Mosambi market rate today : आजचे मोसंबी बाजार भाव 2021

Mosambi market rate today : आजचे मोसंबी बाजार भाव 2021

Mosambi market rate today : आजचे मोसंबी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मोसंबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mosambi bhav today 2021)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 23 2500 3500 3000
06/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 4 1500 3000 2000
06/12/2021 जळगाव क्विंटल 20 1500 3500 2500
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 76 1200 5400 3300
06/12/2021 मंबई क्विंटल 2645 2400 3200 2800
06/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 2500 2000 2400 2325
06/12/2021 नागपूर नं. २ क्विंटल 400 1500 1700 1650
06/12/2021 नागपूर नं. ३ क्विंटल 178 500 700 650
06/12/2021 नाशिक क्विंटल 40 1500 3500 2500
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 570 1400 5000 3200
06/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 192 1500 4000 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6648
05/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 23 3000 4000 3550
05/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 6 2500 3000 2800
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5 1800 5400 3600
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 689 1750 3750 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 723
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 10 2000 4000 3000
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 112 1500 2200 1850
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 7 2000 3000 2500
04/12/2021 जळगाव क्विंटल 31 1500 3000 2200
04/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 35 1800 5400 3600
04/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 1500 1700 2000 1925
04/12/2021 नागपूर नं. २ क्विंटल 200 1400 1600 1550
04/12/2021 नागपूर नं. ३ क्विंटल 102 500 700 650
04/12/2021 नाशिक क्विंटल 60 1500 3500 2500
04/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
04/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 48 1500 4000 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2117
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 3000 4000 3550
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 7 1500 3000 2000
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 5 1000 2500 2000
03/12/2021 मंबई क्विंटल 1020 2900 3800 3350
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 373 1600 3050 2350
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 80 1500 3500 2500
03/12/2021 सोलापूर लोकल नग 2000 100 270 150
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1502
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 2500 3500 3000
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 7 1500 3000 2000
02/12/2021 जालना नं. २ क्विंटल 96 1000 1500 1300
02/12/2021 मंबई क्विंटल 1300 2900 3800 3350
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 100 1500 3500 2500
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 114 1750 3550 2650
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 60 1500 4000 2750
02/12/2021 सोलापूर लोकल नग 4600 100 330 180
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1689
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 28 3000 4000 3550
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 34 1200 2500 1850
01/12/2021 जळगाव क्विंटल 8 1500 3000 2200
01/12/2021 जालना नं. २ क्विंटल 136 800 1550 1150
01/12/2021 मंबई क्विंटल 1230 2900 3800 3350
01/12/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 1500 2000 2300 2225
01/12/2021 नागपूर नं. २ क्विंटल 400 1500 1700 1650
01/12/2021 नागपूर नं. ३ क्विंटल 83 500 700 650
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 380 1500 4500 3000
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 110 1500 4000 2750
01/12/2021 सोलापूर लोकल नग 4000 100 200 170
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3909
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 54 1000 2700 1850
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 18 1500 3000 2000
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 13 1500 3000 2500
30/11/2021 जालना नं. २ क्विंटल 106 1000 1600 1200
30/11/2021 मंबई क्विंटल 1010 2900 3800 3350
30/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 1000 2000 2300 2225
30/11/2021 नागपूर नं. २ क्विंटल 150 1500 1700 1650
30/11/2021 नागपूर नं. ३ क्विंटल 150 1500 1700 1650
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 270 1500 3500 2500
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 532 1750 3750 2750
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 100 2000 4500 3250
30/11/2021 सोलापूर लोकल नग 4000 120 360 170
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3405
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 2000 4000 3000
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 43 1500 2500 2000
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 15 1500 3000 2200
29/11/2021 जालना नं. २ क्विंटल 129 800 1700 1200
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 29 1200 5400 3300
29/11/2021 मंबई क्विंटल 2830 2900 3800 3350
29/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 1400 1800 2300 2175
29/11/2021 नागपूर नं. २ क्विंटल 200 1500 1800 1725
29/11/2021 नागपूर नं. ३ क्विंटल 60 500 700 650
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 120 1500 3500 2500
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 321 1750 3750 2750
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 520 2000 5000 3500
29/11/2021 सोलापूर लोकल नग 71 1000 3000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5680
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 23 2500 3500 3000
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 1600 2400 2000
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 12 1200 4800 3000
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 114 1750 3750 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 204

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email