Search
Generic filters

Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2022

Palak bajar bhav today

Palak bajar bhav today : आजचे पालक बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पालक चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Palak rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022 अहमदनगर नग 1000 2 5 3
24/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 90 600 800 700
24/01/2022 औरंगाबाद नग 7600 120 140 130
24/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
24/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 676 700 900 800
24/01/2022 पुणे लोकल नग 32790 4 6 5
24/01/2022 सोलापूर लोकल नग 697 100 300 200
24/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 15 12
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 770
23/01/2022 अहमदनगर नग 800 5 8 6
23/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 80 600 800 700
23/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 16 350 600 500
23/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 855 1000 945
23/01/2022 पुणे नग 28800 2 6 4
23/01/2022 पुणे लोकल नग 34750 5 8 7
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 118
22/01/2022 अहमदनगर नग 1450 3 5 4
22/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 120 600 1000 800
22/01/2022 औरंगाबाद नग 13200 100 180 140
22/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 1000 1000
22/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 554 800 900 850
22/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 12 350 600 500
22/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 685 1000 895
22/01/2022 पुणे नग 30760 251 353 302
22/01/2022 पुणे लोकल नग 7400 4 6 5
22/01/2022 सोलापूर लोकल नग 2119 100 300 200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 713
21/01/2022 अहमदनगर नग 2550 3 6 5
21/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 120 500 600 550
21/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
21/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 729 700 900 800
21/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 12 300 600 500
21/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 615 800 725
21/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 72 250 525 315
21/01/2022 पुणे नग 34922 251 453 377
21/01/2022 पुणे लोकल नग 25010 4 6 5
21/01/2022 सोलापूर लोकल नग 3035 100 200 150
21/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 5 7 6
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 965
20/01/2022 अहमदनगर नग 2250 3 6 5
20/01/2022 औरंगाबाद नग 16900 100 180 140
20/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 16 1500 1500 1500
20/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 830 700 900 800
20/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 16 350 600 500
20/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 18 735 1000 945
20/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 80 300 500 400
20/01/2022 पुणे नग 32150 201 303 252
20/01/2022 पुणे लोकल नग 25780 5 7 6
20/01/2022 सोलापूर लोकल नग 2316 200 200 200
20/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 5 7 6
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 960
19/01/2022 अहमदनगर नग 2350 3 5 4
19/01/2022 औरंगाबाद नग 24000 70 130 100
19/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 16 1400 1400 1400
19/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 614 700 1000 850
19/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 77 533 733 650
19/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 550 800 720
19/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 65 400 600 500
19/01/2022 पुणे नग 32260 201 304 253
19/01/2022 पुणे लोकल नग 20540 5 9 7
19/01/2022 सोलापूर लोकल नग 5920 100 300 200
19/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 8 15 11
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 794
18/01/2022 अहमदनगर नग 600 2 5 3
18/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 120 500 700 600
18/01/2022 औरंगाबाद नग 8700 100 150 125
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 17 1500 1500 1500
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 700 700 1000 850
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 22 300 600 450
18/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 815 1000 955
18/01/2022 पुणे नग 32880 201 304 253
18/01/2022 पुणे लोकल नग 27720 5 7 6
18/01/2022 सोलापूर लोकल नग 665 100 300 200
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 5 8 6
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 879
17/01/2022 अहमदनगर नग 2100 2 5 3
17/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 130 500 800 650
17/01/2022 औरंगाबाद नग 6700 100 250 175
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 900 700 900 800
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 63 350 550 450
17/01/2022 पुणे नग 27500 2 7 5
17/01/2022 पुणे लोकल नग 31030 6 9 7
17/01/2022 सोलापूर लोकल नग 3842 51 152 101
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 15 12
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1097
16/01/2022 अहमदनगर नग 2100 7 12 9
16/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 120 500 700 600
16/01/2022 औरंगाबाद नग 9300 200 250 225
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 1200 1200 1200
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 10 400 600 500
16/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 24 610 800 720
16/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 45 300 500 400
16/01/2022 पुणे नग 33750 251 403 327
16/01/2022 पुणे लोकल नग 32427 5 9 7
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 206

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email