Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 14 400 700 550
08/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 37 1400 1600 1500
08/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 64 1000 1500 1250
08/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 110 500 1750 1125
08/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
08/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 494 715 1500 1215
08/12/2021 पुणे क्विंटल 148 800 1200 1000
08/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 655 1100 1500 1300
08/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
08/12/2021 सातारा क्विंटल 22 2500 3000 2750
08/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 36 1000 1300 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1759
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 11 800 1000 900
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 27 1600 1800 1700
07/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 35 1000 2000 1500
07/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2800
07/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2646 1400 2000 1700
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 422 967 1433 1317
07/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 60 1270 1500 1380
07/12/2021 पुणे क्विंटल 375 1800 2700 2300
07/12/2021 पुणे नग 50 800 1000 900
07/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 781 875 1400 1138
07/12/2021 सांगली क्विंटल 9 2000 2500 2200
07/12/2021 सातारा क्विंटल 34 1000 1500 1250
07/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 54 1250 1750 1625
07/12/2021 सोलापूर लोकल नग 8291 640 2000 1040
07/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4483
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 9 500 700 600
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1800
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 163 750 1350 1050
06/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 2000 3500 2800
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 3060 1200 1600 1300
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 380 1500 2000 1875
06/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 397 285 1210 890
06/12/2021 पुणे क्विंटल 344 1100 1400 1250
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1040 975 1375 1175
06/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 201 3600 3800 3600
06/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2800
06/12/2021 सातारा क्विंटल 38 1500 2000 1750
06/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
06/12/2021 सोलापूर लोकल नग 4038 560 1760 1280
06/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5780
05/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 1250 2200 1600
05/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 45 1300 1500 1400
05/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 119 900 1750 1325
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 58 950 1550 1300
05/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 1630 2000 1870
05/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 508 500 1285 1000
05/12/2021 पुणे क्विंटल 629 633 1200 900
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1692 900 1450 1175
05/12/2021 सातारा क्विंटल 43 1500 2000 1750
05/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 39 1500 1800 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3225
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 34 850 1900 1375
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 1200 1500 1350
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 276 800 1200 1000
04/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 45 1100 1500 1250
04/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 233 450 1750 1100
04/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 3510 1400 2400 1900
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 393 1133 1600 1417
04/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 50 1520 2000 1760
04/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 867 500 1215 860
04/12/2021 पुणे क्विंटल 580 700 1400 1075
04/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 415 900 1300 1100
04/12/2021 सातारा क्विंटल 42 1500 2000 1750
04/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 33 1500 2000 1875
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6530
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 500 1000 750
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 165 600 1000 800
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1250 1100
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2526 1400 2400 1900
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2100
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 1020 1500 1260
03/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 358 720 1464 890
03/12/2021 पुणे क्विंटल 494 900 1367 1117
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 802 1025 1725 1375
03/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 171 4000 4200 4000
03/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3200
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
03/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 6 2000 2700 2350
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 35 1700 3100 2500
03/12/2021 सोलापूर लोकल नग 2064 520 1600 1080
03/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4754
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 22 750 2000 1375
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 1000 1200 1100
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 264 500 1000 800
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 37 1000 1300 1100
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 201 350 1350 850
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1486 1000 1400 1200
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 46 700 1050 925
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 55 1515 2000 1825
02/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 250 360 964 500
02/12/2021 पुणे क्विंटल 301 967 1400 1200
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 379 900 1533 1217
02/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1800
02/12/2021 सातारा क्विंटल 39 1500 2000 1750
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 35 1400 1750 1625
02/12/2021 सोलापूर लोकल नग 6060 640 1600 1040
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3247
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 37 900 2100 1500
01/12/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 60 1200 1800 1500
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 27 1600 2200 1900
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 44 1100 1400 1200
01/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1500 2500 2100
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2370 1400 2300 1900
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 414 933 1433 1308
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 60 1060 1500 1245
01/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 473 360 1070 720
01/12/2021 पुणे क्विंटल 363 833 1267 1033
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1258 800 1288 1050
01/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4200
01/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 70 3000 4000 3500
01/12/2021 सातारा क्विंटल 39 1500 2000 1750
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 30 1400 1750 1725
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 21 2500 3500 3000
01/12/2021 सोलापूर लोकल नग 6966 1040 2000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5461
30/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 60 1200 1800 1500
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 22 1200 2500 1850
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 73 1100 1350 1200
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 131 250 1500 875
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3500
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1425 1000 1800 1400
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 456 1033 1300 1217
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 55 1050 1500 1275
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 758 500 1000 720
30/11/2021 पुणे क्विंटल 190 1000 1250 1125
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1237 860 1316 1110
30/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 65 3000 4000 3500
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2300
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 42 1500 2000 1875
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 27 900 1700 1500
30/11/2021 सोलापूर लोकल नग 5916 800 2000 1200
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1400 1350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4613

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email