Search
Generic filters

Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2022

Mula bajar bhav today

Mula bajar bhav today : आजचे मुळा बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मुळा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (mula rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 19 900 900 900
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 4 1400 1600 1500
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 10 900 1400 1300
18/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 625 1000 895
18/01/2022 पुणे लोकल नग 6690 8 10 9
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 15 25 20
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 51
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 500 1000 700
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 7 1200 1400 1300
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 136 950 1900 1400
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 1200 2000 1700
17/01/2022 पुणे लोकल नग 5900 7 12 9
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 25 20
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 172
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 34 1000 1000 1000
16/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 1075 1500 1245
16/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 123 1000 2000 1800
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 1200 2200 1700
16/01/2022 पुणे लोकल नग 7690 6 12 9
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 193
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 23 1000 1250 1100
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3 1200 1600 1400
15/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 62 1150 1850 1675
15/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 825 1000 945
15/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 106 950 1900 1400
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 1200 1800 1600
15/01/2022 पुणे लोकल नग 600 9 9 9
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 225
14/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 1000 1000
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 5 1200 1600 1400
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 15 600 1000 900
14/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 1035 1500 1225
14/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 118 1000 2200 1600
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 1000 2000 1500
14/01/2022 पुणे नग 1510 3 10 7
14/01/2022 पुणे लोकल नग 2700 8 15 12
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 15 25 18
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 199
13/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 35 400 600 500
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 40 750 1000 850
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 4 1200 1800 1500
13/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 44 750 1500 1338
13/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 765 1000 815
13/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 105 1000 2100 1800
13/01/2022 पुणे नग 1530 5 15 10
13/01/2022 पुणे लोकल नग 2150 7 9 8
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 246
12/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 41 850 1000 900
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 5 1200 1800 1500
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 4 600 1000 900
12/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 15 1515 2000 1825
12/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 128 1000 2000 1600
12/01/2022 पुणे नग 1800 5 12 9
12/01/2022 पुणे लोकल नग 1030 9 16 12
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 193
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 39 850 1000 900
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 6 1200 2000 1600
11/01/2022 नागपूर क्विंटल 5 800 1000 900
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 5 600 1000 900
11/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 1175 1500 1325
11/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 128 1000 2000 1600
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 1000 2200 1500
11/01/2022 पुणे नग 3625 5 10 7
11/01/2022 पुणे लोकल नग 4010 7 15 11
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 229
10/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 700 1000 800
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 5 1600 1800 1700
10/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1875
10/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 120 1000 1950 1500
10/01/2022 पुणे नग 3650 4 12 8
10/01/2022 पुणे लोकल नग 5500 8 13 11
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 15 25 20
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 212

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email