Mirchi bajar bhav : आजचे मिरची बाजार भाव 2021

Mirchi bajar bhav : आजचे मिरची बाजार भाव 25-10-2021

Mirchi bajar bhav : आजचे मिरची बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मिरची बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 1000 2000 1500
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 37 1600 2000 1800
07/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 2882 3000 4000 3500
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 13 900 1250 1150
07/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 1650 2000 1840
07/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 981 1375 2550 1963
07/12/2021 सांगली क्विंटल 4 2000 2500 2200
07/12/2021 सातारा क्विंटल 82 1000 2000 1500
07/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 66 2000 3000 3000
07/12/2021 सोलापूर क्विंटल 20 1000 2500 2000
07/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 66 1500 3000 2000
07/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1800 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4184
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 5 1500 2500 2000
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 306 600 1000 800
06/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 54 1400 2600 2000
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 65 1200 1800 1500
06/12/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 50 1000 2000 1500
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 301 1000 3000 2000
06/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 4020 3000 3500 3300
06/12/2021 पुणे क्विंटल 5 1500 3500 2500
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1161 1800 3000 2400
06/12/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 4000 4500 4200
06/12/2021 सातारा क्विंटल 40 2000 3500 2750
06/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 12 2000 3000 2500
06/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 66 3000 3500 3500
06/12/2021 सोलापूर क्विंटल 19 900 1700 1500
06/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 46 2000 3000 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6220
05/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 31 1750 2750 2275
05/12/2021 अमरावती क्विंटल 281 600 900 701
05/12/2021 जळगाव क्विंटल 12 2500 2500 2500
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 132 2000 3500 2750
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 18 900 1250 1150
05/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 1125 1500 1335
05/12/2021 पुणे क्विंटल 251 2667 4333 3500
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 854 1600 3167 2383
05/12/2021 सातारा क्विंटल 39 3000 4000 3500
05/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 16 2000 3000 2500
05/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
05/12/2021 सोलापूर क्विंटल 24 1000 2500 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1695
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 2000 3000 2550
04/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
04/12/2021 अमरावती क्विंटल 256 700 1100 882
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 42 1500 2700 2100
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 40 600 1500 1000
04/12/2021 जळगाव क्विंटल 7 2500 2500 2500
04/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 33 1500 2500 2000
04/12/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 25 1000 1800 1500
04/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 85 1500 2500 2000
04/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 29 2500 3500 2800
04/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 2121 3000 5000 4000
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 229 667 1133 983
04/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 12 1520 2000 1760
04/12/2021 पुणे क्विंटल 139 2500 5500 4000
04/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 94 2933 3333 3133
04/12/2021 सांगली क्विंटल 20 1800 2000 1900
04/12/2021 सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
04/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 12 3500 4000 3750
04/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 36 2000 2500 2500
04/12/2021 सातारा ज्वाला क्विंटल 10 2500 5000 3800
04/12/2021 सोलापूर क्विंटल 16 1300 2900 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3243
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 20 2000 3000 2550
03/12/2021 अमरावती क्विंटल 301 700 1100 910
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 73 1000 2000 1500
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 11 2500 2500 2500
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
03/12/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 6 2000 2800 2300
03/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
03/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 15880 3600 4000 3800
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1080 1500 1290
03/12/2021 नाशिक लवंगी क्विंटल 7 2500 4500 3500
03/12/2021 पुणे क्विंटल 315 2667 3667 3167
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 407 1833 3000 2417
03/12/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4200
03/12/2021 सांगली क्विंटल 15 2000 2500 2350
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1800
03/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 4 5500 6500 6000
03/12/2021 सातारा ज्वाला क्विंटल 6 2500 7000 5000
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 14 1850 4250 2650
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 39 600 3000 1500
03/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2800 2650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17227
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 2000 3000 2550
02/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
02/12/2021 अमरावती क्विंटल 296 500 900 700
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 1500 2000 1750
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 12 2500 2500 2500
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
02/12/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 26 900 1200 1000
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 177 1000 2200 1600
02/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 29 2000 3500 2800
02/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 1823 2000 3000 2500
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 13 900 1250 1150
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 13 1290 1800 1545
02/12/2021 पुणे क्विंटल 275 1833 3167 2500
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 614 1433 2667 2050
02/12/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 2000 3500 2800
02/12/2021 सांगली क्विंटल 25 1800 2000 1900
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1350
02/12/2021 सातारा क्विंटल 12 1000 3000 2000
02/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 4 2000 3000 2500
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 51 1300 1500 1500
02/12/2021 सातारा ज्वाला क्विंटल 3 2000 2200 2100
02/12/2021 सोलापूर क्विंटल 11 1000 2000 1500
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 55 900 2500 1500
02/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2000 1900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3612
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 29 2500 3500 3000
01/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 21 1200 3000 2100
01/12/2021 अमरावती क्विंटल 338 500 900 700
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 57 1600 2200 1900
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 27 1000 1200 1100
01/12/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 33 1000 1500 1200
01/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
01/12/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 2300 2400 3800 3100
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1300
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1055 1500 1225
01/12/2021 पुणे क्विंटल 146 1667 3333 2500
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 815 1875 3188 2488
01/12/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2500
01/12/2021 सातारा क्विंटल 32 1500 2500 2000
01/12/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 12 1500 2500 2000
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 36 2000 3000 3000
01/12/2021 सातारा ज्वाला क्विंटल 10 1000 2500 1850
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 10 1800 4000 2700
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 64 750 2000 1000
01/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4044
30/11/2021 अमरावती क्विंटल 258 400 900 700
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 26 2000 3200 2600
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 68 1000 2000 1500
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500
30/11/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 31 1000 1500 1200
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 106 1000 2000 1500
30/11/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 2705 2400 3800 3100
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 345 733 1133 1017
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 14 1510 2000 1755
30/11/2021 पुणे क्विंटल 310 2250 4500 3375
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 615 1875 2550 2213
30/11/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2200
30/11/2021 सांगली क्विंटल 20 1500 2000 1775
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 63 1000 2500 2500
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 18 1000 3000 2000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 85 1000 2500 1300
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4783
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 25 2500 3500 3000
29/11/2021 अमरावती क्विंटल 274 1300 2500 1900
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 37 1600 2500 2050
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 42 1000 2000 1500
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 32 1000 2000 1500
29/11/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 35 1000 2000 1500
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 101 600 2000 1300
29/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2800
29/11/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 2676 2800 3800 3200
29/11/2021 नाशिक लवंगी क्विंटल 86 1200 2000 1700
29/11/2021 पुणे क्विंटल 4 1500 3500 2500
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 746 1780 2932 2340
29/11/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2300
29/11/2021 सांगली क्विंटल 50 1500 2000 1750
29/11/2021 सातारा क्विंटल 26 1250 2500 1875
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1500 3000 3000
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 59 1000 2600 1800
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 45 800 1500 1000
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4352

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email