Search
Generic filters

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 10/03/2022

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 10/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/03/2022
माजलगाव क्विंटल 388 5300 7270 7100
सिन्नर क्विंटल 21 6000 7400 7215
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6500 7051 6775
कारंजा क्विंटल 3500 6800 7325 7175
तुळजापूर क्विंटल 380 7150 7300 7200
राहता क्विंटल 17 7200 7385 7300
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 6800 7355 7245
नागपूर लोकल क्विंटल 746 6400 8000 7600
हिंगोली लोकल क्विंटल 615 6850 7480 7165
कोपरगाव लोकल क्विंटल 329 5500 7314 7181
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 6500 7200 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 900 6300 7420 7000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 36 7100 7321 7100
लातूर पिवळा क्विंटल 10190 6800 7560 7320
जालना पिवळा क्विंटल 2029 5500 7600 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 1285 6300 7585 7100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 474 6000 7460 6730
चिखली पिवळा क्विंटल 853 6750 7400 7075
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2780 6500 7515 7000
बीड पिवळा क्विंटल 343 6468 7200 7030
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6950 7400 7000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 62 6850 7340 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 108 6716 7200 6958
मलकापूर पिवळा क्विंटल 260 4500 7405 6875
गेवराई पिवळा क्विंटल 68 6600 7200 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 70 6975 7319 7250
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7400 7600 7400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 8 6800 7100 7000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6700 7550 7400
उमरी पिवळा क्विंटल 35 7100 7300 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 196 6501 7351 6926
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 6600 7301 7275
पाथरी पिवळा क्विंटल 25 6000 7031 6800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 350 6800 7000 6900
काटोल पिवळा क्विंटल 5 6100 6100 6100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 148 5200 7000 6000
बोरी पिवळा क्विंटल 56 4600 7155 7150
09/03/2022
येवला क्विंटल 2 5000 7551 7450
लासलगाव क्विंटल 199 4000 7460 7331
शहादा क्विंटल 3 6999 7150 7100
औरंगाबाद क्विंटल 32 6200 7000 6600
माजलगाव क्विंटल 341 5750 7250 7000
चंद्रपूर क्विंटल 450 6500 7450 7200
सिन्नर क्विंटल 76 7000 7405 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 5100 6900 6000
संगमनेर क्विंटल 9 7035 7035 7035
कारंजा क्विंटल 2500 6150 7275 6975
श्रीरामपूर क्विंटल 3 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 34 6400 6925 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1350 6951 7416 7251
लोहा क्विंटल 28 6930 7365 7230
तुळजापूर क्विंटल 155 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 4 7100 7200 7150
वडवणी क्विंटल 4 6870 6870 6870
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7325 7325 7325
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 7150 7295 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 3136 6400 7090 6745
नागपूर लोकल क्विंटल 649 5750 7530 7085
अमळनेर लोकल क्विंटल 36 6500 6886 6886
हिंगोली लोकल क्विंटल 665 6700 7322 7011
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 5500 7291 7100
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 22 5201 7001 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 670 6200 7370 6800
कंधार नं. १ क्विंटल 27 7000 7200 7100
लातूर पिवळा क्विंटल 9433 6700 7463 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2332 6000 7400 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1640 5500 7450 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 488 6000 7360 6680
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 6899 6901 6899
चिखली पिवळा क्विंटल 381 6590 7390 6990
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2467 6500 7495 7010
बीड पिवळा क्विंटल 237 4400 7100 6787
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6850 7175 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6900 7100 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4500 6591 6550
वर्धा पिवळा क्विंटल 111 6925 7245 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 102 6626 7113 6870
जिंतूर पिवळा क्विंटल 60 7130 7225 7150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 6800 7350 7125
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 37 6000 6800 6400
खामगाव पिवळा क्विंटल 3030 6800 7300 7050
वणी पिवळा क्विंटल 814 6415 7350 6800
गेवराई पिवळा क्विंटल 74 6700 7165 6930
परतूर पिवळा क्विंटल 39 6851 7225 7125
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7400 7200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 5 6975 6975 6975
वरोरा पिवळा क्विंटल 422 5500 7385 7050
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6400 6600 6500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 134 6200 6705 6550
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6100 7400 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 200 7152 7322 7316
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 7100 7400 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 134 5500 7300 6400
उमरगा पिवळा क्विंटल 25 7051 7221 7200
बसमत पिवळा क्विंटल 637 6500 7490 7354
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6400 7200 6500
पाथरी पिवळा क्विंटल 56 6011 7000 6401
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1719 5500 7450 7250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 362 6800 7275 7100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 425 7100 7325 7200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 360 6400 6600 6500
राजूरा पिवळा क्विंटल 222 6800 7420 7143
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 18 6985 6985 6985
काटोल पिवळा क्विंटल 25 5000 6800 5800
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 95 5200 6850 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5200 6905 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 7040 7040 7040
सिंदी पिवळा क्विंटल 36 6450 7100 6850
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 230 6500 7200 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 147 7000 7680 7340
बोरी पिवळा क्विंटल 9 7200 7200 7200
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 124 5000 7000 6000
लासलगाव क्विंटल 365 4901 7500 7312
जळगाव क्विंटल 41 6700 7050 7050
शहादा क्विंटल 17 7225 7225 7225
बार्शी -वैराग क्विंटल 79 7000 7201 7200
औरंगाबाद क्विंटल 60 4600 6921 5760
माजलगाव क्विंटल 413 5800 7103 6900
चंद्रपूर क्विंटल 323 6900 7360 7200
सिन्नर क्विंटल 28 5000 7280 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 5500 7001 6550
सिल्लोड क्विंटल 68 6800 7300 7000
उदगीर क्विंटल 4075 7320 7334 7327
कारंजा क्विंटल 3500 6050 7225 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 121 6000 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 6300 7000 6750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1300 6900 7350 7151
सेलु क्विंटल 40 6800 7202 7000
तुळजापूर क्विंटल 150 7000 7251 7200
मानोरा क्विंटल 522 6800 7350 7033
राहता क्विंटल 17 7190 7190 7190
सोलापूर लोकल क्विंटल 120 6800 7270 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 3660 6800 7180 6990
नागपूर लोकल क्विंटल 903 5500 7500 7000
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6600 7250 6925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 93 6000 7194 6975
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 26 5600 6890 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 950 6200 7265 6750
कंधार नं. १ क्विंटल 7 7000 7200 7100
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 26 6000 6890 6500
बारामती पिवळा क्विंटल 355 6302 7100 7000
लातूर पिवळा क्विंटल 9660 6400 7437 7350
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 51 7200 7350 7300
जालना पिवळा क्विंटल 1999 5000 7300 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 881 5100 7240 6350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 549 6000 7250 6625
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 5499 7011 6899
आर्वी पिवळा क्विंटल 265 6000 7200 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 706 6600 7298 6950
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2945 6500 7480 6900
बीड पिवळा क्विंटल 264 6300 7151 6978
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6950 7150 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6900 7000 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6541 6541 6541
उमरेड पिवळा क्विंटल 1124 5500 7550 7450
वर्धा पिवळा क्विंटल 51 6500 7170 6950
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 30 6700 6800 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 26 6803 6969 6886
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 293 6700 7100 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 205 6800 7175 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3750 6200 7300 6750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 226 6000 7105 6900
दिग्रस पिवळा क्विंटल 230 6700 7395 7185
वणी पिवळा क्विंटल 1146 6155 7335 6800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 5800 7171 7171
गेवराई पिवळा क्विंटल 74 6700 7165 6930
परतूर पिवळा क्विंटल 36 6851 7210 7130
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 360 6700 7368 6800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 98 6000 7100 6931
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 7000 7100 7100
लोणार पिवळा क्विंटल 900 7000 7430 7215
वरोरा पिवळा क्विंटल 636 5515 7390 7000
तासगाव पिवळा क्विंटल 30 6500 6850 6720
गंगापूर पिवळा क्विंटल 20 6500 6790 6600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 460 7050 7350 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 7301 7350 7331
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 188 7250 7320 7285
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 7000 7300 7000
मुरुम पिवळा क्विंटल 237 6600 7251 6926
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 7000 7201 7000
बसमत पिवळा क्विंटल 684 5600 6410 6272
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6400 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 49 6976 7241 7019
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2659 5000 7465 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 509 6800 7250 7000
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 6000 6905 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 32 6700 7160 6900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 313 7000 7225 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6800 7000 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 448 6880 7400 7146
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 5 6790 6790 6790
काटोल पिवळा क्विंटल 31 4800 6911 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 26 6905 7065 7000
सिंदी पिवळा क्विंटल 72 6620 7150 6890
देवणी पिवळा क्विंटल 56 6300 7670 6985
बोरी पिवळा क्विंटल 106 7000 7190 7030
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 84 5100 6900 6000
येवला क्विंटल 55 6001 7461 7381
लासलगाव क्विंटल 493 4000 4345 4230
शहादा क्विंटल 16 6667 7226 6900
औरंगाबाद क्विंटल 37 4600 6921 5760
माजलगाव क्विंटल 288 5800 7100 6950
चंद्रपूर क्विंटल 181 6895 7240 7100
सिन्नर क्विंटल 8 6905 7245 7170
संगमनेर क्विंटल 24 6950 6950 6950
श्रीरामपूर क्विंटल 14 6800 7000 6900
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 4500 6875 6500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1400 6851 7404 7251
रिसोड क्विंटल 2850 6660 7200 6950
लोहा क्विंटल 43 6925 7301 7175
तुळजापूर क्विंटल 200 7000 7250 7200
मानोरा क्विंटल 466 6000 7200 6892
मोर्शी क्विंटल 502 6500 6900 6700
राहता क्विंटल 23 7000 7171 7040
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7270 7270 7270
सोलापूर लोकल क्विंटल 252 7139 7300 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 3568 6500 7080 6790
नागपूर लोकल क्विंटल 482 5902 7200 6875
हिंगोली लोकल क्विंटल 700 6690 7275 6982
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 6500 7150 7075
मेहकर लोकल क्विंटल 740 6200 7155 6800
कंधार नं. १ क्विंटल 7 6900 7100 7000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 66 7000 7111 7050
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 6400 6700 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 8374 7211 7451 7320
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 33 7300 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1914 6500 7200 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 1569 6100 7280 6900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 686 6000 7300 6650
मालेगाव पिवळा क्विंटल 14 6160 7041 6850
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 7100 7100 7100
आर्वी पिवळा क्विंटल 155 6070 7100 6800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3298 6600 7410 7010
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 6850 7200 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 3600 6850 7200 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 89 6750 7000 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 128 5500 7009 6254
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 437 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 188 6724 7150 7000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 6850 7170 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3976 6800 7300 7050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 185 5200 7175 6750
वणी पिवळा क्विंटल 669 6450 7300 6900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 5000 6976 6500
परतूर पिवळा क्विंटल 30 7041 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 735 6201 7300 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 144 6000 7750 6841
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 107 6500 7150 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 950 7000 7400 7200
वरोरा पिवळा क्विंटल 341 5205 7205 6900
तळोदा पिवळा क्विंटल 1 6700 6982 6900
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 6220 6795 6605
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 580 6568 7331 7200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 130 5100 7340 7100
मंठा पिवळा क्विंटल 41 6500 6800 6750
चाकूर पिवळा क्विंटल 75 7226 7315 7231
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 215 7250 7310 7280
मुखेड पिवळा क्विंटल 21 7000 7300 7100
उमरी पिवळा क्विंटल 30 6800 6900 6850
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 23 6500 6600 6550
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 6500 7303 6902
उमरगा पिवळा क्विंटल 9 6201 7400 7250
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 170 7400 7600 7500
बसमत पिवळा क्विंटल 587 6790 7365 7230
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6400 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 36 6976 7241 7019
पाथरी पिवळा क्विंटल 17 6000 6751 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1595 5600 7475 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 280 6800 7175 7100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 247 6700 7260 7000
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 6500 6900 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 6451 7015 6800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 529 7100 7300 7200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6400 6600 6500
भंडारा पिवळा क्विंटल 90 6600 6800 6780
राजूरा पिवळा क्विंटल 227 5795 7370 6929
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 20 7990 7990 7990
काटोल पिवळा क्विंटल 49 5400 6920 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 188 6000 7100 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 45 7180 7180 7180
सिंदी पिवळा क्विंटल 130 6280 7205 6550
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 159 6001 7202 7001
बोरी पिवळा क्विंटल 54 6800 7140 7000
06/03/2022
उदगीर क्विंटल 3800 7250 7300 7275
शिरुर क्विंटल 1 6900 6900 6900
कन्न्ड क्विंटल 6 5300 6900 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 6 6490 6490 6490
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 78 6000 6800 6400
वरोरा पिवळा क्विंटल 49 6600 7000 6900
बाळापूर पिवळा क्विंटल 665 6000 7250 6900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 6400 6600 6500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 214 5900 7105 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 18 5800 6800 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 210 5000 6850 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 37 7200 7551 7375
05/03/2022
येवला क्विंटल 39 5500 7321 7100
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 95 3000 7131 6990
बार्शी क्विंटल 94 6900 7361 7150
माजलगाव क्विंटल 179 5600 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6901 6901 6901
उदगीर क्विंटल 4400 7150 7225 7187
कारंजा क्विंटल 2000 6250 7200 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 28 6550 7300 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 6475 6800 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 6751 7280 7051
कन्न्ड क्विंटल 7 6500 6900 6700
लोहा क्विंटल 40 6851 7125 7075
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7250 7200
राहता क्विंटल 13 6950 7050 7000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7270 7270 7270
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 44 7100 7349 7290
अमरावती लोकल क्विंटल 3154 6350 6990 6670
सांगली लोकल क्विंटल 100 7000 7500 7250
नागपूर लोकल क्विंटल 352 5800 7350 6962
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 6805 7340 7072
कोपरगाव लोकल क्विंटल 152 5500 7153 7000
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3200
मेहकर लोकल क्विंटल 1030 6200 7100 6800
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7000 7200 7100
पातूर पांढरा क्विंटल 128 6000 7000 6854
लातूर पिवळा क्विंटल 10300 6301 7385 7220
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 54 7200 7300 7250
जालना पिवळा क्विंटल 1270 5900 7040 6900
अकोला पिवळा क्विंटल 2336 6200 7445 7100
परभणी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 26 6050 6926 6860
चोपडा पिवळा क्विंटल 60 6000 6911 6811
आर्वी पिवळा क्विंटल 125 6000 7090 6650
चिखली पिवळा क्विंटल 750 6450 7097 6775
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1403 6400 7375 6815
बीड पिवळा क्विंटल 54 6560 7051 6875
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7107 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 7000 7200 7100
उमरेड पिवळा क्विंटल 612 5500 7350 7250
भोकर पिवळा क्विंटल 49 5555 7007 6281
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 266 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 83 6675 7100 6800
खामगाव पिवळा क्विंटल 5107 6500 7200 6850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 280 5000 7100 6400
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 6391 6771 6550
परतूर पिवळा क्विंटल 60 6750 7031 7001
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7300 7550 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6800 6800 6800
लोणार पिवळा क्विंटल 1100 7000 7200 7100
वरोरा पिवळा क्विंटल 490 5500 7320 7100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 3861 7101 6901
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 380 6910 7239 7100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 6101 6885 6820
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 7100 7300 7280
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 281 7150 7230 7190
मुरुम पिवळा क्विंटल 134 6850 7279 7064
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 130 7400 7600 7500
बसमत पिवळा क्विंटल 98 7150 7300 7217
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6500 7100 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 44 6976 7241 7019
पाथरी पिवळा क्विंटल 13 5001 6700 6601
पालम पिवळा क्विंटल 8 6850 6850 6850
शेगाव पिवळा क्विंटल 12 6100 6800 6600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 6 6870 6870 6870
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 359 7000 7230 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 400 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 560 6400 6600 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 29 7035 7210 7150
देवणी पिवळा क्विंटल 131 7210 7505 7357
04/03/2022
येवला क्विंटल 55 4850 7699 7385
लासलगाव क्विंटल 562 3000 7250 7160
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 239 3000 7361 7000
शहादा क्विंटल 13 7200 7200 7200
बार्शी क्विंटल 381 6800 7275 7000
औरंगाबाद क्विंटल 4 5500 6700 6100
माजलगाव क्विंटल 463 5800 7100 6950
चंद्रपूर क्विंटल 531 6555 7275 7150
सिन्नर क्विंटल 8 6600 7340 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 6000 7000 6500
संगमनेर क्विंटल 15 6500 7000 6750
उदगीर क्विंटल 4500 7250 7381 7265
कारंजा क्विंटल 3500 6270 7160 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 5 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 170 6500 7071 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6850 7361 7180
सेलु क्विंटल 200 6500 7280 7000
रिसोड क्विंटल 3020 6560 7475 7000
कन्न्ड क्विंटल 1 6300 6900 6300
लोहा क्विंटल 30 6600 7241 7200
तुळजापूर क्विंटल 185 6850 7200 7100
मानोरा क्विंटल 837 5800 7400 6796
राहता क्विंटल 27 6800 7301 7200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7300 7400 7340
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 61 6801 7335 7230
सोलापूर लोकल क्विंटल 148 6610 7125 6950
अमरावती लोकल क्विंटल 4186 6450 7000 6725
नागपूर लोकल क्विंटल 888 6000 7590 7195
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 6901 7000 7000
चांदवड लोकल क्विंटल 15 6500 7400 7000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 319 6000 7225 6950
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 36 6700 7050 7000
मेहकर लोकल क्विंटल 860 6600 7705 7200
कंधार नं. १ क्विंटल 17 7000 7200 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 134 6950 7294 7260
पातूर पांढरा क्विंटल 46 6000 7100 6860
बारामती पिवळा क्विंटल 249 6300 7051 6990
लातूर पिवळा क्विंटल 15003 7200 7500 7380
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 60 7200 7350 7300
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 3150 6600 7170 7010
जालना पिवळा क्विंटल 1893 6800 7400 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 2980 6700 7370 7200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 522 6000 7225 6612
चोपडा पिवळा क्विंटल 40 7400 7400 7400
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 6000 7100 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 1055 6500 7200 6850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3082 6400 7425 6905
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 6950 7151 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7300 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 22 4000 6601 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 105 6500 7000 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 78 6400 7321 6860
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 295 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1 7075 7075 7075
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1410 6650 7250 6945
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 6000 7000 6500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 205 6025 7135 6850
वणी पिवळा क्विंटल 1318 5700 7300 6800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 61 5601 7361 7100
गेवराई पिवळा क्विंटल 40 6700 6959 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 59 6966 7121 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7550 7300
मनवत पिवळा क्विंटल 136 6100 7191 6600
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 170 6000 6850 6510
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 24 5500 7000 6800
लोणार पिवळा क्विंटल 1700 7000 7246 7123
वरोरा पिवळा क्विंटल 868 6800 7360 7100
तळोदा पिवळा क्विंटल 4 6200 7000 6500
धरणगाव पिवळा क्विंटल 11 6955 7171 7171
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 7051 7401 7251
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 4200 6841 6650
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6911 7402 7300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 273 5900 7301 6200
मंठा पिवळा क्विंटल 83 6200 7050 6800
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 7100 7421 7340
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 378 7250 7350 7300
मुखेड पिवळा क्विंटल 29 7000 7300 7300
उमरी पिवळा क्विंटल 20 6800 7000 6900
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 23 6800 7000 6900
मुरुम पिवळा क्विंटल 620 6800 7285 7042
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 7100 7210 7130
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 7500 7600 7550
बसमत पिवळा क्विंटल 405 6900 7370 7159
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 6400 7000 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 31 6976 7241 7091
पाथरी पिवळा क्विंटल 33 5500 6900 6500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 5 6612 6750 6750
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 806 7000 7325 7200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 310 6500 6800 6600
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6500 6800 6600
राजूरा पिवळा क्विंटल 294 6225 7230 6998
काटोल पिवळा क्विंटल 37 5800 6701 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 225 5000 6050 5750
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 6900 7175 6985
सिंदी पिवळा क्विंटल 88 6500 7200 6855
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 900 6600 7400 7300
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 35 6850 7100 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 179 7371 7521 7446
बोरी पिवळा क्विंटल 17 6750 7130 7130
03/03/2022
येवला क्विंटल 58 6000 7499 7331
लासलगाव क्विंटल 782 6000 7500 7270
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 371 3000 7411 7300
शहादा क्विंटल 65 7150 7425 7351
बार्शी क्विंटल 53 6300 7300 6300
बार्शी -वैराग क्विंटल 10 7230 7400 7400
औरंगाबाद क्विंटल 35 7000 7041 7020
नांदेड क्विंटल 1419 6830 7355 7020
माजलगाव क्विंटल 368 5500 7140 7000
चंद्रपूर क्विंटल 385 7000 7350 7200
सिन्नर क्विंटल 67 5000 7445 7300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 44 6652 7000 6826
उदगीर क्विंटल 4300 7350 7421 7385
कारंजा क्विंटल 4000 6250 7280 6990
श्रीरामपूर क्विंटल 8 4200 7000 6900
लासूर स्टेशन क्विंटल 52 6500 7050 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 850 6752 7411 7000
सेलु क्विंटल 271 6720 7312 7048
शिरुर क्विंटल 2 6800 6800 6800
लोहा क्विंटल 5 6701 7251 6711
तुळजापूर क्विंटल 180 7000 7300 7200
मानोरा क्विंटल 809 6000 7440 6955
मोर्शी क्विंटल 98 5823 7278 6547
राहता क्विंटल 19 7000 7350 7175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7300 7400 7340
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 95 6000 7460 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 233 6500 7295 7150
अमरावती लोकल क्विंटल 6259 6500 7125 6812
हिंगोली लोकल क्विंटल 699 6850 7455 7152
कोपरगाव लोकल क्विंटल 387 5000 7310 7150
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 59 6700 6987 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 930 6600 7720 7000
कंधार नं. १ क्विंटल 16 7100 7300 7200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 75 7000 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 514 6500 7401 7290
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 25 4000 7051 6947
लातूर पिवळा क्विंटल 20424 6900 7575 7420
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 82 7200 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2809 5500 7500 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 2079 6800 7475 7250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 459 6000 7520 6760
परभणी पिवळा क्विंटल 200 7000 7200 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 27 6360 6613 6590
चोपडा पिवळा क्विंटल 35 7070 7170 7070
चिखली पिवळा क्विंटल 870 6500 7300 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2666 6500 7500 6910
वाशीम पिवळा क्विंटल 7000 6950 7381 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7350 7150
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 68 5000 7000 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2844 6000 7530 7450
वर्धा पिवळा क्विंटल 115 6875 7310 7150
भोकर पिवळा क्विंटल 57 6107 7000 6550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 331 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 146 7020 7300 7200
खामगाव पिवळा क्विंटल 6061 5800 7300 6550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 252 6280 7210 7000
वणी पिवळा क्विंटल 862 6500 7400 7000
सावनेर पिवळा क्विंटल 7 7000 7000 7000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 5 7340 7501 7405
गेवराई पिवळा क्विंटल 152 5700 7175 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 105 6900 7236 7200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 51 7250 7550 7250
मनवत पिवळा क्विंटल 555 5701 7380 6700
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 142 6250 7500 7121
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 7051 7200 7087
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 6800 7100 7100
लोणार पिवळा क्विंटल 2750 7000 7470 7235
वरोरा पिवळा क्विंटल 406 6500 7640 7250
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5000 6900 6600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 900 6891 7448 7300
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 7360 7400 7380
हादगाव पिवळा क्विंटल 280 6800 7200 7000
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 7450 7450 7450
उमरी पिवळा क्विंटल 32 6950 7200 7050
मुरुम पिवळा क्विंटल 248 6840 7412 7126
उमरगा पिवळा क्विंटल 55 6600 7250 6900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 75 7300 7500 7400
बसमत पिवळा क्विंटल 741 6155 7425 7195
सेनगाव पिवळा क्विंटल 560 6400 7250 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 23 6900 7218 7017
पाथरी पिवळा क्विंटल 81 5800 7101 7000
शेगाव पिवळा क्विंटल 2 6500 7035 7035
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 40 6200 7000 6750
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 709 7350 7470 7395
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6300 6500 6400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 6300 6500 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 682 6800 7395 7101
भिवापूर पिवळा क्विंटल 150 5500 7275 6387
काटोल पिवळा क्विंटल 127 4680 6900 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5100 6800 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 46 6800 7200 7100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 711 6600 7600 7450
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 25 6900 7300 7150
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 160 6200 7200 6900
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 243 6900 7201 7101
देवणी पिवळा क्विंटल 110 7270 7605 7437

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email