Limbu bajar bhav : आजचे लिंबू बाजार भाव 2021

Limbu bajar bhav : आजचे लिंबू बाजार भाव 25-10-2021

Limbu bajar bhav : आजचे लिंबू बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल: लिंबू

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2000 1550
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 31 600 800 700
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 15 500 1500 1200
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 10 500 1750 1125
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 162 800 1200 1000
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 407 400 1550 1000
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 32 600 1300 800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 661
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 500 900 700
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 26 500 800 650
01/12/2021 जळगाव क्विंटल 15 500 1500 1000
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 582 800 2000 1400
01/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 750 1500 1250
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 255 300 2000 1200
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 28 700 1250 800
01/12/2021 सोलापूर कागदी नग 18000 1 1 1
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 954
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 190 700 900 800
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 24 500 800 650
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 17 500 1500 1200
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 339 800 2000 1400
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 307 550 1550 1075
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 32 500 1200 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 912
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 144 600 900 750
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 22 600 700 650
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 20 500 1500 1200
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 95 1000 2500 1750
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 361 1000 2200 1600
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 60 800 1200 1150
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 800 1500 1275
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 229 300 1300 800
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 29 700 1450 800
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 990
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 500 1000 750
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 25 400 800 600
28/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5 1000 3000 2000
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 12 800 1100 1000
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 683 400 1150 775
28/11/2021 पुणे कागदी क्विंटल 3 1500 2050 1775
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 737
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3 500 900 700
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 17 500 1000 750
27/11/2021 जळगाव क्विंटल 13 800 1500 1000
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 99 1000 3000 2000
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 308 800 1200 1000
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1375
27/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 700 1625 1200
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 17 500 1000 750
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 36 700 1300 900
27/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1400 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 576
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 18 750 1250 975
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 15 2000 3000 2500
26/11/2021 जळगाव क्विंटल 12 800 1200 1000
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 264 800 1400 1100
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 36 700 1500 1200
26/11/2021 पुणे क्विंटल 25 6500 6500 6500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 318 650 1550 1125
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 23 700 1400 800
26/11/2021 सोलापूर कागदी नग 14500 1 1 1
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 717
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 346 667 1233 950
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 24 500 600 550
25/11/2021 जळगाव क्विंटल 15 800 1200 1000
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 369 800 1000 900
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 70 1000 1250 1125
25/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 625 1250 1000
25/11/2021 पुणे क्विंटल 25 6500 6500 6500
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 455 900 1700 1325
25/11/2021 पुणे कागदी क्विंटल 9 725 1500 1125
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 26 700 1600 900
25/11/2021 सोलापूर कागदी नग 9500 1 1 1
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1364
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 207 700 1133 900
24/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 15 500 700 600
24/11/2021 जळगाव क्विंटल 16 800 1200 1000
24/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
24/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 69 500 1750 1125
24/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 262 800 1200 1000
24/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 6 2000 2000 2000
24/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 600 1850 1600
24/11/2021 पुणे क्विंटल 20 6500 6500 6500
24/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 205 300 1300 800
24/11/2021 पुणे कागदी क्विंटल 6 1500 1500 1500
24/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 35 700 1900 1100
24/11/2021 सोलापूर कागदी नग 15000 1 1 1
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 868

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email