Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 2021

Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 25-10-2021Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 25-10-2021

Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 10 300 500 400
03/12/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 130 600 1000 800
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 22 1250 1750 1500
03/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 30 700 1100 900
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1058 1000 2000 1500
03/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 337 1415 2915 2125
03/12/2021 पुणे —- क्विंटल 50 2500 3000 2750
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 335 1600 2550 2075
03/12/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 3000 3500 3200
03/12/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 6 2000 3000 2500
03/12/2021 सोलापूर —- क्विंटल 5 1000 2000 2000
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 88 1100 1500 1300
03/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2134
02/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 7 500 700 600
02/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 43 1800 2000 1900
02/12/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 136 600 1000 800
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 36 800 1150 1000
02/12/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 74 1500 2000 1750
02/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 700 1000 900
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1490 1000 2000 1400
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
02/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 276 835 1750 1415
02/12/2021 पुणे —- क्विंटल 54 1000 1750 1375
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 249 1067 1733 1400
02/12/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2500 3000 2800
02/12/2021 सातारा —- क्विंटल 13 1500 3000 2250
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 32 2000 2500 2375
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 67 850 1350 1050
02/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2569
01/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 8 400 600 500
01/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 34 1500 2000 1750
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 38 750 900 800
01/12/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 114 1000 2000 1500
01/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 60 700 1000 900
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1305 1000 2000 1500
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 513 633 900 817
01/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 376 1040 1875 1419
01/12/2021 पुणे —- क्विंटल 112 1000 2000 1500
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 620 1525 2482 1975
01/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 141 3600 3800 3600
01/12/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 2000 2500 2200
01/12/2021 सातारा —- क्विंटल 28 1350 2050 1700
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 45 1250 1600 1475
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 197 900 1500 1250
01/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3657
30/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 52 1600 2500 2150
30/11/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 176 700 1000 800
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 129 750 900 800
30/11/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 64 1000 2000 1500
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 982 800 1400 1100
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 478 500 767 683
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 377 835 2085 1415
30/11/2021 पुणे —- क्विंटल 134 1500 2000 1750
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 719 1200 2052 1625
30/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 61 2000 2400 2200
30/11/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 10 1000 1500 1300
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 30 400 600 600
30/11/2021 सोलापूर —- क्विंटल 25 1000 1800 1500
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 50 1000 1600 1300
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3320
29/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 7 500 700 600
29/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 37 2000 2500 2250
29/11/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 150 600 1000 800
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 22 700 1000 890
29/11/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 112 1000 2000 1500
29/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 700 1100 900
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2080 800 1200 1000
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 530 835 1875 1415
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 549 860 1724 1271
29/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 70 2000 2200 2100
29/11/2021 सातारा —- क्विंटल 25 1100 1550 1325
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 46 900 1350 1225
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 42 1000 1900 1500
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1000 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3718
28/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 10 400 600 500
28/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 32 2000 2400 2200
28/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 13 1500 1500 1500
28/11/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 77 1500 1800 1650
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 364 500 800 725
28/11/2021 नागपूर लोकल नग 32 400 600 500
28/11/2021 पुणे —- क्विंटल 160 1000 1750 1375
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 607 1140 1640 1390
28/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 258 3600 3800 3600
28/11/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 9 1500 2000 1800
28/11/2021 सातारा —- क्विंटल 28 800 1000 900
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 54 1000 1300 1225
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1612
27/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 8 500 700 600
27/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 62 1200 2000 1600
27/11/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 104 600 1000 800
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 68 800 800 800
27/11/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 105 1000 2000 1500
27/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 750 1000 850
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1772 800 1600 1200
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 371 500 867 750
27/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 408 911 2330 1660
27/11/2021 पुणे —- क्विंटल 110 1500 2500 2000
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 72 1033 1400 1217
27/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 117 3600 3800 3600
27/11/2021 सातारा —- क्विंटल 13 1000 1500 1250
27/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 33 900 1100 1025
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 64 1200 1500 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3333
26/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 18 450 1050 750
26/11/2021 चंद्रपुर —- क्विंटल 226 600 1000 800
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 71 800 1000 900
26/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 700 1200 900
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1283 1000 1600 1300
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 800 1200 1100
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 427 835 2250 1670
26/11/2021 पुणे —- क्विंटल 175 1033 1467 1283
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 929 900 1560 1230
26/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 1000 1800 1500
26/11/2021 सातारा —- क्विंटल 4 1600 1800 1700
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1350
26/11/2021 सोलापूर —- क्विंटल 25 500 1500 1000
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 74 900 1500 1150
26/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3361
25/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 25 433 1233 833
25/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 139 600 1200 900
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 99 800 1000 900
25/11/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 75 1000 1500 1250
25/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 600 1000 800
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1188 800 2000 1400
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 481 633 1000 917
25/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 628 835 2085 1415
25/11/2021 पुणे —- क्विंटल 221 1033 1500 1283
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 672 764 1370 1090
25/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
25/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 1000 1800 1500
25/11/2021 सातारा —- क्विंटल 49 1000 1500 1250
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 63 800 1150 1025
25/11/2021 सोलापूर —- क्विंटल 27 300 1500 1000
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 70 800 1350 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4006

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email