Kothimbir bajar bhav today : आजचे कोथिंबीर बाजार भाव 2021

Kothimbir bajar bhav today : आजचे कोथिंबीर बाजार भाव 25-10-2021

Kothimbir bajar bhav today : आजचे कोथिंबीर बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोथिंबीर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kothimbir bazar bhav 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर नग 1850 2 5 3
07/12/2021 औरंगाबाद नग 10900 200 300 250
07/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1006 700 1200 950
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
07/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 26 1065 1450 1270
07/12/2021 पुणे लोकल नग 126640 5 7 6
07/12/2021 सोलापूर लोकल नग 11760 200 500 300
07/12/2021 ठाणे हायब्रीड नग 3 5 10 7
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1035
06/12/2021 अहमदनगर नग 3950 2 4 3
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 43 2100 4200 3150
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 884 800 1400 1100
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 240 1000 1500 1375
06/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 98 350 850 600
06/12/2021 पुणे नग 2000 1 3 2
06/12/2021 पुणे लोकल नग 172222 5 8 7
06/12/2021 रत्नागिरी नं. २ नग 6500 10 12 11
06/12/2021 सोलापूर नग 4910 1 5 3
06/12/2021 सोलापूर लोकल नग 11972 200 600 400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1280
05/12/2021 अहमदनगर नग 5200 2 4 3
05/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 73 1000 1000 1000
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 42 1400 5600 3500
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
05/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 33 1278 1700 1473
05/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 102 300 700 550
05/12/2021 पुणे नग 65650 68 203 102
05/12/2021 पुणे लोकल नग 342712 14 208 146
05/12/2021 सोलापूर नग 4725 2 5 3
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 255
04/12/2021 अहमदनगर नग 3450 2 4 3
04/12/2021 औरंगाबाद नग 13000 400 500 450
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 21 1000 2000 1500
04/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
04/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 57 2500 5000 3750
04/12/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1300 7 15 9
04/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1004 800 1200 1000
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
04/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 1035 1450 1270
04/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 54 400 800 650
04/12/2021 पुणे नग 26900 400 800 600
04/12/2021 पुणे लोकल नग 127150 17 345 181
04/12/2021 सोलापूर नग 4195 2 6 4
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1175
03/12/2021 अहमदनगर नग 3700 3 5 4
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 38 1000 2000 1500
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 24 1500 2000 1750
03/12/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1100 7 15 9
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 530 1500 1800 1650
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 23 1020 1500 1260
03/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 485 1500 3600 3100
03/12/2021 पुणे नग 45930 336 507 421
03/12/2021 पुणे लोकल नग 61840 9 17 13
03/12/2021 रत्नागिरी नं. २ नग 8000 10 12 11
03/12/2021 सोलापूर नग 3535 4 9 7
03/12/2021 सोलापूर लोकल नग 9175 103 203 153
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1104
02/12/2021 अहमदनगर नग 3450 2 4 3
02/12/2021 औरंगाबाद नग 14500 300 500 400
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 1500 1250
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 21 1400 3500 2450
02/12/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1100 5 12 8
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 546 800 2000 1400
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 163 1000 1500 1388
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 1035 1500 1260
02/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 67 4300 6600 5300
02/12/2021 पुणे नग 31900 101 254 153
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 53400 129 656 380
02/12/2021 पुणे लोकल नग 74104 7 11 9
02/12/2021 रत्नागिरी नं. २ नग 7000 10 12 11
02/12/2021 सोलापूर नग 4045 3 5 4
02/12/2021 सोलापूर लोकल नग 10508 150 500 300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 54242
01/12/2021 अहमदनगर नग 4700 2 4 3
01/12/2021 औरंगाबाद नग 8850 250 400 325
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 52 1000 1350 1150
01/12/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1300 4 10 9
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 803 700 2000 1350
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 27 1290 1600 1445
01/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 142 1500 3700 2450
01/12/2021 नाशिक लोकल नग 60 2 3 2
01/12/2021 पुणे नग 44150 101 253 177
01/12/2021 पुणे लोकल नग 119550 66 330 204
01/12/2021 सातारा नग 5250 7 9 8
01/12/2021 सोलापूर नग 7160 3 6 4
01/12/2021 सोलापूर लोकल नग 6363 200 500 300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1027
30/11/2021 औरंगाबाद नग 14100 180 300 240
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 42 1000 1250 1100
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 20 2100 4900 3500
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1300 7 10 9
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 588 600 2000 1300
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 27 1415 1750 1583
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 1109 600 2250 1275
30/11/2021 नाशिक लोकल नग 478 2 3 2
30/11/2021 पुणे नग 38450 101 252 152
30/11/2021 पुणे लोकल नग 232100 14 165 125
30/11/2021 रत्नागिरी नं. २ नग 7000 6 10 8
30/11/2021 सोलापूर लोकल नग 9071 51 253 127
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड नग 3 5 10 8
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1789
29/11/2021 अहमदनगर नग 4750 1 3 2
29/11/2021 औरंगाबाद नग 14500 130 270 200
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 28 800 1500 1000
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 9 800 1200 1000
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 64 1000 2500 1750
29/11/2021 कोल्हापूर लोकल नग 1500 7 15 10
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 676 600 2000 1300
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 1218 650 2275 1325
29/11/2021 नाशिक लोकल नग 756 2 5 3
29/11/2021 पुणे नग 4000 3 6 4
29/11/2021 पुणे लोकल नग 261077 23 185 104
29/11/2021 रत्नागिरी नं. २ नग 7000 6 12 9
29/11/2021 सातारा नग 5250 7 9 8
29/11/2021 सोलापूर नग 5990 1 7 2
29/11/2021 सोलापूर लोकल नग 4218 100 400 200
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1995
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email