Moog bajar bhav : आजचे मूग बाजार भाव 2021

Moog bajar bhav : आजचे मूग बाजार भाव 2021

Moog bajar bhav : आजचे मूग बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मूग बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (moog bajar bhav today 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल: मूग

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 22 4200 5800 5300
02/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 6 6000 6068 6000
02/12/2021 बीड हिरवा क्विंटल 2 5901 5901 5901
02/12/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 2 4200 4400 4300
02/12/2021 जालना चमकी क्विंटल 54 3550 6600 4800
02/12/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 58 6000 7040 6520
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 134 8500 11000 10000
02/12/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 1 7305 7305 7305
02/12/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 41 5420 6100 5792
02/12/2021 परभणी हिरवा क्विंटल 29 4850 5000 4900
02/12/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 30 7500 8100 7800
02/12/2021 सोलापूर हिरवा क्विंटल 39 6685 6780 6700
02/12/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 6 5000 5800 5500
02/12/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 425
01/12/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 17 4000 6000 5000
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 4 4675 6451 5500
01/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 15 5300 6000 5600
01/12/2021 बीड हिरवा क्विंटल 10 5226 6250 5871
01/12/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 202 3638 6413 5356
01/12/2021 धुळे हिरवा क्विंटल 3 6500 6900 6500
01/12/2021 हिंगोली हिरवा क्विंटल 5 4950 5300 5125
01/12/2021 जळगाव चमकी क्विंटल 317 4830 6830 6642
01/12/2021 जालना चमकी क्विंटल 18 5000 6100 5300
01/12/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 83 5717 6450 6083
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 172 8500 11000 10000
01/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 10 4700 6400 5900
01/12/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 3 3435 5851 5501
01/12/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 9 4867 6201 5167
01/12/2021 परभणी हिरवा क्विंटल 3 4500 4550 4510
01/12/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 28 7500 7900 7700
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 100 7196 7800 7498
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 11 4000 6300 5600
01/12/2021 वाशिम क्विंटल 10 3000 5500 3000
01/12/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 6 4500 5500 5000
01/12/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 1 4205 4205 4205
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1027
30/11/2021 अहमदनगर हिरवा क्विंटल 1 5000 5000 5000
30/11/2021 अहमदनगर चमकी क्विंटल 3 5000 5200 5100
30/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 23 4000 6100 5850
30/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 19 5500 6000 5900
30/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 27 4000 6151 5614
30/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 8 4250 4880 4705
30/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 117 4275 6550 5088
30/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 78 3000 6150 5000
30/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 70 5501 6705 6103
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 105 8500 11000 10000
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 11 4400 6600 6200
30/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 14 2767 4751 3987
30/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 30 3800 5342 4788
30/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 46 6750 7150 6975
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 57 5000 5800 5200
30/11/2021 वर्धा हिरवा क्विंटल 38 2200 3600 3000
30/11/2021 वाशिम क्विंटल 125 4105 5228 4650
30/11/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 6 4500 5000 4800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 778
29/11/2021 अहमदनगर हिरवा क्विंटल 1 3000 3000 3000
29/11/2021 अहमदनगर चमकी क्विंटल 3 5000 5200 5100
29/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 29 4600 5800 5300
29/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 9 5300 6100 5800
29/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 16 5050 6246 5625
29/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 2 4500 5800 5800
29/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 177 4200 6800 5663
29/11/2021 जळगाव चमकी क्विंटल 2 2000 4000 4000
29/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 7 5600 5600 5600
29/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 11 4900 6351 5627
29/11/2021 लातूर चमकी क्विंटल 1 6450 6450 6450
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 12 4976 6100 5350
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 6 2001 6126 6025
29/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 15 3902 6243 5321
29/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 3 5951 5951 5951
29/11/2021 पुणे क्विंटल 1 4500 4500 4500
29/11/2021 पुणे नं. १ क्विंटल 5 4550 6450 5000
29/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 31 7700 8000 7850
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 70 7196 7800 7498
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 15 5500 5660 5500
29/11/2021 सोलापूर हिरवा क्विंटल 21 6500 6500 6500
29/11/2021 वर्धा हिरवा क्विंटल 7 1900 1900 1900
29/11/2021 वाशिम क्विंटल 3 4100 7400 4100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 447
28/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 8 3620 4900 4650
28/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 65 5500 7000 6250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 73
27/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 10 5400 6100 5750
27/11/2021 अमरावती चमकी क्विंटल 150 3700 5500 4980
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 7 4000 6150 5000
27/11/2021 औरंगाबाद चमकी क्विंटल 2 4400 4400 4400
27/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 22 5500 6235 6000
27/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 16 5100 6379 5990
27/11/2021 भंडारा हिरवा क्विंटल 5 5000 5000 5000
27/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 6 3500 4250 3875
27/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 152 4550 5900 5225
27/11/2021 धुळे हिरवा क्विंटल 3 4805 5000 5000
27/11/2021 जळगाव हिरवा क्विंटल 4 3900 3900 3900
27/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 42 4000 5700 5300
27/11/2021 लातूर लोकल क्विंटल 7 7300 7300 7300
27/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 61 4966 6337 5366
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 693 8500 11000 10000
27/11/2021 नांदेड हिरवा क्विंटल 3 5200 6000 5860
27/11/2021 नाशिक क्विंटल 2 2351 6802 4500
27/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1 3500 5801 4700
27/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 17 4011 6699 5699
27/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 27 5176 6445 6083
27/11/2021 पुणे क्विंटल 1 4800 4800 4800
27/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 29 7600 8100 7850
27/11/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 22 4500 5000 4800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1282
26/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 4 5000 5500 5250
26/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 59 4900 6200 5750
26/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 9 4500 6300 5800
26/11/2021 औरंगाबाद हिरवा क्विंटल 10 4275 5550 5100
26/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 27 5500 6250 6100
26/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 14 4850 6125 5938
26/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 18 4750 5076 4900
26/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 148 4500 6700 5600
26/11/2021 धुळे हिरवा क्विंटल 3 4805 5000 5000
26/11/2021 जळगाव हिरवा क्विंटल 3 4000 5000 5000
26/11/2021 जळगाव चमकी क्विंटल 2 4000 4500 4500
26/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 60 3900 6200 5550
26/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 88 4592 5360 5040
26/11/2021 लातूर चमकी क्विंटल 4 6552 6552 6552
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 202 8500 11000 10000
26/11/2021 नांदेड हिरवा क्विंटल 5 6200 6251 6200
26/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 3 4000 4000 4000
26/11/2021 नाशिक क्विंटल 14 4001 6151 5400
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 7 3900 5401 4600
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1 5001 5001 5001
26/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 24 4050 6325 5675
26/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 48 5487 6053 5795
26/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 28 7600 8100 7850
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 125 7196 8000 7598
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 7 5200 5500 5200
26/11/2021 वाशिम क्विंटल 20 5200 5200 5200
26/11/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 36 4175 4500 4350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 969
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 277 5301 6151 5726
25/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 5 5000 5200 5100
25/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 19 4300 6000 4700
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 4 4325 6200 5500
25/11/2021 औरंगाबाद हिरवा क्विंटल 45 4500 6400 5025
25/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 51 5000 6145 6000
25/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 18 5251 6326 5662
25/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 22 4500 5413 4900
25/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 75 4413 6803 6189
25/11/2021 जळगाव चमकी क्विंटल 86 4443 6902 6730
25/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 46 4000 6550 5900
25/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 72 5591 6291 5891
25/11/2021 लातूर चमकी क्विंटल 3 5950 6451 6200
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 106 8500 11000 10000
25/11/2021 नांदेड हिरवा क्विंटल 4 6000 7000 6200
25/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 4 2610 5959 2610
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 13 4500 5626 5100
25/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 21 3983 6447 5301
25/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 36 4217 6257 4895
25/11/2021 पुणे नं. १ क्विंटल 5 4000 6251 5500
25/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 2 7900 8300 7950
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 138 4000 6700 5250
25/11/2021 सोलापूर हिरवा क्विंटल 255 5531 5531 5531
25/11/2021 वाशिम क्विंटल 50 4500 4825 4600
25/11/2021 वाशिम चमकी क्विंटल 12 4500 5155 4800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1369
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 219 5500 6900 6200
24/11/2021 अकोला हिरवा क्विंटल 12 4635 5800 5300
24/11/2021 अमरावती चमकी क्विंटल 150 2700 6000 5450
24/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 2 4400 6400 5500
24/11/2021 औरंगाबाद चमकी क्विंटल 1 5400 5400 5400
24/11/2021 बीड क्विंटल 3 6425 6425 6425
24/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 28 5000 6275 6100
24/11/2021 बीड हिरवा क्विंटल 32 2876 6250 5805
24/11/2021 बुलढाणा हिरवा क्विंटल 31 4633 5716 5283
24/11/2021 बुलढाणा चमकी क्विंटल 67 4353 7050 6039
24/11/2021 जळगाव हिरवा क्विंटल 12 4550 5500 5500
24/11/2021 जालना चमकी क्विंटल 79 4800 6600 5700
24/11/2021 लातूर हिरवा क्विंटल 84 5410 6327 5772
24/11/2021 लातूर चमकी क्विंटल 4 5401 6501 5951
24/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 251 8500 11000 10000
24/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 28 4700 4900 4850
24/11/2021 नांदेड हिरवा क्विंटल 13 5650 6451 6400
24/11/2021 नाशिक क्विंटल 12 4350 5591 5000
24/11/2021 नाशिक हिरवा क्विंटल 14 4062 5866 5375
24/11/2021 उस्मानाबाद हिरवा क्विंटल 14 4686 6124 5085
24/11/2021 परभणी हिरवा क्विंटल 1 5901 5901 5901
24/11/2021 पुणे हिरवा क्विंटल 32 7400 8100 7800
24/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 100 7196 7800 7498
24/11/2021 सोलापूर क्विंटल 3 5500 5700 5500
24/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 1 5500 5500 5500
24/11/2021 वाशिम हिरवा क्विंटल 1 5900 5900 5900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1194

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email