Search
Generic filters

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 07/04/2022

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 07/04/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/04/2022
उदगीर क्विंटल 5500 7200 7250 7225
सेलु क्विंटल 156 6780 7200 6928
वैजापूर क्विंटल 40 7000 7100 7000
मोर्शी क्विंटल 190 7000 7100 7050
राहता क्विंटल 14 6760 7211 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 108 7070 7290 7190
नागपूर लोकल क्विंटल 647 6300 7370 7103
मेहकर लोकल क्विंटल 680 6500 7365 6950
परांडा नं. १ क्विंटल 8 4400 4500 4450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 7100 7200 7100
चिखली पिवळा क्विंटल 875 6701 7581 7141
बीड पिवळा क्विंटल 337 5700 7109 6962
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6950 7400 7000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 7000 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 7 6900 6900 6900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 6850 7375 7375
परतूर पिवळा क्विंटल 37 7126 7325 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 6700 7100 7000
चाकूर पिवळा क्विंटल 71 7100 7300 7201
मुरुम पिवळा क्विंटल 270 6160 7211 6685
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 120 6800 7300 7200
06/04/2022
येवला क्विंटल 83 6500 7471 7371
लासलगाव क्विंटल 868 3000 7400 7321
शहादा क्विंटल 3 7200 7200 7200
औरंगाबाद क्विंटल 50 6450 7000 6725
माजलगाव क्विंटल 413 5000 7200 6951
चंद्रपूर क्विंटल 151 7050 7400 7250
संगमनेर क्विंटल 28 6998 7299 7148
उदगीर क्विंटल 3900 7300 7340 7320
कारंजा क्विंटल 4000 6900 7340 7210
श्रीरामपूर क्विंटल 51 6400 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 74 6100 6865 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1100 6751 7351 7200
वैजापूर क्विंटल 25 6900 7150 7000
लोहा क्विंटल 39 7011 7371 7270
तुळजापूर क्विंटल 352 7250 7300 7280
राहता क्विंटल 28 6850 7333 7216
अमरावती लोकल क्विंटल 3550 6700 7250 6975
नागपूर लोकल क्विंटल 498 6300 7330 7075
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 6811 6851 6811
कोपरगाव लोकल क्विंटल 280 6700 7280 7250
मेहकर लोकल क्विंटल 760 6400 7365 6900
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 100 7000 7200 7000
जालना पिवळा क्विंटल 1823 6400 7500 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1147 6205 7275 7150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 594 6500 7350 6928
परभणी पिवळा क्विंटल 105 6000 7250 7000
आर्वी पिवळा क्विंटल 230 6500 7300 7000
चिखली पिवळा क्विंटल 638 6410 7367 6888
बीड पिवळा क्विंटल 337 6880 7130 7015
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7415 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6600 7300 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6560 6560 6560
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 7000 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 124 6500 7150 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 55 6667 7200 6933
जिंतूर पिवळा क्विंटल 76 7001 7245 7041
खामगाव पिवळा क्विंटल 3208 6800 7300 7050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 162 6000 7272 7025
वणी पिवळा क्विंटल 169 6300 7215 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 36 6916 7275 7200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7250 7600 7250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 6500 7100 7000
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 6500 6800 6750
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 800 6841 7400 7250
केज पिवळा क्विंटल 107 5500 7300 7200
उमरी पिवळा क्विंटल 3 7000 7400 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 110 7171 7272 7221
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 130 7000 7200 7100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 310 6600 7250 7050
पुर्णा पिवळा क्विंटल 16 6970 7250 7140
पाथरी पिवळा क्विंटल 17 6600 6900 6750
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1282 5100 7555 7350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 495 6800 7370 7250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 6200 6400 6300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6200 6400 6300
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 806 5870 7450 7265
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 150 6900 7300 7100
05/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 95 6800 7125 6962
लासलगाव क्विंटल 934 4000 7500 7311
औरंगाबाद क्विंटल 40 6000 7025 6512
माजलगाव क्विंटल 258 5500 7046 6851
चंद्रपूर क्विंटल 87 7205 7310 7280
नंदूरबार क्विंटल 76 7112 7240 7150
सिन्नर क्विंटल 76 6000 7255 7180
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 40 6900 7020 6960
उदगीर क्विंटल 4500 7280 7350 7315
कारंजा क्विंटल 2000 6925 7325 7150
लासूर स्टेशन क्विंटल 22 6300 6991 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1050 6751 7330 7151
तुळजापूर क्विंटल 200 7000 7251 7150
राहता क्विंटल 14 7200 7246 7225
सोलापूर लोकल क्विंटल 259 5005 7350 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 3531 6700 7259 6980
नागपूर लोकल क्विंटल 748 6100 7300 7000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 228 6800 7257 7175
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 15 6200 7077 6566
मेहकर लोकल क्विंटल 410 6400 7350 6900
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 255 7000 7200 7100
बारामती पिवळा क्विंटल 287 6500 7215 7190
जालना पिवळा क्विंटल 1521 5800 7250 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 569 5900 7185 6900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 272 6500 7250 6875
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6000 7225 7000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 7060 7150 7068
आर्वी पिवळा क्विंटल 213 6500 7500 7000
चिखली पिवळा क्विंटल 795 6500 7300 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2551 6500 7445 7005
बीड पिवळा क्विंटल 342 5900 7200 6913
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6950 7200 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6850 7350 7000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 10 5000 7000 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 48 6650 7100 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 90 6900 7129 7014
जिंतूर पिवळा क्विंटल 47 6980 7200 7000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 6850 7370 7105
खामगाव पिवळा क्विंटल 2696 6600 7200 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 235 5500 7155 6600
वणी पिवळा क्विंटल 129 6580 7225 6900
जामखेड पिवळा क्विंटल 54 6000 7000 6500
परतूर पिवळा क्विंटल 53 7000 7200 7150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7250 7450 7250
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 74 6900 7181 7121
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 5000 7850 7205
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 6000 7025 7025
वरोरा पिवळा क्विंटल 246 6000 7320 7000
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 6400 6800 6630
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 45 4500 7000 6850
केज पिवळा क्विंटल 68 6300 7300 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 572 5600 7616 7281
मुरुम पिवळा क्विंटल 102 6701 7151 6926
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 155 7000 7200 7100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 320 6200 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 30 6970 7250 7140
पाथरी पिवळा क्विंटल 21 5351 6900 5901
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 557 6800 7250 7150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 40 6200 6400 6300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6200 6400 6300
काटोल पिवळा क्विंटल 100 4750 7011 6000
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 155 6000 7050 6570
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 155 6000 7050 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 43 6100 7275 7090
सिंदी पिवळा क्विंटल 86 6105 7150 6635
देवणी पिवळा क्विंटल 97 7100 7541 7320
04/04/2022
येवला क्विंटल 12 5000 7353 7300
लासलगाव क्विंटल 518 3600 7352 7290
जळगाव क्विंटल 30 6700 7000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 22 4700 6900 5800
माजलगाव क्विंटल 272 5500 6975 6800
चंद्रपूर क्विंटल 242 7100 7295 7250
नंदूरबार क्विंटल 20 6900 7180 7050
संगमनेर क्विंटल 21 7207 7216 7211
उदगीर क्विंटल 4500 7280 7350 7315
कारंजा क्विंटल 2000 6850 7250 7110
श्रीगोंदा क्विंटल 4 7000 7000 7000
श्रीरामपूर क्विंटल 21 7000 7200 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 84 6300 6900 6700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1050 6801 7260 7051
सेलु क्विंटल 108 6991 7191 7000
रिसोड क्विंटल 850 6650 7400 7025
शिरुर क्विंटल 9 6900 6900 6900
लोहा क्विंटल 36 6700 7272 7171
तुळजापूर क्विंटल 150 7000 7250 7100
मोर्शी क्विंटल 295 6500 7200 6850
राहता क्विंटल 8 7000 7260 7200
सोलापूर काळा क्विंटल 24 6900 7211 7145
अमरावती लोकल क्विंटल 2182 6500 7200 6850
नागपूर लोकल क्विंटल 244 6200 7230 6973
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6600 7250 6925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 67 6600 7221 7125
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 15 6301 7001 6400
मेहकर लोकल क्विंटल 520 6300 7300 6950
ताडकळस नं. १ क्विंटल 51 6900 7200 7100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1050 5800 7305 7100
जालना पिवळा क्विंटल 1725 6000 7300 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 662 5600 7265 6955
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 368 6645 7330 6987
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6000 7200 7000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 7026 7130 7068
आर्वी पिवळा क्विंटल 95 6500 7300 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 400 6400 7275 6837
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2415 6400 7425 7010
बीड पिवळा क्विंटल 130 5500 7021 6723
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6850 7260 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 6800 7400 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 35 6450 7050 6650
भोकर पिवळा क्विंटल 144 6510 7069 6790
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 142 6900 7200 7050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 68 6800 7200 7100
खामगाव पिवळा क्विंटल 2420 6800 7150 6975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 83 6200 7075 6630
वणी पिवळा क्विंटल 195 6680 7145 6800
जामखेड पिवळा क्विंटल 76 5500 7000 6250
शेवगाव पिवळा क्विंटल 18 6500 7071 7071
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 6850 6850 6850
परतूर पिवळा क्विंटल 25 6850 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7250 7450 7250
मनवत पिवळा क्विंटल 1136 6400 7141 6800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 113 7000 7350 7160
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 150 5500 7280 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 41 6000 7180 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 234 5500 7350 7000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1050 6600 7355 7200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 83 6200 7200 7000
केज पिवळा क्विंटल 258 5000 7200 7100
औसा पिवळा क्विंटल 726 7001 7495 7398
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 669 6925 7501 7282
मुरुम पिवळा क्विंटल 186 6801 7178 6990
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 130 7000 7300 7150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 6500 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 20 6970 7250 7140
पाथरी पिवळा क्विंटल 12 6000 6800 6660
पालम पिवळा क्विंटल 12 7051 7051 7051
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 345 6900 7250 7150
नांदूरा पिवळा क्विंटल 95 6360 6950 6950
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 5 6890 6890 6890
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 101 7000 7365 7200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6200 6400 6300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6200 6400 6300
राजूरा पिवळा क्विंटल 111 6300 7205 6994
काटोल पिवळा क्विंटल 140 5400 7000 6500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 180 6000 7000 6500
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 340 6500 7250 7000
बोरी पिवळा क्विंटल 11 6900 6900 6900
03/04/2022
सिल्लोड क्विंटल 21 6700 6800 6800
उदगीर क्विंटल 3800 7250 7270 7260
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 6500 6900 6900
औसा पिवळा क्विंटल 381 7101 7365 7333
उमरी पिवळा क्विंटल 15 7100 7200 7150
बाळापूर पिवळा क्विंटल 238 6200 6800 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6200 6400 6300
भिवापूर पिवळा क्विंटल 35 6700 7115 6907
काटोल पिवळा क्विंटल 51 4611 6700 6000
मांढळ पिवळा क्विंटल 69 5915 5915 5915
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 85 6000 6980 6550
देवणी पिवळा क्विंटल 140 7150 7375 7262
02/04/2022
बार्शी क्विंटल 51 7150 7225 7150
नांदेड क्विंटल 744 6800 7300 7171
माजलगाव क्विंटल 498 5700 7051 6800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 43 6351 7125 6750
श्रीरामपूर क्विंटल 33 6600 7200 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 6951 7241 7051
शिरुर क्विंटल 1 6700 6700 6700
वैजापूर क्विंटल 34 7000 7075 7055
लोहा क्विंटल 79 6801 7291 7200
तुळजापूर क्विंटल 215 7000 7151 7100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 170 6811 7211 7100
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
परभणी पिवळा क्विंटल 110 6000 7200 7000
बीड पिवळा क्विंटल 64 6790 7000 6917
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4851 6550 6461
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 12 6700 6900 6800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 380 7000 7324 7051
जामखेड पिवळा क्विंटल 34 6000 7000 6500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 70 6500 7000 7000
मनवत पिवळा क्विंटल 18 6601 6950 6607
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6851 7476 7300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 417 4501 7299 7020
केज पिवळा क्विंटल 334 5000 7272 7100
औसा पिवळा क्विंटल 2853 7001 7411 7341
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1350 6951 7501 7200
बसमत पिवळा क्विंटल 707 7200 7400 7300
पाथरी पिवळा क्विंटल 153 5500 7101 6850
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6200 6400 6300
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 613 6851 7200 7101
बोरी पिवळा क्विंटल 51 6900 7125 6925
01/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 6000 7000 6500
चंद्रपूर क्विंटल 18 7250 7260 7260
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6900 7000 6950
श्रीरामपूर क्विंटल 6 6300 7100 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 5 7002 7002 7002
शिरुर क्विंटल 1 6900 6900 6900
कन्न्ड क्विंटल 6 6500 6851 6675
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 4 7200 7284 7250
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 6500 7250 7205
अमळनेर लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 68 6141 7376 7325
जालना पिवळा क्विंटल 336 6500 7400 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1067 6000 7280 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 589 6400 7365 6910
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6550 6550 6550
वर्धा पिवळा क्विंटल 4 6000 6500 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 41 7111 7151 7131
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 131 6800 7100 6950
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7600 7300
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 6000 7200 6500
वरोरा पिवळा क्विंटल 54 5500 6800 6600
सेनगाव पिवळा क्विंटल 160 6500 7300 7000
राजूरा पिवळा क्विंटल 109 6850 7400 7098
काटोल पिवळा क्विंटल 51 5000 7011 6000
31/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 42 5100 7000 6050
चंद्रपूर क्विंटल 28 7265 7300 7300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6800 7100 6950
सिल्लोड क्विंटल 4 7000 7075 7050
उदगीर क्विंटल 3700 7270 7336 7303
परळी-वैजनाथ क्विंटल 280 7176 7322 7212
शिरुर क्विंटल 3 6900 6900 6900
कन्न्ड क्विंटल 3 6400 7000 6700
लोहा क्विंटल 20 6700 7251 7203
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7225 7100
राहता क्विंटल 12 7100 7200 7150
नागपूर लोकल क्विंटल 425 6200 7400 7100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 51 7000 7251 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 64 7056 7400 7380
परभणी पिवळा क्विंटल 110 6000 7210 7000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1045 6600 7440 7040
बीड पिवळा क्विंटल 59 6780 7110 6996
पैठण पिवळा क्विंटल 5 6400 6400 6400
उमरेड पिवळा क्विंटल 1124 5000 7550 7450
वर्धा पिवळा क्विंटल 45 6850 7125 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 22 6763 7211 6981
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 145 6800 7200 7000
वणी पिवळा क्विंटल 279 6300 7200 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 9 5900 7276 7140
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7600 7300
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 6900 7099 7031
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 70 6700 7000 6900
वरोरा पिवळा क्विंटल 91 6500 7000 6700
औसा पिवळा क्विंटल 581 7101 7471 7417
चाकूर पिवळा क्विंटल 60 7141 7551 7271
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 7200 7450 7325
उमरी पिवळा क्विंटल 70 7240 7300 7270
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 6650 7121 6886
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 6950 6950 6950
सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 6500 7200 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 7100 7500 7237
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6200 6400 6300
राजूरा पिवळा क्विंटल 71 6300 7485 7263
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 2 7490 7490 7490
काटोल पिवळा क्विंटल 102 6000 7025 6500
मांढळ पिवळा क्विंटल 9 5781 5781 5781
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 80 6000 7150 6600
पुलगाव पिवळा क्विंटल 27 6255 7225 7050
देवणी पिवळा क्विंटल 112 7000 7490 7245

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email