Search
Generic filters

Peru bajar bhav today : आजचे पेरू बाजार भाव 2022

Peru bajar bhav today

Peru bajar bhav today : आजचे पेरू बाजार भाव 2022
नमस्कार  शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे पेरू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Peru rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 50 1200 1800 1500
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 24 1000 1400 1200
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
18/01/2022 मंबई क्विंटल 139 2000 3500 2750
18/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 7 1250 2250 1750
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 135 1000 2500 1800
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 20 900 3000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 380
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 4 1000 1400 1200
17/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 27 700 2000 1350
17/01/2022 मंबई क्विंटल 129 2000 35000 2750
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 7 1250 2250 1750
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 108 1000 2500 1800
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 39 1000 3300 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 354
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 6 1000 1500 1250
16/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 30 1200 1800 1500
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 14 600 1200 900
16/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 5 1375 2750 2500
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 296 1500 3500 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 351
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 4 1000 1200 1100
15/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
15/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1600 1300
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 800 800 800
15/01/2022 मंबई क्विंटल 122 2000 3500 2750
15/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1900
15/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 1 1500 2750 2250
15/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1100 3500 1900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 196
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 1500 1250
14/01/2022 मंबई क्विंटल 56 2000 3500 2750
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1800
14/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 4 1000 2250 1750
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 56 1500 4000 2800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 128
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 4 1000 1400 1200
13/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 42 500 1800 1150
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 700 700 700
13/01/2022 मंबई क्विंटल 10 2000 3500 2750
13/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
13/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 9 1250 2500 2000
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 217 1500 4000 2800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 329
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 10 1000 1500 1250
12/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 50 1400 1800 1600
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 37 1000 1900 1450
12/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 700 700 700
12/01/2022 मंबई क्विंटल 67 2000 3800 2900
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1800
12/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2250
12/01/2022 पुणे क्विंटल 2 3000 3000 3000
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 96 1500 4000 2900
12/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 40 1000 3000 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 314
11/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1750
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 23 1200 2000 1600
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 800 800 800
11/01/2022 मंबई क्विंटल 214 2000 3800 2900
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1800
11/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 5 1250 2750 2250
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 113 1500 4000 2800
11/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 43 1000 3000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 453
10/01/2022 अमरावती लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1750
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 14 1000 1600 1300
10/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
10/01/2022 मंबई क्विंटल 187 2000 3800 2900
10/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 4 1500 3000 2250
10/01/2022 पुणे क्विंटल 1 2000 3000 2500
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 105 1200 3500 2000
10/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 56 1000 3200 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 410

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email