Papai bajar bhav : आजचे पपई बाजार भाव 2021

Papai bajar bhav : आजचे पपई बाजार भाव 2021

Papai bajar bhav : आजचे पपई बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पपई बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Papai bajar bhav today 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल: पपई

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 1000 1500 1250
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 15 1500 3000 2500
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 11 800 1500 1200
03/12/2021 मंबई क्विंटल 380 1100 2400 1750
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
03/12/2021 नाशिक क्विंटल 50 700 1600 1300
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 107 700 1500 1100
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 500 1000 600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 594
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 800 1200 1000
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 11 400 600 500
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 8 800 1500 1200
02/12/2021 मंबई क्विंटल 1360 1200 2300 1750
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 257 600 1150 875
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 15 500 1500 1000
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 1200 800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1683
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 800 1200 1000
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 12 600 700 650
01/12/2021 जळगाव क्विंटल 9 1000 1350 1100
01/12/2021 मंबई क्विंटल 1220 1200 2200 1700
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 150 700 1600 1300
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 361 700 1500 1100
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 41 500 1200 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1824
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 14 2000 3000 2500
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 7 800 1500 1000
30/11/2021 मंबई क्विंटल 1910 1300 2300 1800
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 40 900 1500 1250
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 471 700 1250 975
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 13 500 1500 1000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 13 500 1000 600
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2474
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 1000 1200 1100
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 13 500 700 600
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 8 1000 1500 1200
29/11/2021 मंबई क्विंटल 2140 1200 2200 1700
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 60 900 1500 1250
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 362 700 1200 950
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 66 500 1500 1000
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 1200 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2678
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 1000 1500 1250
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 22 500 700 600
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 600 1000 900
28/11/2021 पुणे क्विंटल 4 400 1000 775
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 950 750 1250 1050
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 993
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 1200 1100
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 31 600 700 650
27/11/2021 जळगाव क्विंटल 13 1000 1350 1100
27/11/2021 मंबई क्विंटल 860 1200 2200 1700
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 103 800 1000 900
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 75 500 1500 1000
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 24 500 1000 600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1114
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 18 900 1000 950
26/11/2021 जळगाव क्विंटल 8 800 1500 1200
26/11/2021 मंबई क्विंटल 990 1200 2200 1700
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
26/11/2021 पुणे क्विंटल 7 1500 1500 1500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 440 700 1250 975
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 23 500 1500 1000
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 32 500 1000 600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1522
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 800 1200 1000
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 14 400 700 550
25/11/2021 जळगाव क्विंटल 8 1000 1500 1200
25/11/2021 मंबई क्विंटल 1320 1200 2200 1700
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
25/11/2021 पुणे क्विंटल 3 1500 1500 1500
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 550 600 1200 925
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 8 500 1500 1000
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 33 500 1200 700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1951

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email