Kapus rate today in maharashtra : आजचे कापूस बाजार भाव 2021

Kapus rate today in maharashtra : आजचे कापूस बाजार भाव 25-10-2021

Kapus rate today in maharashtra : आजचे कापूस बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 136 8000 8500 8350
07/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1800 8000 8460 8300
07/12/2021 हिंगोली क्विंटल 250 8000 8150 8075
07/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 172 6400 7900 7100
07/12/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 262 5830 6670 6390
07/12/2021 नागपूर क्विंटल 4000 8100 8300 8200
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 112 7900 8200 8100
07/12/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 330 8175 8250 8225
07/12/2021 नांदेड क्विंटल 113 7850 8000 7940
07/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 3000 8000 8484 8350
07/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 4150 8100 8661 8425
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14325
06/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8300 8500 8400
06/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 556 7950 8350 8150
06/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 7388 7900 8317 8083
06/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1081 8225 8363 8276
06/12/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1280 7850 8000 7950
06/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 336 6300 7800 7000
06/12/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 68 5830 6670 6390
06/12/2021 नागपूर क्विंटल 3800 7900 8250 8100
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 857 8100 8330 8250
06/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2592 7900 8300 8050
06/12/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 531 8150 8200 8175
06/12/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7600 8200 7900
06/12/2021 नांदेड क्विंटल 14 7650 7850 7700
06/12/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7700 7800 7750
06/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 1400 7950 8613 8500
06/12/2021 वर्धा क्विंटल 1137 8100 8600 8400
06/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11500 7980 8614 8350
06/12/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 145 8060 8500 8240
06/12/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 342 7500 8200 7900
06/12/2021 यवतमाळ क्विंटल 3000 8100 8450 8400
06/12/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 709 7820 8170 7900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 37767
05/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 36 8100 8150 8125
05/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 534 7800 8263 8125
05/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 440 7950 8200 8025
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 139 7800 8000 7900
05/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1343 7900 8300 8100
05/12/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 560 8060 8400 8230
05/12/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 314 7700 8000 7800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3366
04/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 24 8100 8200 8150
04/12/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 225 7900 7906 7904
04/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 8225 8380 8330
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 244 7850 8080 7965
04/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4459 7817 8083 7978
04/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 659 7925 8175 8025
04/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 241 6100 7500 6500
04/12/2021 नागपूर क्विंटल 3900 7850 8100 8000
04/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 359 7850 8000 7900
04/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2328 7800 8200 8000
04/12/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 216 8000 8100 8050
04/12/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 3 7600 7600 7600
04/12/2021 नांदेड क्विंटल 12 7410 7740 7550
04/12/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7700 7800 7750
04/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 1500 8000 8340 8250
04/12/2021 वर्धा क्विंटल 870 8000 8400 8200
04/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 8050 7850 8451 8100
04/12/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 944 8250 8525 8450
04/12/2021 यवतमाळ क्विंटल 2500 8000 8200 8150
04/12/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 575 7520 8100 7893
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27724
03/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 14 8450 8450 8450
03/12/2021 अमरावती क्विंटल 175 8100 8125 8112
03/12/2021 बीड क्विंटल 2 7700 7700 7700
03/12/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 259 7700 7706 7704
03/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 8050 8250 8150
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 239 7500 7950 7725
03/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4197 7567 8024 7833
03/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 546 7900 8050 7963
03/12/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1045 7625 7750 7700
03/12/2021 हिंगोली क्विंटल 130 8000 8150 8075
03/12/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 178 7900 8100 8010
03/12/2021 नागपूर क्विंटल 3600 7800 8100 8000
03/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 167 7900 8000 7950
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1284 7800 8005 7930
03/12/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 201 8000 8025 8015
03/12/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 57 7600 7900 7900
03/12/2021 नागपूर मध्यम स्टेपल क्विंटल 193 7897 8100 8005
03/12/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7700 7800 7750
03/12/2021 परभणी क्विंटल 1425 7900 8145 8080
03/12/2021 वर्धा क्विंटल 902 7900 8240 8000
03/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 3600 8078 8325 8230
03/12/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 103 8000 8250 8150
03/12/2021 यवतमाळ क्विंटल 7500 7950 8100 8050
03/12/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 7450 8100 7903
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 27132
02/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 45 8200 8200 8200
02/12/2021 बीड क्विंटल 5 7500 7800 7700
02/12/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 684 7700 8001 7704
02/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 900 8050 8245 8100
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 192 7775 8050 7913
02/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3593 7633 8004 7850
02/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 557 7850 8050 7963
02/12/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1000 7700 7750 7720
02/12/2021 गडचिरोली क्विंटल 50 6000 6500 6300
02/12/2021 हिंगोली क्विंटल 109 8000 8150 8075
02/12/2021 जालना क्विंटल 110 7900 8100 8000
02/12/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 133 7900 8100 8000
02/12/2021 नागपूर क्विंटल 4000 7800 8050 7900
02/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 159 7850 8000 7900
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 233 7800 8000 7900
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2036 7800 8150 8000
02/12/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 282 7980 8000 7990
02/12/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 324 7700 8183 8097
02/12/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 475 7900 8100 8000
02/12/2021 नांदेड क्विंटल 82 7650 7775 7720
02/12/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7700 7800 7750
02/12/2021 परभणी क्विंटल 1510 8005 8150 8100
02/12/2021 वर्धा क्विंटल 895 8000 8270 8100
02/12/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 617 8000 8100 8050
02/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 10000 7883 8337 8130
02/12/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1200 8150 8400 8255
02/12/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 122 7500 7900 7800
02/12/2021 यवतमाळ क्विंटल 7000 7950 8100 8050
02/12/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 8000 8100 8075
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 36613
01/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 70 8200 8350 8300
01/12/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 948 7700 8001 7704
01/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 900 8050 8200 8150
01/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 220 5300 7920 6610
01/12/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3875 7592 7983 7800
01/12/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 722 7850 8075 7975
01/12/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 655 7650 7850 7750
01/12/2021 जालना क्विंटल 400 7900 8100 8000
01/12/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 115 7900 8100 8000
01/12/2021 नागपूर क्विंटल 3500 7800 8000 7900
01/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 9086 7900 8000 7955
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 995 7850 8065 7975
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2856 7800 8200 8000
01/12/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 417 7849 8224 8000
01/12/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 500 7905 8040 7970
01/12/2021 नांदेड क्विंटल 71 7710 7950 7940
01/12/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 61 7700 7800 7750
01/12/2021 परभणी क्विंटल 1675 8025 8305 8250
01/12/2021 परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 8200 8440 8250
01/12/2021 वर्धा क्विंटल 728 7900 8280 8000
01/12/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 936 8000 8250 8100
01/12/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 10850 7903 8305 8100
01/12/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1660 8075 8390 8270
01/12/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 210 7600 7900 7800
01/12/2021 यवतमाळ क्विंटल 5500 7750 8000 7960
01/12/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 237 7440 7850 7643
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 47312
30/11/2021 अकोला लोकल क्विंटल 60 8350 8450 8400
30/11/2021 बीड क्विंटल 51 7700 8100 7900
30/11/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1096 8000 8100 8001
30/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8190 8365 8250
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 387 7550 8120 7835
30/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 5608 7517 8038 7833
30/11/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1038 7900 8188 8113
30/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 990 7825 7950 7875
30/11/2021 गडचिरोली क्विंटल 50 6100 6800 6200
30/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 29 8000 8500 8250
30/11/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 59 5790 6630 6360
30/11/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 319 7900 8100 8000
30/11/2021 नागपूर क्विंटल 3900 7900 8100 8000
30/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 354 7850 8100 7900
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1088 7950 8205 8100
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2940 7850 8200 8050
30/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 766 8000 8480 8347
30/11/2021 नागपूर मध्यम स्टेपल क्विंटल 621 7851 8025 7933
30/11/2021 नांदेड क्विंटल 58 7920 8050 8000
30/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 7900 8000 7950
30/11/2021 परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 8150 8250 8200
30/11/2021 वर्धा क्विंटल 1073 8000 8400 8200
30/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 964 8100 8250 8200
30/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11080 8007 8382 8183
30/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2602 8125 8400 8275
30/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 228 7500 7900 7800
30/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 6000 7800 8100 8000
30/11/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 339 7700 7885 7849
30/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 428 7550 7900 7723
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 43463
29/11/2021 अकोला लोकल क्विंटल 65 8200 8300 8250
29/11/2021 बीड क्विंटल 92 8200 8200 8200
29/11/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1075 8200 8307 8250
29/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1500 8200 8450 8300
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 341 7900 8200 8050
29/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 6466 7900 8197 8083
29/11/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 736 8150 8350 8225
29/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 726 7850 7950 7900
29/11/2021 गडचिरोली क्विंटल 150 6100 6500 6300
29/11/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 78 5790 6630 6360
29/11/2021 नागपूर क्विंटल 3500 8000 8350 8200
29/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 150 7900 8200 8100
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1082 8100 8360 8250
29/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3308 7900 8300 8150
29/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 373 8038 8500 8395
29/11/2021 नांदेड क्विंटल 107 7860 7970 7950
29/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 65 7900 8000 7950
29/11/2021 परभणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 156 8050 8150 8100
29/11/2021 वर्धा क्विंटल 533 8000 8425 8200
29/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 733 8100 8400 8300
29/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 11010 8050 8527 8283
29/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 2091 8200 8573 8435
29/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 132 7700 8000 7850
29/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 5800 7800 8150 8100
29/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 675 7700 8100 7997
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 40944

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email