Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजार भाव 2021

Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजार भाव 25-10-2021

Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल: टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 124 1500 3000 2250
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 312 2000 3500 2500
03/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2000 3250 2750
03/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 85 3000 5500 4800
03/12/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1335 3500 4000 3800
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 8 2000 3500 3000
03/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 3040 3500 3270
03/12/2021 पुणे क्विंटल 68 3000 4000 3500
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 932 1925 3675 2800
03/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 325 4500 5000 4800
03/12/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 24 3000 3800 3400
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 16 500 5400 3700
03/12/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 54 1000 4000 2500
03/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 255 500 4200 2000
03/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3606
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 222 1500 3000 2250
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 2500 5500 4000
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 425 2000 3000 2500
02/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 59 1750 3000 2250
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 228 1000 4000 2500
02/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 80 3000 5500 4500
02/12/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1230 3000 4000 3500
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 310 2250 3250 3025
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 3025 3500 3265
02/12/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 300 4000 5000 4750
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 10413 478 4203 3153
02/12/2021 पुणे क्विंटल 42 3000 4000 3500
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1272 1925 3313 2619
02/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 4000 4500 4200
02/12/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 20 3000 4200 3700
02/12/2021 सातारा क्विंटल 51 2000 4500 3250
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 20 2500 5500 4000
02/12/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 3000 3500 3500
02/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 139 300 4000 1800
02/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4600 4300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15236
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 150 1750 3500 2650
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 3000 5500 4250
01/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 70 1900 3150 2400
01/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 440 1500 4500 3000
01/12/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1932 3000 4000 3500
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 210 3000 4750 4250
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 52 3740 4500 4120
01/12/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6750
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 10040 503 4278 3178
01/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 12 500 3550 2125
01/12/2021 पुणे क्विंटल 103 3000 4000 3500
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1230 1667 3333 2500
01/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 4000 5000 4500
01/12/2021 सातारा क्विंटल 59 2250 3500 2850
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 2000 4500 3250
01/12/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 57 2000 2500 2500
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 58 500 3100 2500
01/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 231 500 4000 2000
01/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 15285
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 100 500 3000 1750
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 67 3000 5200 4100
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 387 2500 4000 3500
30/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 60 2150 3150 2650
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 247 1000 5000 3000
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 80 2500 5000 3500
30/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2078 3000 4000 3500
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 210 2500 4000 3650
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 58 3768 4500 4173
30/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 220 5000 6000 5750
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 13666 428 4028 2878
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 4 500 3350 2125
30/11/2021 पुणे क्विंटल 103 3000 4000 3500
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1664 1850 3075 2463
30/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 147 4200 4400 4200
30/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 4000 5000 4500
30/11/2021 सांगली क्विंटल 14 3500 4000 3700
30/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 36 1500 3000 2300
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3500
30/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 4000 4000
30/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 46 700 3500 2500
30/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 148 1000 4500 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19824
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 284 1500 3000 2250
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 61 2500 4500 3000
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 375 2000 3000 2500
29/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 42 1500 4000 3000
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 230 1000 4000 2500
29/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 3051 2000 4000 3000
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 306 2800 3400 3225
29/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 150 5000 6000 5750
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 18025 428 3988 2678
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 500 3375 2000
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1245 500 5000 3250
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1899 1960 3250 2600
29/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 4000 5000 4500
29/11/2021 सातारा क्विंटल 54 2500 3500 2975
29/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 60 1800 2700 2700
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 106 400 3400 2700
29/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 42 1000 4600 3000
29/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 254 500 3000 1800
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3400 5600 4400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 26552
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 149 1750 3500 2650
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 63 1500 4500 3000
28/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 13 4000 4000 4000
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 332 1500 4000 2750
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 314 2250 3500 3213
28/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 102 2578 3000 2833
28/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 240 5000 6000 5750
28/11/2021 नाशिक क्विंटल 5977 378 3703 2628
28/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 825 3500 2250
28/11/2021 पुणे क्विंटल 128 3000 4000 3500
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2216 1880 3350 2615
28/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 225 4000 4200 4000
28/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 23 2000 2500 2250
28/11/2021 सातारा क्विंटल 76 3000 3500 3250
28/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 57 2000 3000 3000
28/11/2021 सोलापूर क्विंटल 46 1200 4300 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9976
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 97 1750 3500 2625
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 84 2200 3000 2600
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 487 2000 3000 2500
27/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 62 1900 3400 2650
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 304 1500 4000 2750
27/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 60 2000 5000 3500
27/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2942 3000 4000 3500
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 312 2250 3500 3150
27/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 54 2530 2950 2740
27/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 300 5000 6000 5750
27/11/2021 नाशिक क्विंटल 10005 478 4000 2878
27/11/2021 पुणे क्विंटल 360 2650 4250 3550
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 422 1775 2800 2288
27/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 180 4000 4200 4000
27/11/2021 सातारा क्विंटल 66 2000 2750 2375
27/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 4500 3200
27/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 122 1750 4125 3100
27/11/2021 सोलापूर क्विंटल 48 500 4400 2500
27/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 263 800 4000 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16228
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 136 2000 3917 3058
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 537 2500 4000 3000
26/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 90 1750 2750 2250
26/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 90 2000 4800 3500
26/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2455 3500 4500 4000
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4500
26/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 3025 4000 3535
26/11/2021 नाशिक क्विंटल 14155 378 3753 2703
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 500 3025 1750
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1647 500 4500 2750
26/11/2021 पुणे क्विंटल 392 2650 4250 3550
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2186 1780 3100 2440
26/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 2500 4500 3500
26/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 42 3500 4500 4000
26/11/2021 सातारा क्विंटल 12 1000 1500 1250
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 2000 5000 3500
26/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 18 1000 5000 3200
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 65 500 4300 3100
26/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 41 500 4000 3000
26/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 183 500 4500 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22477
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 198 1625 4075 2888
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 115 1200 3200 2200
25/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 462 2500 4000 3000
25/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 69 2750 3750 3250
25/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 362 1000 4000 2500
25/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 1800 4000 2600
25/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1825 3000 4500 3800
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 310 3500 5250 4875
25/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 80 3625 4250 3965
25/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 240 5000 6000 5750
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 14265 378 3378 2353
25/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 625 3025 1750
25/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1590 500 4000 2750
25/11/2021 पुणे क्विंटल 457 2233 5167 4117
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2376 1760 3640 2750
25/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 280 2500 4500 3500
25/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 28 4000 4500 4300
25/11/2021 सातारा क्विंटल 85 2500 4000 3750
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 5500 3500
25/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 83 1500 4250 2800
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 48 700 4500 3100
25/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 33 1000 6000 4000
25/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 238 800 5100 2300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 23274

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email