Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

Phul gobi market rate today : आजचे फुल कोबी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 9 500 700 600
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1800
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 163 750 1350 1050
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 3060 1200 1600 1300
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 380 1500 2000 1875
06/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 397 285 1210 890
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 807 1000 1350 1175
06/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 2500 3000 2800
06/12/2021 सातारा क्विंटल 38 1500 2000 1750
06/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1500 2000 2000
06/12/2021 सोलापूर लोकल नग 4038 560 1760 1280
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4954
05/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 1250 2200 1600
05/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 119 900 1750 1325
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2100
05/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 1630 2000 1870
05/12/2021 पुणे क्विंटल 171 500 1000 800
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1692 900 1450 1175
05/12/2021 सातारा क्विंटल 43 1500 2000 1750
05/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 39 1500 1800 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2164
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 9 500 800 650
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 1200 1500 1350
04/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 276 800 1200 1000
04/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 45 1100 1500 1250
04/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 233 450 1750 1100
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 393 1133 1600 1417
04/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 50 1520 2000 1760
04/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 867 500 1215 860
04/12/2021 पुणे क्विंटल 580 700 1400 1075
04/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 415 900 1300 1100
04/12/2021 सातारा क्विंटल 42 1500 2000 1750
04/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 33 1500 2000 1875
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2995
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 500 1000 750
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 165 600 1000 800
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1250 1100
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2526 1400 2400 1900
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2100
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 1020 1500 1260
03/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 358 720 1464 890
03/12/2021 पुणे क्विंटल 474 950 1450 1175
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 802 1025 1725 1375
03/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 171 4000 4200 4000
03/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3200
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
03/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 6 2000 2700 2350
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 35 1700 3100 2500
03/12/2021 सोलापूर लोकल नग 2064 520 1600 1080
03/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4734
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 22 750 2000 1375
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 1000 1200 1100
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 264 500 1000 800
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 37 1000 1300 1100
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 201 350 1350 850
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1486 1000 1400 1200
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 46 700 1050 925
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 55 1515 2000 1825
02/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 250 360 964 500
02/12/2021 पुणे क्विंटल 301 967 1400 1200
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 379 900 1533 1217
02/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1800
02/12/2021 सातारा क्विंटल 39 1500 2000 1750
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 35 1400 1750 1625
02/12/2021 सोलापूर लोकल नग 6060 640 1600 1040
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3247
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 37 900 2100 1500
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 27 1600 2200 1900
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 44 1100 1400 1200
01/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1500 2500 2100
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2370 1400 2300 1900
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 414 933 1433 1308
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 60 1060 1500 1245
01/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 473 360 1070 720
01/12/2021 पुणे क्विंटल 363 833 1267 1033
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1258 800 1288 1050
01/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4200
01/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 70 3000 4000 3500
01/12/2021 सातारा क्विंटल 39 1500 2000 1750
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 30 1400 1750 1725
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 21 2500 3500 3000
01/12/2021 सोलापूर लोकल नग 6966 1040 2000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5401
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 22 1200 2500 1850
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 73 1100 1350 1200
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 131 250 1500 875
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3500
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1425 1000 1800 1400
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 456 1033 1300 1217
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 55 1050 1500 1275
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 758 500 1000 720
30/11/2021 पुणे क्विंटल 190 1000 1250 1125
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1237 860 1316 1110
30/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 65 3000 4000 3500
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2300
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 42 1500 2000 1875
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 27 900 1700 1500
30/11/2021 सोलापूर लोकल नग 5916 800 2000 1200
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1400 1350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4553
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 9 500 800 650
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 21 600 1400 1000
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 186 500 1000 800
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1200
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 162 250 1500 875
29/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 2000 3500 2800
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1350 1000 1400 1200
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 695 360 1430 1000
29/11/2021 पुणे क्विंटल 11 1000 1400 1200
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1269 860 1356 1090
29/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
29/11/2021 सातारा क्विंटल 32 1500 2500 2000
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 27 1500 1800 1675
29/11/2021 सोलापूर लोकल नग 8148 800 2000 1200
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3903
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 500 900 700
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 63 1000 1500 1250
28/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 1200 1200 1200
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 119 750 1500 1125
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 365 633 1000 883
28/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 65 850 1200 1025
28/11/2021 पुणे क्विंटल 205 800 1300 1050
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2906 725 1422 1105
28/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 207 4200 4400 4200
28/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1800
28/11/2021 सातारा क्विंटल 32 1500 2000 1750
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 21 1300 1700 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4027

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email