Search
Generic filters

Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav today

Karle bajar bhav today : आजचे कारले बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 6000 6000 6000
18/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 20 2600 3000 2800
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3500 3250
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 278 3200 5200 4200
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3800
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 3335 5000 4415
18/01/2022 पुणे क्विंटल 63 3500 4500 4000
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 114 2750 3750 3250
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 28 4800 5000 4900
18/01/2022 सांगली क्विंटल 2 3000 3500 3200
18/01/2022 सातारा क्विंटल 1 2000 3000 2500
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 592
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 10 3500 5500 4525
17/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 4 2600 3200 2900
17/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 37 2800 4000 3800
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 384 3200 5200 4200
17/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 4000 3750
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 4165 5835 5000
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 179 3000 4000 3500
17/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 65 4800 5200 5000
17/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 3000 4000 3500
17/01/2022 सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
17/01/2022 सोलापूर क्विंटल 9 2650 4100 2950
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 854
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 6 2000 3000 2550
16/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 6 2500 3000 2750
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 3500 4000 3875
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 39 5000 8335 7335
16/01/2022 पुणे क्विंटल 60 3000 5255 4128
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 217 3500 4167 3833
16/01/2022 सातारा क्विंटल 11 3500 4500 4000
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
16/01/2022 सोलापूर क्विंटल 2 3800 5400 3800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 403
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 2500 2000
15/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
15/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2500 4000 3800
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 156 2200 5200 3700
15/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 36 3000 4000 3775
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 57 3830 5830 4750
15/01/2022 पुणे क्विंटल 7 5000 6000 5500
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
15/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 34 5000 5500 5250
15/01/2022 सातारा क्विंटल 1 3000 5000 4000
15/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
15/01/2022 सोलापूर क्विंटल 5 3500 4500 4100
15/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 26 1900 3500 2650
15/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 382
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 2500 2000
14/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 20 3000 3200 3100
14/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3800
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 25 2400 4800 3600
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 5000 6875 5835
14/01/2022 पुणे क्विंटल 19 2667 4403 3535
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 5 2500 4000 3250
14/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 32 4800 5000 4900
14/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 5000 6000 5500
14/01/2022 सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 5200 5850 5650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 231
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 2500 4500 3525
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 8 3000 3200 3100
13/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 21 2500 3600 2800
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 552 3000 5500 4300
13/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 4000 4500 4375
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 3750 5415 4585
13/01/2022 पुणे क्विंटल 62 3500 4333 3917
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 94 3667 4667 4167
13/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 70 5000 5500 5250
13/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
13/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 3500 4000 4000
13/01/2022 सोलापूर क्विंटल 3 2100 3300 2500
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 5050 6000 5600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 937
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 11 1500 2500 2000
12/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 1600 2200 1900
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 22 3000 3500 3250
12/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 27 2000 3500 2800
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 63 3000 5000 4000
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 3500 4000 3875
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 73 4585 6665 5415
12/01/2022 पुणे क्विंटल 73 2500 4667 3583
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 87 3000 4000 3500
12/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 34 5000 5500 5250
12/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 114 4400 4600 4400
12/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
12/01/2022 सोलापूर क्विंटल 2 3800 5500 3800
12/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1500 3000 2000
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 5050 5850 5400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 617
11/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 30 1600 2200 1900
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 17 3000 3500 3250
11/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 2 2000 3000 2500
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 2750 2750 2750
11/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 23 2500 3500 3000
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 129 3200 5200 4200
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 77 5000 6250 5835
11/01/2022 पुणे क्विंटल 62 3500 4500 4000
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 152 2750 4750 3750
11/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 34 4800 5400 5100
11/01/2022 सातारा क्विंटल 6 3000 4000 3500
11/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
11/01/2022 सोलापूर क्विंटल 2 3500 3500 3500
11/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 5300 6400 5850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 554
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 3250 4250 3750
10/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 6 3500 4000 3750
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 212 3000 6000 4500
10/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 6 1085 4977 3150
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 4165 5000 4585
10/01/2022 पुणे क्विंटल 13 3850 5500 4675
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 153 3167 4333 3750
10/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 40 5500 6000 5750
10/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 129 4400 4600 4400
10/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 3000 6500 4500
10/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
10/01/2022 सोलापूर क्विंटल 4 2100 7500 3800
10/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 4000 2000
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 52 3833 4733 4267
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 783

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email