Udid bajar bhav today : आजचे उडीद बाजार भाव 2021

Udid bajar bhav today : आजचे उडीद बाजार भाव 2021

Udid bajar bhav today : आजचे उडीद बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 75 5500 7000 6250
03/12/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 4 4000 5200 5200
03/12/2021 अकोला काळा क्विंटल 84 3400 4500 4000
03/12/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5100 4300
03/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 196 3400 6599 5413
03/12/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 40 4433 5342 5208
03/12/2021 जालना काळा क्विंटल 47 3100 6000 4800
03/12/2021 लातूर काळा क्विंटल 953 3900 6709 5769
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 3 5500 6000 5800
03/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 150 4350 5776 4738
03/12/2021 पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
03/12/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 367 6000 7525 7200
03/12/2021 वाशिम क्विंटल 90 3300 5505 4155
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2014
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 14 5000 6900 6800
02/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 6 5500 7000 6250
02/12/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 5 4500 4500 4500
02/12/2021 अकोला काळा क्विंटल 76 4000 6100 5500
02/12/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 695 3700 6400 5050
02/12/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 36 4738 6213 5538
02/12/2021 जालना काळा क्विंटल 50 3200 6599 3900
02/12/2021 लातूर काळा क्विंटल 1365 3833 6933 5733
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 100 5500 6000 5800
02/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 331 4251 6834 5251
02/12/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 115 4000 6000 5500
02/12/2021 पुणे क्विंटल 1 8000 9000 8500
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 5 5500 5500 5500
02/12/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 469 4550 6906 6000
02/12/2021 वाशिम क्विंटल 150 3095 4995 3880
02/12/2021 वाशिम काळा क्विंटल 60 5100 5500 5300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3478
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 38 5000 6900 6700
01/12/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 3 4500 4500 4500
01/12/2021 अकोला काळा क्विंटल 113 4200 5000 4675
01/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 130 3400 6499 5261
01/12/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 958 4000 6825 5412
01/12/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 8 3100 6625 5350
01/12/2021 धुळे काळा क्विंटल 3 5805 5805 5805
01/12/2021 हिंगोली काळा क्विंटल 35 4500 5230 4865
01/12/2021 जळगाव काळा क्विंटल 53 4500 6700 5800
01/12/2021 जालना काळा क्विंटल 47 3000 6175 4600
01/12/2021 लातूर काळा क्विंटल 1529 3903 6215 5397
01/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 1 4444 4444 4444
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 1 5301 5301 5301
01/12/2021 नाशिक काळा क्विंटल 1 4051 4051 4051
01/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 367 4100 6426 4963
01/12/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 82 3850 5751 4950
01/12/2021 पुणे क्विंटल 3 8000 9200 8600
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 36 6030 6100 6050
01/12/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 275 0 0 0
01/12/2021 वाशिम क्विंटल 300 3275 6000 4700
01/12/2021 वाशिम काळा क्विंटल 336 6103 6550 6325
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4319
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 117 5000 6900 6700
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 80 5500 7000 6250
30/11/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 30 3250 5150 5150
30/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 63 4000 6000 4350
30/11/2021 अकोला टी -9 क्विंटल 35 4350 4900 4625
30/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 144 3800 6568 5475
30/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 932 4500 6350 5425
30/11/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 22 3742 5558 4192
30/11/2021 जळगाव काळा क्विंटल 132 4000 6500 5200
30/11/2021 जालना काळा क्विंटल 154 3500 6099 5000
30/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 1458 3750 6817 5858
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 4 3000 5300 5100
30/11/2021 नाशिक काळा क्विंटल 2 6000 6117 6117
30/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 313 4733 6394 5567
30/11/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 42 3200 5800 4500
30/11/2021 पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 30 6030 6060 6040
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 653 5700 7100 6200
30/11/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 410 6200 7545 7000
30/11/2021 वाशिम क्विंटल 495 4138 5850 4940
30/11/2021 वाशिम काळा क्विंटल 65 4650 5100 5000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5183
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 104 5000 6900 6700
29/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 64 5500 6900 6200
29/11/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 15 3000 5000 5000
29/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 69 4000 4750 4500
29/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 135 3610 6891 5479
29/11/2021 बीड काळा क्विंटल 11 4000 5300 4100
29/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 583 5200 6350 5775
29/11/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 3 3711 3711 3711
29/11/2021 जळगाव काळा क्विंटल 63 4550 5500 4800
29/11/2021 जालना काळा क्विंटल 22 4000 5100 4800
29/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 1247 3650 5407 4981
29/11/2021 नांदेड काळा क्विंटल 5 3009 3009 3009
29/11/2021 नांदेड लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
29/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 5 3300 3900 3300
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 7 4500 4500 4500
29/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 68 4533 5917 4967
29/11/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 55 4500 5125 4775
29/11/2021 पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 20 4000 6300 6000
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 76 6010 6550 6285
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 1089 4220 6684 6033
29/11/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 251 6200 7465 7010
29/11/2021 वाशिम क्विंटल 200 3360 6205 4705
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4101
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 64 4500 6800 6600
28/11/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 3 4000 4500 4500
28/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 28 3000 5300 4900
28/11/2021 बीड काळा क्विंटल 240 5500 7000 6500
28/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 190 3251 6901 4981
28/11/2021 पुणे काळा क्विंटल 1 5800 5800 5800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 526
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 36 4500 6800 6600
27/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 89 5500 6700 6100
27/11/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 7 3500 4500 4500
27/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 71 3950 5025 4150
27/11/2021 अकोला टी -9 क्विंटल 40 3500 5665 4585
27/11/2021 अमरावती काळा क्विंटल 70 1800 3300 2800
27/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 163 3500 7000 5170
27/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 889 5000 6600 5800
27/11/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 161 4500 5233 4867
27/11/2021 जालना काळा क्विंटल 93 3100 6500 5350
27/11/2021 लातूर लोकल क्विंटल 14 6300 6300 6300
27/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 1080 3956 5776 5171
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 46 5500 6000 5800
27/11/2021 नांदेड काळा क्विंटल 321 2368 4413 3163
27/11/2021 नांदेड लाल क्विंटल 260 3000 8000 4400
27/11/2021 नाशिक क्विंटल 4 4000 5701 5400
27/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1 4151 5506 4950
27/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 423 5133 5890 5511
27/11/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 26 4000 5451 4301
27/11/2021 परभणी लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
27/11/2021 पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 25 6050 6100 6080
27/11/2021 सोलापूर क्विंटल 351 4351 6401 5601
27/11/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 337 6300 7455 7100
27/11/2021 वाशिम काळा क्विंटल 150 5000 5900 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4660
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 191 4500 6800 6600
26/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 70 5500 6800 6150
26/11/2021 अहमदनगर काळा क्विंटल 7 4500 4500 4500
26/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 55 4500 6400 5500
26/11/2021 औरंगाबाद काळा क्विंटल 7 3206 4721 3288
26/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 77 3900 7000 5356
26/11/2021 बीड काळा क्विंटल 5 3200 3200 3200
26/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 485 5000 6600 5800
26/11/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 65 3750 5250 4900
26/11/2021 धुळे काळा क्विंटल 1 3511 3511 3511
26/11/2021 जळगाव काळा क्विंटल 63 4000 5800 5300
26/11/2021 जालना काळा क्विंटल 166 3000 5600 4800
26/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 1466 3670 6512 5540
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 30 5500 6000 5800
26/11/2021 नांदेड काळा क्विंटल 24 3500 6700 6500
26/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 12 4900 5238 4900
26/11/2021 नाशिक क्विंटल 16 4051 5093 4750
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 4600 5501 4850
26/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 507 4395 6174 5059
26/11/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 81 5126 6050 5488
26/11/2021 परभणी लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
26/11/2021 पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
26/11/2021 पुणे नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 145 6000 6550 6275
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 912 4025 6188 5431
26/11/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 493 6275 7500 7100
26/11/2021 वाशिम क्विंटल 125 3175 5400 4595
26/11/2021 वाशिम काळा क्विंटल 150 5000 5900 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5160
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 195 4750 5900 5800
25/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 157 5500 6800 6150
25/11/2021 अकोला काळा क्विंटल 32 4500 6200 5350
25/11/2021 अकोला टी -9 क्विंटल 35 3500 5625 4560
25/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 32 3500 5500 4500
25/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 211 3501 6500 5254
25/11/2021 बीड काळा क्विंटल 250 4703 5403 5153
25/11/2021 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 690 4000 6300 5150
25/11/2021 बुलढाणा काळा क्विंटल 124 4000 5426 4863
25/11/2021 जळगाव काळा क्विंटल 16 3450 4750 4250
25/11/2021 जालना काळा क्विंटल 90 3000 5500 4500
25/11/2021 लातूर काळा क्विंटल 1208 4381 6527 5693
25/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 17 5300 5750 5513
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 1 5401 5500 5401
25/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 4601 5001 4870
25/11/2021 नाशिक काळा क्विंटल 1 6700 6700 6700
25/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 552 4971 6451 5711
25/11/2021 उस्मानाबाद काळा क्विंटल 25 3000 5501 4500
25/11/2021 पुणे क्विंटल 3 8100 9000 8550
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 28 4651 6290 6000
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 18 6000 6050 6025
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 496 4500 6876 6000
25/11/2021 सोलापूर काळा क्विंटल 446 4690 6853 6150
25/11/2021 वाशिम क्विंटल 150 3200 5000 4475
25/11/2021 वाशिम काळा क्विंटल 96 4325 5113 4750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4875

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email