Shevga market rate today : आजचे शेवगा बाजार भाव 2021

Shevga market rate today : आजचे शेवगा बाजार भाव 2021

Shevga market rate today: आजचे शेवगा बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे शेवगा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (shevga bajar bhav today 2021)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 292 14000 20000 16000
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 24 7000 16000 11500
06/12/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2500 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 322
05/12/2021 पुणे क्विंटल 14 15000 20000 17500
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 362 8500 12500 10500
05/12/2021 सातारा क्विंटल 3 10000 15000 12500
05/12/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2500 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 385
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 5 20000 25000 22500
04/12/2021 पुणे क्विंटल 6 6000 10000 8000
04/12/2021 सातारा क्विंटल 2 15000 20000 17500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13
03/12/2021 पुणे क्विंटल 6 15000 20000 17500
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12 9000 11000 10000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 4 18000 25000 21500
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 147 10000 20000 15000
02/12/2021 पुणे क्विंटल 7 10950 13450 11950
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 29 9000 15000 12000
02/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 24000 28000 26000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 190
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 3 20000 22000 21000
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 227 10000 12000 11000
01/12/2021 पुणे क्विंटल 11 5750 6000 5875
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13 7000 16000 11500
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 1 5000 14000 12000
01/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 16000 18000 17000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 258
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 9 10000 14000 12000
30/11/2021 पुणे क्विंटल 8 5000 7000 6000
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9 7000 15000 11000
30/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 16000 18000 17000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 29
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 237 10000 12000 11000
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 36 8500 10500 9500
29/11/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 4000
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 20000 22000 21000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 279
28/11/2021 पुणे क्विंटल 5 5000 7000 6000
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12 6000 9750 7875
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email