Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2021

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2021

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 129 6350 6600 6475
07/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 88 6000 6300 6275
07/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 8812 2800 3808 3300
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 65 6200 6600 6400
07/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 12 4851 6501 6011
07/12/2021 बीड क्विंटल 1681 5500 6546 6301
07/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 152 5680 6400 6246
07/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2500 5400 6745 6500
07/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 4886 5450 6625 6325
07/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 5850 6550 6200
07/12/2021 जळगाव क्विंटल 135 6100 6700 6550
07/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2990 5600 6700 6425
07/12/2021 लातूर क्विंटल 5400 6500 6600 6550
07/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 10873 4675 5081 4939
07/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 165 4438 6323 5975
07/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 579 5877 6519 6200
07/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 22 6451 6621 6521
07/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 850 6450 6450 6450
07/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 423 5200 6526 5938
07/12/2021 परभणी क्विंटल 365 5800 6630 6526
07/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 383 5950 6825 6535
07/12/2021 सांगली पिवळा क्विंटल 27 6400 6500 6450
07/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5000 6450 6280
07/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 763 4800 6523 6017
07/12/2021 वाशिम क्विंटल 8000 5850 6400 6175
07/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 7500 5500 6550 6000
07/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 393 5600 5925 5835
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 58703
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 173 6400 6872 6750
06/12/2021 अहमदनगर नं. २ क्विंटल 1 5300 5300 5300
06/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 327 4500 6841 6600
06/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 58 5900 6500 6300
06/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 3575 5950 7300 6515
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 1020 6200 6750 6475
06/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1620 6000 7900 7500
06/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 138 5617 6751 6533
06/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 8 5500 6265 6200
06/12/2021 बीड क्विंटल 3436 5426 6868 6600
06/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 546 5567 6754 6540
06/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2400 5500 6950 6500
06/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 933 5825 6900 6500
06/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1992 4715 6573 5945
06/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 5800 6510 5800
06/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1280 6450 6900 6650
06/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1874 6047 6743 6515
06/12/2021 जळगाव क्विंटल 6 6000 6000 6000
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 6000 6581 6581
06/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 97 6013 6701 6578
06/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 5431 5642 6867 6650
06/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 3176 6130 7057 6870
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1971 4900 6850 6362
06/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 268 4817 6380 5967
06/12/2021 नांदेड क्विंटल 2156 6171 6948 6775
06/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 434 6015 6477 6271
06/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 26 6201 7051 6750
06/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 3 6300 6652 6500
06/12/2021 नाशिक क्विंटल 1367 4333 6850 6720
06/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 28 6501 7001 6800
06/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 31 3690 6686 6276
06/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 1250 6800 6800 6800
06/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 316 5300 6756 6103
06/12/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 50 6000 6751 6400
06/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 2261 6000 6701 6460
06/12/2021 सांगली पिवळा क्विंटल 24 6400 6600 6500
06/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 589 5000 6855 6700
06/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 10800 5554 6823 6253
06/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 10266 5450 7035 6556
06/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 5776 5793 6416 6182
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 65722
05/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 14 6000 6400 6400
05/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 2015 6100 6600 6450
05/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 76 5350 6450 6350
05/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 17 6200 6500 6450
05/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 774 6000 6950 6900
05/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 80 5450 6000 5875
05/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 120 6400 6600 6500
05/12/2021 लातूर क्विंटल 5050 6700 6800 6750
05/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 3362 6201 6966 6488
05/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 1912 4551 6615 5833
05/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 315 4000 6750 5500
05/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 360 5100 5300 5200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14095
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 198 6001 6719 6526
04/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 344 5000 6760 6552
04/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 39 5800 6300 6050
04/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 5636 5817 7038 6350
04/12/2021 अकोला पांढरा क्विंटल 582 5000 6500 6229
04/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 3589 4750 7718 6075
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 95 5973 6450 6233
04/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 5900 5900 5900
04/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2250 5500 6900 6500
04/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 12072 5575 6779 6206
04/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 795 5410 6159 5897
04/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1478 5825 6618 6418
04/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 12 4795 6500 6015
04/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2482 6250 6600 6500
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1739 4800 6551 6113
04/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 6137 4500 6830 6700
04/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 220 5950 6645 6398
04/12/2021 नाशिक क्विंटल 60 5400 6781 6600
04/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 620 6700 6700 6700
04/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 139 6300 6595 6462
04/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 6569 5490 6661 6278
04/12/2021 वाशिम क्विंटल 5000 5700 6750 6275
04/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8100 5750 7050 6500
04/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1645 5752 6174 5983
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 59807
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 96 6175 6451 6326
03/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 145 4790 6686 6475
03/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 26 5500 5900 5700
03/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 3797 5425 6990 6175
03/12/2021 अकोला पांढरा क्विंटल 373 4900 6500 6093
03/12/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 6263 5800 6271 6035
03/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 2390 4100 7190 5825
03/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 93 5475 6256 6044
03/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 49 5311 6041 5850
03/12/2021 बीड क्विंटल 1073 5565 6448 6076
03/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 866 5663 6513 6316
03/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2650 5400 6700 6200
03/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 9827 5694 6536 6155
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 709 5800 6600 6450
03/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1368 5302 6363 6026
03/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 610 6150 6530 6340
03/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 941 6120 6548 6326
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 19 5800 6000 6000
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 6200 6200 6200
03/12/2021 जालना लोकल क्विंटल 45 5675 6351 6071
03/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2290 5138 6475 6213
03/12/2021 लातूर क्विंटल 2000 6550 6655 6602
03/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11295 5922 6716 6432
03/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 247 4588 6103 5740
03/12/2021 नांदेड क्विंटल 34 6250 6500 6381
03/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 213 5636 6167 5902
03/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 12 6100 6400 6300
03/12/2021 नाशिक क्विंटल 412 4703 6593 6451
03/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 37 6491 6715 6630
03/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 5 6176 6176 6176
03/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 6500 6500 6500
03/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 925 5883 6544 6334
03/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 267 6233 6517 6333
03/12/2021 पुणे पिवळा क्विंटल 337 5000 6560 6471
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 232 3600 6515 6355
03/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 3628 5243 6474 6004
03/12/2021 वाशिम क्विंटल 4000 5850 6620 6150
03/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8971 5533 6607 6267
03/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2467 5444 6264 5901
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 69372
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 114 5934 6239 6100
02/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 58 4500 6355 6251
02/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4120 5642 6345 6033
02/12/2021 अमरावती क्विंटल 300 6000 6325 6162
02/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 840 4520 6381 5863
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 50 4850 6109 5901
02/12/2021 बीड क्विंटल 759 5400 6288 6075
02/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 120 5775 6293 6050
02/12/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 3 5400 5400 5400
02/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2350 5300 6400 6200
02/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 7701 5633 6348 6095
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 302 5650 6435 6100
02/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 998 5033 6205 5946
02/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 890 5950 6415 6183
02/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1429 5976 6360 6171
02/12/2021 जालना लोकल क्विंटल 35 5701 6171 6000
02/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2204 5475 6307 6213
02/12/2021 लातूर क्विंटल 2150 6400 6470 6435
02/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11168 6057 6525 6353
02/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 5099 4902 6158 5863
02/12/2021 नांदेड क्विंटल 37 5851 6474 6351
02/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 3178 5764 6279 5963
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 29 4916 6314 6275
02/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 3 6041 6041 6041
02/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 600 6250 6250 6250
02/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 568 5700 6562 6237
02/12/2021 परभणी क्विंटल 278 5275 6200 5960
02/12/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 65 6150 6300 6200
02/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 396 6036 6372 6178
02/12/2021 पुणे क्विंटल 5 5800 6000 6000
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 24 5500 6305 6165
02/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 5439 5143 6364 5989
02/12/2021 वाशिम क्विंटल 4000 5750 6335 6005
02/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 13891 5250 6428 6150
02/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1837 5230 5892 5575
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 71040
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 118 5775 6188 5994
01/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 266 4000 6225 6000
01/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4311 5460 6440 5975
01/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 900 5530 6140 5750
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 261 5183 6308 6054
01/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 15 5193 5883 5643
01/12/2021 बीड क्विंटल 848 5433 6043 5875
01/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 329 5300 6216 5966
01/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 5674 5140 6158 5795
01/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 271 5200 6330 6150
01/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1108 4805 5743 5447
01/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 5500 6105 6055
01/12/2021 धुळे पिवळा क्विंटल 29 3500 6141 5881
01/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1025 5950 6340 6145
01/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1197 5870 6263 6105
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 5200 6200 6200
01/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 3290 5435 6161 6020
01/12/2021 लातूर क्विंटल 2800 6200 6320 6260
01/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14318 5621 6398 6177
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1658 4700 6300 5900
01/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 83 4680 5667 5350
01/12/2021 नांदेड क्विंटल 30 5811 6251 6111
01/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 2815 5570 6231 5818
01/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 17 6120 6275 6171
01/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 25 6102 6351 6292
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 582 5023 6249 6160
01/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 33 4599 6050 5851
01/12/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 233 2550 6301 6240
01/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 450 6100 6100 6100
01/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 1632 4783 6658 6115
01/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 656 5613 6306 6144
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 230 6000 7000 6500
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 987 4500 6150 5500
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 92 4300 6195 6055
01/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 6831 5004 6260 5797
01/12/2021 वाशिम क्विंटल 3500 5525 6100 5850
01/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 9049 5107 6437 6083
01/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2421 5336 5930 5634
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 68188
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 163 5633 6167 5933
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 352 4000 6149 5940
30/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 5 5000 5800 5800
30/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 5702 5617 6198 5937
30/11/2021 अमरावती क्विंटल 240 5500 6400 5950
30/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 3050 4455 6865 5875
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 151 5571 6138 5923
30/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 35 4560 6030 5750
30/11/2021 बीड क्विंटल 1349 5400 6181 5950
30/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 509 4920 6131 5874
30/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 14227 5233 6148 5763
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 494 4850 6150 5800
30/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1506 4999 6034 5765
30/11/2021 धुळे पिवळा क्विंटल 190 4211 6180 6000
30/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1125 5650 6100 5875
30/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1485 5978 6183 6055
30/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 73 4435 6183 5940
30/11/2021 जालना लोकल क्विंटल 61 4701 6100 5850
30/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 3526 5305 6204 5963
30/11/2021 लातूर क्विंटल 3100 6150 6240 6195
30/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 12481 5915 6313 6173
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1407 4600 6391 5943
30/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 707 4100 6150 5540
30/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1462 5764 6252 6089
30/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 533 5850 6251 6068
30/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 41 6061 6336 6200
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 1884 4000 6177 6074
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 20 5000 6000 5800
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 526 4000 6280 6150
30/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 61 5013 6231 6013
30/11/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 684 4501 6301 6151
30/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 180 6000 6000 6000
30/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 1485 4951 6124 5884
30/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 912 5300 6187 5977
30/11/2021 पुणे पिवळा क्विंटल 578 5301 6151 6050
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1043 3600 7200 6500
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 131 5200 6151 5915
30/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 7009 4851 6106 5673
30/11/2021 वाशिम क्विंटल 4500 5525 6150 5875
30/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 11641 5250 6298 6013
30/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3745 5264 5865 5621
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 88373
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 79 6050 6233 6133
29/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 211 5050 6290 6125
29/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 20 5900 6100 6000
29/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7342 5675 6525 6113
29/11/2021 अमरावती क्विंटल 198 6000 6455 6227
29/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 5381 5475 6588 6025
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 138 5333 6360 6200
29/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 16 5700 5900 5890
29/11/2021 बीड क्विंटल 1667 5450 6348 6026
29/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 470 5100 6280 5986
29/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1800 5200 6450 6000
29/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 8339 5511 6321 6052
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 740 5600 6285 6000
29/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1427 4399 6204 5531
29/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 1 6100 7025 6500
29/11/2021 धुळे पिवळा क्विंटल 181 5999 6280 6115
29/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1089 5925 6306 6115
29/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1500 5788 6348 6202
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 5500 6260 6260
29/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 80 5500 6352 6200
29/11/2021 जालना लोकल क्विंटल 65 3720 6076 5800
29/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2416 5500 6301 6051
29/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11842 6010 6514 6369
29/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 163 5200 5700 5467
29/11/2021 नांदेड क्विंटल 62 5525 6461 6375
29/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 2723 5375 6363 5988
29/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 1665 5647 6323 6141
29/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 39 6326 6490 6442
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 1705 3873 6340 6183
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 4300 6440 6300
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 406 3880 6401 6320
29/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 7 4640 6418 6291
29/11/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 879 3501 6361 6310
29/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 600 6225 6225 6225
29/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 188 5467 6676 6384
29/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 36 0 0 0
29/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1375 5839 6393 6227
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 402 6200 6500 6400
29/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 10790 5261 6350 5981
29/11/2021 वाशिम क्विंटल 10900 5250 6278 5763
29/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 5300 5317 6302 6083
29/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 4509 5303 5964 5742
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 86866
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email