Maka bajar bhav today : आजचे मका बाजार भाव 2021

Maka bajar bhav today : आजचे मका बाजार भाव 2021

Maka bajar bhav today : आजचे मका बाजार भाव 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2021)

शेतमाल: मका

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अकोला पिवळी क्विंटल 2 1725 1725 1725
07/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 392 1450 1670 1560
07/12/2021 बीड लाल क्विंटल 13 1636 1790 1636
07/12/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 971 1401 1640 1550
07/12/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 1156 1100 1355 1230
07/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 544 1200 1525 1500
07/12/2021 जालना लाल क्विंटल 1540 1500 1775 1600
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1067 1363 1540 1465
07/12/2021 नाशिक नं. १ क्विंटल 3500 1100 1852 1700
07/12/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 1332 1275 1680 1630
07/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 4 1900 2200 2050
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 10521
06/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 62 1400 1436 1420
06/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 229 1226 1633 1543
06/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 165 1400 1750 1500
06/12/2021 अमरावती —- क्विंटल 2520 1450 1560 1505
06/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 765 1300 1600 1450
06/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 106 1500 1700 1600
06/12/2021 बीड लाल क्विंटल 3 1601 1810 1810
06/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 312 1400 1538 1463
06/12/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 1653 1376 1681 1600
06/12/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 1819 1224 1477 1340
06/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 4495 1322 1583 1551
06/12/2021 जालना लाल क्विंटल 1137 1450 1740 1575
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 352 2000 2500 2200
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1321 1408 1552 1490
06/12/2021 नंदुरबार सफेद गंगा क्विंटल 381 1799 2011 1951
06/12/2021 नंदुरबार लाल क्विंटल 305 1471 1658 1595
06/12/2021 नाशिक —- क्विंटल 4267 1050 1761 1651
06/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 16263 1402 1706 1581
06/12/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 37883 1316 1689 1573
06/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 1243 1400 1752 1640
06/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 813 1406 1816 1738
06/12/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 74 1701 1850 1775
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 76168
05/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 280 1300 1611 1555
05/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 190 1350 1750 1525
05/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 554 1425 1700 1550
05/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 175 1300 1625 1600
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 55 1200 1481 1350
05/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 4 1700 1750 1750
05/12/2021 सातारा पिवळी क्विंटल 224 1600 1801 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1482
04/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 36 1400 1651 1525
04/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 244 1200 1698 1550
04/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 33 1350 1750 1575
04/12/2021 अकोला पिवळी क्विंटल 11 1750 2000 1875
04/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 166 1400 1565 1450
04/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 120 1050 1650 1375
04/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 220 1333 1545 1447
04/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 2632 1243 1625 1533
04/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 7 1450 1501 1475
04/12/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 55 1500 1542 1501
04/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2267 1350 1550 1533
04/12/2021 जालना पिवळी क्विंटल 20 1500 1600 1550
04/12/2021 जालना लाल क्विंटल 298 1450 1700 1500
04/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 138 2000 2500 2200
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 910 1438 1559 1500
04/12/2021 नाशिक —- क्विंटल 236 1250 1651 1500
04/12/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 2592 1473 1687 1591
04/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 2 1950 2250 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9987
03/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 65 1542 1617 1579
03/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 203 1300 1676 1600
03/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 255 1350 1750 1550
03/12/2021 अकोला पिवळी क्विंटल 2 1750 1750 1750
03/12/2021 अमरावती लाल क्विंटल 450 1525 1580 1552
03/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 19 1300 1561 1400
03/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 300 1300 1535 1440
03/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 329 1313 1623 1468
03/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 5 1540 1600 1570
03/12/2021 बीड लाल क्विंटल 1 1700 1700 1700
03/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 1575 1386 1516 1465
03/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 42 1485 1500 1492
03/12/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 2380 1411 1601 1516
03/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2000 1151 1601 1601
03/12/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 655 1400 1600 1500
03/12/2021 जालना लाल क्विंटल 734 1352 1735 1550
03/12/2021 लातूर लाल क्विंटल 5 1345 1345 1345
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 244 2000 2500 2200
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1087 1405 1581 1475
03/12/2021 नंदुरबार सफेद गंगा क्विंटल 49 1751 1951 1865
03/12/2021 नंदुरबार लाल क्विंटल 2 1630 1685 1630
03/12/2021 नाशिक —- क्विंटल 1095 1298 1730 1600
03/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 1402 1553 1475
03/12/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 506 1490 1646 1566
03/12/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 9 1750 1800 1750
03/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 3 2000 2300 2150
03/12/2021 सोलापूर —- क्विंटल 51 1600 1700 1631
03/12/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 35 1701 1850 1775
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12123
02/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 130 1570 1664 1614
02/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 50 1300 1652 1599
02/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 152 1350 1750 1550
02/12/2021 अमरावती —- क्विंटल 2500 1400 1525 1462
02/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 26 1350 1500 1405
02/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 310 1390 1550 1450
02/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 350 1465 1625 1545
02/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 1511 1408 1615 1547
02/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 45 1250 1451 1350
02/12/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 120 1400 1580 1500
02/12/2021 जालना लाल क्विंटल 1350 1450 1725 1550
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 484 2000 2500 2200
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 965 1400 1543 1475
02/12/2021 नाशिक —- क्विंटल 5 1400 1400 1400
02/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 640 1450 1636 1588
02/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 2 1681 1681 1681
02/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 364 1725 2025 1951
02/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 340 1300 1848 1650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9344
01/12/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 59 1400 1500 1442
01/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 496 1280 1716 1608
01/12/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 280 1450 1750 1600
01/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 15 1400 1550 1488
01/12/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 264 1300 1615 1425
01/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 300 1355 1520 1440
01/12/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 963 1400 1706 1553
01/12/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 2544 1367 1647 1527
01/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 70 1200 1500 1350
01/12/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 4274 1354 1657 1560
01/12/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 2091 1450 1615 1516
01/12/2021 जळगाव लाल क्विंटल 4035 1421 1538 1538
01/12/2021 जालना लाल क्विंटल 1602 1400 1740 1550
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 166 2000 2500 2200
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 901 1384 1555 1485
01/12/2021 नंदुरबार सफेद गंगा क्विंटल 300 1612 2084 1880
01/12/2021 नंदुरबार लाल क्विंटल 484 1450 1694 1541
01/12/2021 नाशिक —- क्विंटल 3871 1224 1671 1550
01/12/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 6589 1341 1632 1500
01/12/2021 उस्मानाबाद लाल क्विंटल 2 1671 1766 1766
01/12/2021 पुणे लाल क्विंटल 2 2000 2200 2100
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2 1850 1900 1875
01/12/2021 सोलापूर —- क्विंटल 257 1480 1713 1601
01/12/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 141 1725 1880 1805
01/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 10 1600 1700 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 29718
30/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 237 1432 1664 1552
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 814 1300 1691 1591
30/11/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 653 1450 1750 1600
30/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 9 1350 1600 1600
30/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 572 1300 1575 1400
30/11/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 530 1350 1500 1430
30/11/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 4551 1322 1655 1492
30/11/2021 बीड लाल क्विंटल 2 1830 1830 1830
30/11/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 2572 1402 1620 1497
30/11/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 65 1200 1500 1350
30/11/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 5492 1359 1636 1483
30/11/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 2193 1333 1512 1433
30/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2847 1434 1542 1484
30/11/2021 जालना लाल क्विंटल 1429 1525 1735 1625
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 554 2000 2500 2200
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 791 1438 1563 1525
30/11/2021 नंदुरबार सफेद गंगा क्विंटल 1260 1650 2102 1925
30/11/2021 नंदुरबार लाल क्विंटल 3622 1475 1741 1587
30/11/2021 नाशिक —- क्विंटल 17553 1130 1723 1565
30/11/2021 नाशिक नं. १ क्विंटल 4100 1077 1751 1600
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 5700 1351 1519 1390
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21823 1260 1707 1597
30/11/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 31317 1282 1707 1583
30/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 5132 1418 1726 1580
30/11/2021 उस्मानाबाद नं. २ क्विंटल 19 1640 1640 1640
30/11/2021 पुणे लाल क्विंटल 68 1800 2001 1900
30/11/2021 सोलापूर —- क्विंटल 247 1575 1688 1625
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 114152
29/11/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 300 1455 1640 1560
29/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 453 1294 1688 1575
29/11/2021 अहमदनगर सफेद गंगा नग 34 1550 1600 1575
29/11/2021 अहमदनगर पिवळी क्विंटल 354 1450 1750 1600
29/11/2021 अमरावती —- क्विंटल 3600 1450 1585 1517
29/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 2395 1350 1550 1421
29/11/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 488 1320 1570 1425
29/11/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 19 1395 1500 1431
29/11/2021 औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 1175 1425 1618 1509
29/11/2021 बीड लाल क्विंटल 31 1525 1788 1625
29/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 10 1390 1390 1390
29/11/2021 बुलढाणा पिवळी क्विंटल 972 1385 1550 1475
29/11/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 115 1300 1535 1417
29/11/2021 धुळे पिवळी क्विंटल 5181 1408 1695 1586
29/11/2021 जळगाव पिवळी क्विंटल 2459 1203 1494 1344
29/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 10481 1483 1647 1602
29/11/2021 जालना पिवळी क्विंटल 15 1386 1835 1386
29/11/2021 जालना लाल क्विंटल 1730 1375 1800 1591
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 944 1404 1551 1504
29/11/2021 नंदुरबार सफेद गंगा क्विंटल 1222 1791 1986 1856
29/11/2021 नंदुरबार लाल क्विंटल 4077 1583 1711 1673
29/11/2021 नाशिक —- क्विंटल 17318 1312 1771 1633
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 3866 1322 1612 1400
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12303 1296 1792 1576
29/11/2021 नाशिक पिवळी क्विंटल 49310 1355 1731 1602
29/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 2173 1300 1760 1600
29/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 50 1750 1750 1750
29/11/2021 पुणे हायब्रीड क्विंटल 22 1800 2200 1900
29/11/2021 पुणे लाल क्विंटल 4791 1663 1894 1832
29/11/2021 सोलापूर —- क्विंटल 257 1400 1700 1650
29/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 285 1501 1825 1665
29/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 55 1700 1750 1740
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 126451

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email