Santra bajar bhav today : आजचे संत्रा बाजार भाव 2021

Santra bajar bhav today : आजचे संत्रा बाजार भाव 2021

Santra bajar bhav today : आजचे संत्रा बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (santra bazar bhav today 2021)

शेतमाल: संत्री

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 1500 2500 2000
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 17 2000 3500 2750
02/12/2021 मंबई क्विंटल 1765 2200 3900 3050
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 436 1500 4000 3000
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 384 1800 4100 2950
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2606
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 10 1000 2000 1550
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 18 1000 3500 2250
01/12/2021 मंबई क्विंटल 1858 2200 3800 3000
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 72 1500 4000 3000
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 660 1600 5600 3600
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 134 2000 4500 3250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2752
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 43 1500 3100 2300
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 47 1500 3000 2000
30/11/2021 मंबई क्विंटल 1640 2300 4000 3150
30/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 228 1000 1700 1500
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 80 2000 4500 3500
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 901 1800 4350 3100
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3 2000 5000 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2946
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 1500 2500 2000
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 36 500 2700 1600
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
29/11/2021 मंबई क्विंटल 3605 2200 3800 3000
29/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 174 1300 1700 1500
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 562 2300 5000 3650
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 278 2000 4000 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4681
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 2000 2500 2250
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 18 1500 3000 2250
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1305 2300 4750 3525
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1335
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 2000 1750
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 23 2500 4000 3250
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 66 500 3000 2500
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1500
27/11/2021 मंबई क्विंटल 1506 2200 3800 3000
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 24 2000 3000 2500
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2500 1500 3500 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4139
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 1000 2000 1550
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 500 1500 1000
26/11/2021 मंबई क्विंटल 920 2200 3800 3000
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 363 2200 5000 3600
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 80 3000 5000 4000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1386
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 10 1500 2500 2000
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 21 1000 2800 1900
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 700 1500 1100
25/11/2021 मंबई क्विंटल 624 2200 4000 3100
25/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 198 1000 1700 1500
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 12 2000 4500 3000
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 683 2000 5000 3500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1558
24/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 31 1000 2600 1800
24/11/2021 मंबई क्विंटल 904 2200 4000 3100
24/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 212 1000 1700 1500
24/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3397 1250 2750 2400
24/11/2021 नाशिक क्विंटल 252 2000 4500 3000
24/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 232 1600 6000 3800
24/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 170 2000 5000 3500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5198

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email