Sitafal bajar bhav today : आजचे सीताफळ बाजार भाव 2021

Sitafal bajar bhav today : आजचे सीताफळ बाजार भाव 2021

Sitafal bajar bhav today : आजचे सीताफळ बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सीताफळ बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (sitafal bazar bhav 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल: सिताफळ

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 2000 1550
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 2 6000 6000 6000
03/12/2021 मंबई क्विंटल 52 5800 8500 7150
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 38 1000 8000 4500
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 37 1700 6500 3200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 137
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 1000 2000 1550
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 24 1000 3200 2100
02/12/2021 मंबई क्विंटल 97 5600 8500 7050
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 181 1200 6000 3600
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 83 2000 8500 4500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 391
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 1500 2500 2000
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 13 1000 4500 2750
01/12/2021 मंबई क्विंटल 257 5500 8500 7000
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 237 1500 9000 5300
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 2000 8000 5000
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 158 2000 8000 4300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 679
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 28 2000 4000 3000
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
30/11/2021 मंबई क्विंटल 198 6000 9000 7500
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 309 2500 5500 4000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 132 1500 7000 3500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 671
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2000 1550
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 26 2000 3100 2550
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
29/11/2021 मंबई क्विंटल 298 5500 8500 7000
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 126 2000 4500 3250
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 59 2000 9000 5500
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 289 2000 8000 4200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 809
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 2500 1700
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 43 1200 3000 2100
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 398 2600 5500 4050
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 452
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 1000 2000 1550
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 18 1600 4500 3050
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 2 9000 10000 9500
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
27/11/2021 मंबई क्विंटल 680 5000 8000 6500
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2250
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1 2500 4000 3250
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 30 2000 9000 5500
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 236 1500 7000 3600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 978
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 2500 2000
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
26/11/2021 मंबई क्विंटल 380 4000 7000 5500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 398 1000 6000 3500
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 116 2000 9000 4300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 909
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 2000 1550
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 22 2000 4500 3250
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
25/11/2021 मंबई क्विंटल 562 4000 7000 5500
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 488 3000 7000 5000
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 250 2000 7000 4000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1336

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email