बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे कोबी बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 126 300 700 500
औरंगाबाद ---- क्विंटल 52 300 600 450
राहूरी ---- क्विंटल 40 200 600 400
खेड-चाकण ---- क्विंटल 210 500 700 600
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 9 200 400 300
राहता ---- क्विंटल 7 300 500 400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 100 300 200
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 200 300 250
जळगाव लोकल क्विंटल 27 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 38 600 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 157 300 800 550
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 28 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 300 700 500
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 61 200 600 400
31/03/2023
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 67 400 700 500
खेड-चाकण ---- क्विंटल 230 400 800 600
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 10 200 400 300
राहता ---- क्विंटल 7 200 400 300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 493 250 625 415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 200 400 300
अकलुज लोकल क्विंटल 26 500 1000 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 66 200 300 250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 569 300 700 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 300 500 400
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 30 510 600 570
मुंबई लोकल क्विंटल 1701 500 900 700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 300 500 400
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
कामठी लोकल क्विंटल 8 200 600 400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 300 800 500
30/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 117 300 500 400
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 80 400 600 500
राहूरी ---- क्विंटल 25 200 600 400
खेड-चाकण ---- क्विंटल 250 500 700 600
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 10 200 400 300
सातारा ---- क्विंटल 21 400 500 450
राहता ---- क्विंटल 36 200 400 300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 200 400 300
अकलुज लोकल क्विंटल 18 500 900 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 250 400 300
पुणे लोकल क्विंटल 389 300 700 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 400 600 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 215 300 1000 650
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 46 300 600 500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 200 300 275
मुंबई लोकल क्विंटल 1040 600 900 750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 67 400 600 500
कराड लोकल क्विंटल 39 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 36 500 500 500
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 200 600 400
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 71 200 600 400
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 800 1000 900
29/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 90 300 800 600
औरंगाबाद ---- क्विंटल 72 250 350 300
राहूरी ---- क्विंटल 28 200 600 400
खेड-चाकण ---- क्विंटल 230 400 700 600
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 10 200 400 300
नवापूर ---- क्विंटल 10 700 700 700
सातारा ---- क्विंटल 23 400 500 450
राहता ---- क्विंटल 7 300 400 350
हिंगणा ---- क्विंटल 2 500 500 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 498 250 625 415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 200 400 300
अकलुज लोकल क्विंटल 19 500 900 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 61 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 27 300 500 400
पुणे लोकल क्विंटल 478 300 700 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 400 500 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 600 800 700
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 141 200 510 350
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 76 200 600 400
नागपूर लोकल क्विंटल 400 200 300 275
मुंबई लोकल क्विंटल 2238 500 900 700
मंचर लोकल क्विंटल 150 200 600 400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 73 300 500 400
कराड लोकल क्विंटल 39 500 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 500 500 500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 200 600 400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 300 800 500
28/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 90 300 500 400
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 86 400 600 500
औरंगाबाद ---- क्विंटल 115 300 800 350
चंद्रपूर - गंजवड ---- क्विंटल 74 200 400 300
राहूरी ---- क्विंटल 39 200 600 400
पाटन ---- क्विंटल 12 800 1200 1000
खेड-चाकण ---- क्विंटल 208 500 700 600
नवापूर ---- क्विंटल 14 500 600 571
सातारा ---- क्विंटल 42 400 600 500
राहता ---- क्विंटल 27 200 500 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 799 250 465 375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 100 300 200
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 400 500 450
जळगाव लोकल क्विंटल 37 400 500 400
पुणे लोकल क्विंटल 518 300 800 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 500 800 650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 136 400 500 450
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 77 200 510 350
नागपूर लोकल क्विंटल 400 200 300 275
मुंबई लोकल क्विंटल 2271 600 700 650
मंचर लोकल क्विंटल 133 200 600 400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 59 300 500 400
कराड लोकल क्विंटल 36 300 500 500
भुसावळ लोकल क्विंटल 58 500 500 500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 9 200 400 300
पनवेल नं. १ क्विंटल 230 800 1000 900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 16 300 500 400
27/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 153 300 800 500
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 106 400 600 500
औरंगाबाद ---- क्विंटल 69 300 400 350
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 10 200 400 300
नवापूर ---- क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा ---- क्विंटल 28 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 671 250 540 415
अकलुज लोकल क्विंटल 25 500 800 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 250 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 300 600 450
जळगाव लोकल क्विंटल 42 300 500 400
पुणे लोकल क्विंटल 606 300 700 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 199 300 700 500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 114 200 510 350
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 130 200 600 400
नागपूर लोकल क्विंटल 400 200 300 275
मुंबई लोकल क्विंटल 1815 500 700 600
मंचर लोकल क्विंटल 129 200 600 400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 300 500 400
कराड लोकल क्विंटल 27 400 500 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 200 400 300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 800 1000 900
26/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 124 300 500 400
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 112 400 600 500
औरंगाबाद ---- क्विंटल 70 300 400 350
चंद्रपूर - गंजवड ---- क्विंटल 68 200 400 300
राहूरी ---- क्विंटल 6 200 800 500
खेड-चाकण ---- क्विंटल 235 500 800 650
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 14 100 300 200
नवापूर ---- क्विंटल 21 500 1500 1214
सातारा ---- क्विंटल 38 400 600 500
राहता ---- क्विंटल 26 300 400 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 572 250 460 375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 100 300 200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 300 500 400
पुणे लोकल क्विंटल 995 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल नग 14 500 600 550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 700 900 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 164 300 1000 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 138 200 510 350
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 100 350 700 500
मंचर लोकल क्विंटल 154 200 600 400
कराड लोकल क्विंटल 33 300 500 500
भुसावळ लोकल क्विंटल 70 500 500 500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 20 200 400 300
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 78 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 12 300 600 450
25/03/2023
कोल्हापूर ---- क्विंटल 199 300 700 500
पुणे-मांजरी ---- क्विंटल 78 400 600 500
औरंगाबाद ---- नग 81 100 350 225
राहूरी ---- क्विंटल 4 200 800 500
खेड-चाकण ---- क्विंटल 215 500 700 600
श्रीरामपूर ---- क्विंटल 9 200 400 300
नवापूर ---- क्विंटल 10 700 700 700
राहता ---- क्विंटल 8 300 600 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 447 330 580 415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 100 300 200
अकलुज लोकल क्विंटल 14 500 900 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 122 200 450 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 300 400 350
जळगाव लोकल क्विंटल 28 300 500 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 400 500 450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 600 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 165 500 700 600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 117 500 1150 800
नागपूर लोकल क्विंटल 600 200 400 350
मुंबई लोकल क्विंटल 2146 500 800 600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 500 700 600
कराड लोकल क्विंटल 57 500 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 500 500 500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
रामटेक लोकल क्विंटल 20 200 400 300
कामठी लोकल क्विंटल 3 300 500 400खात्रीशीर जाहिराती