Methi bhav today : आजचे मेथी बाजार भाव 2021

Methi bhav today : आजचे मेथी बाजार भाव 25-10-2021

Methi bhav today : आजचे मेथी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मेथी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (methi rate today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर नग 3350 3 5 4
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 26 1100 1500 1250
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 58 700 1200 950
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 1460 2000 1730
03/12/2021 पुणे नग 16540 500 1000 750
03/12/2021 पुणे लोकल नग 7750 10 17 13
03/12/2021 सोलापूर लोकल नग 5737 400 900 600
03/12/2021 सोलापूर हायब्रीड नग 132 3 3 3
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 108
02/12/2021 अहमदनगर नग 2700 3 5 4
02/12/2021 औरंगाबाद नग 7900 300 700 500
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 1250 1100
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 18 3500 7000 5250
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 13 800 1400 1100
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 1545 2000 1825
02/12/2021 पुणे नग 5800 500 900 700
02/12/2021 पुणे लोकल नग 52290 107 384 245
02/12/2021 सोलापूर लोकल नग 5101 400 1000 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 88
01/12/2021 अहमदनगर नग 3350 2 4 3
01/12/2021 औरंगाबाद नग 9900 200 300 250
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 1000 1250 1100
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 222 800 1400 1100
01/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 7 600 800 700
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 990 1500 1245
01/12/2021 नाशिक लोकल नग 258 3 7 4
01/12/2021 पुणे नग 20530 500 900 700
01/12/2021 पुणे लोकल नग 81175 138 506 338
01/12/2021 सोलापूर लोकल नग 2705 300 800 500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 347
30/11/2021 औरंगाबाद नग 7900 150 250 200
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 101 1000 1250 1100
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 17 4200 7000 5600
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 261 800 1600 1200
30/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 7 600 800 700
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 775 1200 990
30/11/2021 नाशिक लोकल नग 23 4 6 5
30/11/2021 पुणे नग 21450 354 505 430
30/11/2021 पुणे लोकल नग 237610 29 230 180
30/11/2021 सोलापूर लोकल नग 9585 300 800 500
30/11/2021 सोलापूर हायब्रीड नग 23 4 4 4
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 408
29/11/2021 अहमदनगर नग 2800 3 5 4
29/11/2021 औरंगाबाद नग 16900 150 250 200
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 22 700 1000 800
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 1200 900
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 18 2500 5000 3750
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 340 600 1500 1050
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 567 700 1350 1000
29/11/2021 नाशिक लोकल नग 1264 2 5 3
29/11/2021 पुणे नग 6000 4 8 6
29/11/2021 पुणे लोकल नग 177462 28 255 154
29/11/2021 सोलापूर लोकल नग 6333 300 800 500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 959
28/11/2021 अहमदनगर नग 3250 3 5 4
28/11/2021 औरंगाबाद नग 25900 150 200 175
28/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 77 1000 1000 1000
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 13 3500 6300 4900
28/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 14 600 800 700
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
28/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 1060 1500 1275
28/11/2021 नाशिक लोकल नग 250 3 4 3
28/11/2021 पुणे नग 32560 202 403 303
28/11/2021 पुणे लोकल नग 232200 53 230 142
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 128
27/11/2021 अहमदनगर नग 3350 2 4 3
27/11/2021 औरंगाबाद नग 22000 130 200 165
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 18 600 1000 800
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 106 750 1000 900
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 45 2500 4000 3250
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 379 700 1200 950
27/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 4 800 1000 900
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
27/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 780 1200 990
27/11/2021 पुणे नग 21540 400 700 500
27/11/2021 पुणे लोकल नग 247740 36 270 203
27/11/2021 सोलापूर लोकल नग 4003 250 500 350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 572
26/11/2021 अहमदनगर नग 4750 3 5 4
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 19 800 1500 1000
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 80 850 1000 900
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 411 700 900 800
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1400
26/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 650 1000 825
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 742 300 1100 800
26/11/2021 नाशिक लोकल नग 164 2 4 3
26/11/2021 पुणे नग 69345 69 171 120
26/11/2021 पुणे लोकल नग 238470 28 230 179
26/11/2021 सोलापूर लोकल नग 4861 200 400 300
26/11/2021 सोलापूर हायब्रीड नग 1540 2 6 4
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1275
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 1900 3 5 4
25/11/2021 अहमदनगर नग 4650 3 5 4
25/11/2021 औरंगाबाद नग 24600 100 190 145
25/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 14 700 1000 800
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 71 750 850 800
25/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 37 3500 4900 4200
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 309 1000 1400 1200
25/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 10 600 800 700
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
25/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 610 1000 830
25/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 700 500 2000 1300
25/11/2021 नाशिक लोकल नग 155 2 5 3
25/11/2021 पुणे नग 77310 68 171 137
25/11/2021 पुणे लोकल नग 88020 4 6 5
25/11/2021 सोलापूर लोकल नग 12186 2000 4000 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3060

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email