Vangi Bajar Bhav : आजचे वांगी बाजार भाव 2021

Vangi Bajar Bhav : आजचे वांगी बाजार भाव 23-10-2021

Vangi Bajar Bhav : आजचे वांगी बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे वांगी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (vangi price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 1000 2500 1700
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 11 1500 2000 1750
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 56 1600 2250 1900
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 33 500 6000 3250
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 78 1500 3000 2250
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1400
02/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 1525 2000 1865
02/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 48 3000 7250 4750
02/12/2021 पुणे क्विंटल 62 3000 4500 4000
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 249 1500 3067 2283
02/12/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 2500 3500 3000
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
02/12/2021 सातारा क्विंटल 19 2000 4000 3000
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 45 1200 6000 3000
02/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 700
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 10 1500 2500 2000
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 20 500 800 650
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 69 1750 2500 2000
01/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 85 2500 5000 3750
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 472 1500 4000 2750
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1300
01/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 26 1260 1800 1530
01/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 4 2100 3640 2975
01/12/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 98 3000 6500 4500
01/12/2021 पुणे क्विंटल 101 2000 3505 2892
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 251 1500 3123 2250
01/12/2021 रायगड नं. १ क्विंटल 46 4200 4500 4350
01/12/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 3500 3200
01/12/2021 सातारा क्विंटल 18 1750 2750 2250
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 54 1500 2250 2000
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 32 1650 6550 4500
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 31 800 7000 3000
01/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3100 3050
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1402
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 18 600 800 700
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 13 700 1000 800
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 92 1750 2500 2150
30/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 8 2000 6000 4000
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 1000 3000 2600
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 342 1200 3000 2100
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 26 733 1000 900
30/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 28 1025 1500 1355
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 3 770 3045 1750
30/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 134 2000 5000 4000
30/11/2021 पुणे क्विंटल 96 1500 2600 1993
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 317 1333 2833 2083
30/11/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 3000 3500 3300
30/11/2021 सांगली क्विंटल 4 2500 3000 2700
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 18 1800 4000 3000
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 45 2500 3000 3000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 69 1250 9000 5800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1328
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 7 1000 2500 1700
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 16 500 700 600
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 12 700 1000 800
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 32 700 2000 1500
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 83 500 4000 2250
29/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 2000 4000 2800
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 233 1600 3800 2700
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 8 1050 3395 1820
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 166 2000 3000 2500
29/11/2021 पुणे क्विंटल 35 825 2500 1625
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 210 1260 1950 1580
29/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
29/11/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 66 3000 3500 3300
29/11/2021 सातारा क्विंटल 23 1500 2500 2000
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 53 1500 1850 1750
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 27 700 9800 6200
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 271 700 2500 1500
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1481
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 1000 2000 1550
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 32 700 800 750
28/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 29 2500 2500 2500
28/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 52 1000 3000 2000
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 38 700 1000 900
28/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 32 665 1000 830
28/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 4 700 3150 2275
28/11/2021 पुणे क्विंटल 119 1425 3250 2425
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 599 1100 2250 1775
28/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1850
28/11/2021 सातारा क्विंटल 26 1000 1500 1250
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 48 1400 2000 1825
28/11/2021 सोलापूर क्विंटल 12 900 12800 6300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1013
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1000 2500 1700
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 30 500 600 550
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 38 600 1000 800
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 76 1500 1750 1600
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 104 500 3000 1750
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 444 1600 2400 2000
27/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 203 800 1067 983
27/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 26 550 1000 775
27/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 157 1500 3000 2300
27/11/2021 पुणे क्विंटल 62 2000 3000 2500
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 46 1967 2500 2233
27/11/2021 सातारा क्विंटल 33 1000 2000 1500
27/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 58 1167 2333 1767
27/11/2021 सोलापूर क्विंटल 21 1200 6300 4400
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 64 500 4000 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1370
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 16 1000 2750 2025
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 37 700 1000 800
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 59 1250 1500 1350
26/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 55 2000 4500 2600
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 443 1400 2400 1900
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 12 600 1000 900
26/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 32 600 1000 850
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 9 805 4060 2450
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 173 2500 5000 3750
26/11/2021 पुणे क्विंटल 265 1608 2900 2273
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 453 1300 2360 1830
26/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 120 4000 4200 4000
26/11/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 55 1500 3000 2500
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 34 1250 3250 2125
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 32 1750 5500 3500
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 68 750 4750 2565
26/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1866
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 28 833 2667 1733
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 39 500 700 600
25/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 57 1550 1750 1650
25/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 57 500 2500 1500
25/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2800
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 260 1400 2400 1900
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 212 733 1133 1017
25/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 30 510 700 620
25/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 7 700 2590 1575
25/11/2021 पुणे क्विंटल 245 1142 2367 1808
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 456 1625 2500 2063
25/11/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 65 1500 3000 2500
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1850
25/11/2021 सातारा क्विंटल 37 1000 2000 1500
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 73 1033 2017 1633
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 35 1350 5250 3350
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 85 600 5250 2750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1721
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 32 1000 2300 1650
24/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 37 600 700 650
24/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 108 1250 1500 1350
24/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 96 500 2500 1500
24/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3500
24/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 278 1500 2200 1850
24/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 165 800 1267 1117
24/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 28 715 1000 890
24/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 10 1000 1000 1000
24/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 6 1225 1785 1750
24/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 155 1500 4000 3000
24/11/2021 पुणे क्विंटल 270 1308 2300 1808
24/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 443 1000 2333 1750
24/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 69 3800 4000 3800
24/11/2021 रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 60 1500 3000 2500
24/11/2021 सातारा क्विंटल 32 1750 2750 2250
24/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 96 1000 2167 1633
24/11/2021 सोलापूर क्विंटल 49 1000 4500 3000
24/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 34 500 3000 2000
24/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2016

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email