Search
Generic filters

Shepu bajara bhav today : आजचे शेपू बाजार भाव 2022

Shepu bajara bhav today

Shepu bajara bhav today : आजचे शेपू बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेपू चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Shepu rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अहमदनगर नग 150 5 6 5
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 11 800 1400 1100
18/01/2022 पुणे नग 2450 500 1000 750
18/01/2022 पुणे लोकल नग 19325 6 8 7
18/01/2022 सोलापूर लोकल नग 2426 200 500 300
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 15 12
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11
17/01/2022 अहमदनगर नग 2000 5 8 6
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 63 800 2500 1650
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 386 700 1725 1000
17/01/2022 पुणे लोकल नग 25675 29 307 255
17/01/2022 सोलापूर लोकल नग 6149 52 202 102
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 449
16/01/2022 अहमदनगर नग 1650 5 7 6
16/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 428 800 1400 1150
16/01/2022 पुणे क्विंटल 2150 600 1000 800
16/01/2022 पुणे नग 2000 4 6 5
16/01/2022 पुणे लोकल नग 27650 105 227 186
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2578
15/01/2022 अहमदनगर नग 1900 4 8 6
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 70 800 1400 1100
15/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 106 875 1438 1225
15/01/2022 पुणे नग 3798 500 1000 850
15/01/2022 पुणे लोकल नग 22500 104 405 338
15/01/2022 सोलापूर क्विंटल 1200 8 11 10
15/01/2022 सोलापूर लोकल नग 2980 300 500 400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1376
14/01/2022 अहमदनगर नग 3450 5 8 6
14/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 108 1150 1825 1525
14/01/2022 पुणे नग 6400 171 339 255
14/01/2022 पुणे लोकल नग 3600 6 8 7
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 25 20
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 108
13/01/2022 अहमदनगर नग 2150 4 7 5
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 36 800 2000 1400
13/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 32 500 850 700
13/01/2022 पुणे क्विंटल 2150 500 1000 750
13/01/2022 पुणे नग 5708 242 244 243
13/01/2022 पुणे लोकल नग 33080 145 266 205
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2218
12/01/2022 अहमदनगर नग 2350 4 8 6
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 16 800 2000 1400
12/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 350 600 1675 925
12/01/2022 पुणे नग 11278 386 671 519
12/01/2022 पुणे लोकल नग 49950 80 331 255
12/01/2022 सोलापूर लोकल नग 2297 100 400 200
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 10 25 16
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 25 16
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 369
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 12 800 1600 1200
11/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 323 400 1425 1025
11/01/2022 पुणे नग 14953 368 677 518
11/01/2022 पुणे लोकल नग 28850 75 266 206
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 335
10/01/2022 अहमदनगर नग 2100 4 8 6
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 32 1000 1600 1300
10/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 165 700 1325 1025
10/01/2022 पुणे नग 10049 137 306 204
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 5430 5 10 7
10/01/2022 पुणे लोकल नग 28400 30 256 205
10/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1472 250 500 400
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 3 10 20 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5627

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email