Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2021

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2021

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2021)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 600 5550 6070 5825
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 160 5600 5700 5650
06/12/2021 अमरावती लाल क्विंटल 200 5675 6000 5850
06/12/2021 बीड पांढरा क्विंटल 14 5755 5755 5755
06/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 75 5000 5700 5600
06/12/2021 जालना पांढरा क्विंटल 5 5200 5925 5501
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 12 4000 5600 5100
06/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 2 4111 4799 4111
06/12/2021 उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 1 5700 5700 5700
06/12/2021 परभणी लाल क्विंटल 3 5701 5701 5701
06/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 66 5200 6035 5950
06/12/2021 वर्धा लाल क्विंटल 397 2800 5925 2965
06/12/2021 वाशिम क्विंटल 800 5500 6080 5860
06/12/2021 वाशिम लाल क्विंटल 60 5650 5800 5700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2395
05/12/2021 अहमदनगर पांढरा क्विंटल 30 5000 6200 6200
05/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 74 5067 5850 5750
05/12/2021 लातूर क्विंटल 110 6390 6440 6415
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 5000 5200 5150
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 219
04/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 457 5300 5825 5563
04/12/2021 अमरावती माहोरी क्विंटल 300 5200 6000 5600
04/12/2021 औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 13 4100 5100 4600
04/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 490 5113 5890 5710
04/12/2021 जालना पांढरा क्विंटल 14 5450 5450 5450
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 4900 5250 5200
04/12/2021 नांदेड क्विंटल 1 5400 5400 5400
04/12/2021 वर्धा लाल क्विंटल 454 5600 6245 5920
04/12/2021 वाशिम क्विंटल 400 5555 5965 5780
04/12/2021 वाशिम लाल क्विंटल 600 5050 6081 5500
04/12/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 190 5800 6000 5900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2922
03/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 653 5275 5933 5613
03/12/2021 अमरावती लाल क्विंटल 1080 5600 5800 5700
03/12/2021 अमरावती माहोरी क्विंटल 500 4000 5950 5500
03/12/2021 औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 3 4000 4500 4250
03/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 2 3700 5700 5000
03/12/2021 बीड पांढरा क्विंटल 3 5300 5300 5300
03/12/2021 भंडारा लाल क्विंटल 2 5050 5050 5050
03/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 370 5005 5903 5600
03/12/2021 जालना पांढरा क्विंटल 11 5600 5650 5650
03/12/2021 लातूर क्विंटल 35 6100 6200 6150
03/12/2021 लातूर पांढरा क्विंटल 9 5850 5950 5900
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 5450 5500 5480
03/12/2021 नागपूर लाल क्विंटल 46 5484 5640 5550
03/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 3 4205 5170 5000
03/12/2021 उस्मानाबाद लाल क्विंटल 1 5670 5670 5670
03/12/2021 उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 31 5600 5600 5600
03/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 40 5700 6045 6045
03/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 5 5500 5655 5600
03/12/2021 वर्धा लाल क्विंटल 2 0 5750 0
03/12/2021 वाशिम क्विंटल 710 5400 5875 5665
03/12/2021 वाशिम लाल क्विंटल 218 5625 5783 5700
03/12/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 47 5533 5735 5634
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3777
02/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 1214 4950 5738 5388
02/12/2021 अमरावती क्विंटल 106 5475 5625 5540
02/12/2021 बीड पांढरा क्विंटल 2 5475 5475 5475
02/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 882 4998 5850 5575
02/12/2021 हिंगोली गज्जर क्विंटल 155 5580 5950 5765
02/12/2021 जालना पांढरा क्विंटल 19 5500 5800 5800
02/12/2021 लातूर क्विंटल 55 6100 6290 6195
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 4500 5360 5250
02/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 2 4950 5170 5170
02/12/2021 उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 22 5800 5941 5870
02/12/2021 परभणी लाल क्विंटल 1 5800 5800 5800
02/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 79 5505 6000 5850
02/12/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 3 5300 5500 5400
02/12/2021 वर्धा लाल क्विंटल 682 5600 6175 5830
02/12/2021 वाशिम क्विंटल 700 5495 5960 5735
02/12/2021 वाशिम लाल क्विंटल 1700 5400 5845 5753
02/12/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 42 5703 5753 5728
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5666
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 1 5500 5500 5500
01/12/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 45 3000 4100 4100
01/12/2021 अकोला लाल क्विंटल 561 5500 6000 5800
01/12/2021 बीड पांढरा क्विंटल 10 5300 5991 5700
01/12/2021 बीड काळी क्विंटल 3 5101 5101 5101
01/12/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 1316 4500 6048 5675
01/12/2021 जालना पांढरा क्विंटल 54 5550 5900 5801
01/12/2021 लातूर क्विंटल 65 6200 6300 6250
01/12/2021 लातूर पांढरा क्विंटल 1 5450 5450 5450
01/12/2021 नागपूर लाल क्विंटल 5 5400 5400 5400
01/12/2021 नांदेड क्विंटल 3 3500 3500 3500
01/12/2021 नांदेड लाल क्विंटल 10 5700 5960 5862
01/12/2021 नाशिक लाल क्विंटल 5 5000 5205 5175
01/12/2021 उस्मानाबाद पांढरा क्विंटल 1 5600 5600 5600
01/12/2021 उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 25 5500 5800 5650
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 127 5000 5800 5500
01/12/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 71 5800 6000 5900
01/12/2021 वर्धा लाल क्विंटल 291 5575 5950 5740
01/12/2021 वाशिम क्विंटल 750 5505 6000 5770
01/12/2021 वाशिम लाल क्विंटल 360 5120 5773 5650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3704
30/11/2021 अकोला लाल क्विंटल 408 5050 5725 5413
30/11/2021 अमरावती लाल क्विंटल 460 5275 5805 5450
30/11/2021 अमरावती माहोरी क्विंटल 600 5200 5900 5650
30/11/2021 बीड क्विंटल 26 5575 5575 5575
30/11/2021 बीड पांढरा क्विंटल 8 4951 5558 4951
30/11/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 1031 4900 5831 5315
30/11/2021 हिंगोली गज्जर क्विंटल 30 5550 5925 5737
30/11/2021 जालना पांढरा क्विंटल 10 5550 5700 5700
30/11/2021 लातूर क्विंटल 105 6200 6328 6264
30/11/2021 लातूर लाल क्विंटल 4 5725 5725 5725
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1 5600 5600 5600
30/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 25 5624 5698 5679
30/11/2021 नांदेड क्विंटल 13 5109 5619 5364
30/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 8 4450 4885 4750
30/11/2021 उस्मानाबाद गज्जर क्विंटल 18 5800 5926 5863
30/11/2021 परभणी लाल क्विंटल 3 5600 5600 5600
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 35 3500 5700 5000
30/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 164 5500 5700 5600
30/11/2021 वर्धा लाल क्विंटल 576 5400 6150 5830
30/11/2021 वाशिम क्विंटल 1360 5025 5900 5450
30/11/2021 वाशिम लाल क्विंटल 1037 5325 5863 5644
30/11/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 26 5795 5795 5795
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5948
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 1 6000 6000 6000
29/11/2021 अहमदनगर लाल क्विंटल 23 4100 4100 4100
29/11/2021 अकोला लाल क्विंटल 1355 4975 5998 5543
29/11/2021 अमरावती क्विंटल 100 5500 5850 5675
29/11/2021 अमरावती लाल क्विंटल 187 5525 5700 5658
29/11/2021 अमरावती माहोरी क्विंटल 600 5400 6100 5800
29/11/2021 बीड पांढरा क्विंटल 47 5012 5617 5504
29/11/2021 बुलढाणा लाल क्विंटल 1123 4800 5829 5550
29/11/2021 चंद्रपुर लाल क्विंटल 165 5500 6000 5900
29/11/2021 लातूर पांढरा क्विंटल 2 5500 5500 5500
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1 5180 5180 5180
29/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 7 5701 5701 5701
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 1 4000 4000 4000
29/11/2021 नाशिक लाल क्विंटल 7 4250 4752 4675
29/11/2021 पुणे लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 202 4305 5305 4655
29/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 45 6000 6065 6065
29/11/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 5 5675 5675 5675
29/11/2021 वर्धा लाल क्विंटल 355 5613 5913 5728
29/11/2021 वाशिम क्विंटल 950 5675 6045 5805
29/11/2021 वाशिम लाल क्विंटल 553 5435 5803 5700
29/11/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 3 5200 5200 5200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5734
28/11/2021 अकोला लाल क्विंटल 80 5050 5700 5650
28/11/2021 लातूर क्विंटल 101 6170 6370 6270
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 47 3600 5650 4850
28/11/2021 पुणे लाल क्विंटल 2 5300 5300 5300
28/11/2021 यवतमाळ लाल क्विंटल 120 5800 6000 5900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 350

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email