567
01/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 22724 500 2217 1517
01/12/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 27313 588 2001 1575
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 2133 463 1655 1150
01/12/2021 धुळे लाल क्विंटल 4790 100 2650 2200
01/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1514 925 1375 1150
01/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5437 500 2500 1200
01/12/2021 मंबई क्विंटल 9568 1400 2300 1850
01/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 33410 623 2620 1992
01/12/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 42297 618 1932 1498
01/12/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 4054 625 3396 1906
01/12/2021 पुणे क्विंटल 2095 1000 1930 1475
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12225 1200 2233 1683
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2385 500 2200 1350
01/12/2021 सातारा क्विंटल 321 1000 2200 1600
01/12/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 1500 2400 2400
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 259 100 1720 1000
01/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 17128 300 2650 1275
01/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
01/12/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1300 1500 1400
01/12/2021 ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 500 1000 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 189692
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 13215 650 2055 1475
30/11/2021 अहमदनगर नं. १ क्विंटल 1573 200 2500 1100
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 350 100 1600 850
30/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 11681 400 1933 1317
30/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 7700 450 1902 1475
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 720 200 1600 900
30/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी नग 210 550 1350 1200
30/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1020 800 1400 1100
30/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 236 3000 4000 3500
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 900 700 1600 1300
30/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1247 975 1625 1400
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3378 500 2200 1200
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 35 1500 2500 1800
30/11/2021 मंबई क्विंटल 13087 1400 2200 1800
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 14 2000 3000 2800
30/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 3000 1500 2300 2100
30/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 3600 2500 3000 2875
30/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 43144 983 2827 2055
30/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 86039 542 1790 1405
30/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 4466 675 3150 2026
30/11/2021 पुणे क्विंटल 400 1200 2000 1600
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11176 1050 2150 1598
30/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 7646 700 2300 1300
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2442 300 2100 1200
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
30/11/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 1130 300 2200 1500
30/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 150 1500 2500 2500
30/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 28404 67 2633 1217
30/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
30/11/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1300 1500 1400
30/11/2021 ठाणे नं. ३ क्विंटल 3 500 1000 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 246782
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 4335 1125 2350 1725
29/11/2021 अहमदनगर नं. १ क्विंटल 800 1600 2100 2100
29/11/2021 अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1100 900 1500 1500
29/11/2021 अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 900 100 800 800
29/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 40194 450 2425 1688
29/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 42204 490 2150 1570
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 2120 638 1900 1350
29/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 669 500 1600 1400
29/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 639 3000 4000 3500
29/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 71 200 1800 1400
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 500 500 1391 1200
29/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2449 500 1625 1100
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5742 500 2200 1200
29/11/2021 मंबई क्विंटल 12670 1400 2400 1900
29/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 2000 1800 2300 2175
29/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1360 3000 3500 3375
29/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 29578 1023 3399 2473
29/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 95004 524 1867 1413
29/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 2813 500 5000 2501
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10899 900 2125 1513
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 4492 300 2000 1150
29/11/2021 सातारा क्विंटल 77 1000 2300 1700
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 65 1000 2700 1900
29/11/2021 सातारा लाल क्विंटल 1600 500 1711 1500
29/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 159 1200 2700 2700
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 264 100 2050 1400
29/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 25221 100 3000 1300
29/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 287928
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 6688 300 2300 1300
28/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 170 500 2500 2000
28/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 8408 337 2217 1840
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 1210 500 1900 1200
28/11/2021 बीड लाल क्विंटल 820 500 2000 1200
28/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 73 1300 1300 1300
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
28/11/2021 नागपूर उन्हाळी क्विंटल 7 2800 3200 3000
28/11/2021 पुणे क्विंटल 3847 1250 2400 1893
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 15613 925 2200 1513
28/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 9314 1000 2350 1700
28/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 7807 850 2375 1550
28/11/2021 सातारा क्विंटल 232 1000 2800 1900
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 16 1000 2600 1300
28/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 111 2200 2500 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 54326
27/11/2021 अहमदनगर नं. १ क्विंटल 814 2000 2500 2000
27/11/2021 अहमदनगर नं. २ क्विंटल 590 1000 1900 1000
27/11/2021 अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 442 200 900 900
27/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 197 100 2500 1300
27/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 24559 350 2600 1750
27/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 37915 475 2425 1738
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 1092 600 2000 1300
27/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 425 600 2100 1700
27/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 285 2500 4000 3000
27/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 4576 150 2500 1800
27/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 32 1750 1750 1750
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3532 500 2500 1400
27/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 1500 2800 1900
27/11/2021 मंबई क्विंटल 11521 1400 2400 1900
27/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 300 1800 2800 2250
27/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 260 3000 3500 3375
27/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 1545 867 2301 1810
27/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 36300 755 2014 1608
27/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 766 450 3001 2076
27/11/2021 पुणे क्विंटल 2000 1200 2500 2000
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 338 1100 1933 1517
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3891 500 2500 1500
27/11/2021 सातारा क्विंटल 521 500 2800 1650
27/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1200 2800 2000
27/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 99 2000 3000 3000
27/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 470 200 3300 2100
27/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 132543
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 17878 867 2455 1767
26/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 6654 467 2570 1935
26/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 13655 500 2300 1644
26/11/2021 औरंगाबाद लाल क्विंटल 450 1400 2600 1800
26/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 2153 653 1815 1683
26/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 204 3000 4000 3500
26/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 3041 100 2500 1800
26/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 35 1500 1500 1500
26/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5466 500 2500 1200
26/11/2021 मंबई क्विंटल 10307 1600 2600 2100
26/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 7527 817 2819 1978
26/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 90844 621 2116 1670
26/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 1292 300 3054 2351
26/11/2021 पुणे क्विंटल 200 1200 2500 2000
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13605 1360 2340 1870
26/11/2021 पुणे लाल क्विंटल 237 200 2625 1500
26/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 6425 750 2500 1500
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1820 1000 2500 1800
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 254 100 2300 1800
26/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 16179 500 3100 1800
26/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 154 200 4000 2800
26/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 198383
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 242 1000 2355 2100
25/11/2021 अहमदनगर नं. १ क्विंटल 820 2000 2500 2000
25/11/2021 अहमदनगर नं. २ क्विंटल 490 1100 1900 1900
25/11/2021 अहमदनगर नं. ३ क्विंटल 990 300 1000 1000
25/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 37755 400 2867 2067
25/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 25633 367 2475 1869
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 975 500 2300 1400
25/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 748 500 2200 1750
25/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 210 710 2125 1455
25/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 3230 200 2600 1800
25/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 789 750 1375 1063
25/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 6142 500 2700 1400
25/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 41 1500 2800 1700
25/11/2021 मंबई क्विंटल 9192 1700 2700 2200
25/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1240 1800 2800 2550
25/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3500 3375
25/11/2021 नागपूर उन्हाळी क्विंटल 7 2800 3200 3000
25/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 4776 781 2984 2215
25/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 78079 630 2133 1701
25/11/2021 नाशिक पोळ क्विंटल 317 500 4200 2751
25/11/2021 पुणे क्विंटल 300 1200 2500 2000
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13030 1220 2460 1860
25/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 15407 1250 2550 1750
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2444 500 2700 1600
25/11/2021 सातारा क्विंटल 137 1000 2800 1900
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1200 3000 2200
25/11/2021 सातारा लाल क्विंटल 1460 600 2600 2100
25/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 174 1500 2500 2500
25/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 18144 174 3175 1733
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 223787

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email