बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे तोंडली बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
26/05/2023
पुणे लोकल क्विंटल 32 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 12 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 141 1500 3000 2300
25/05/2023
मंचर --- क्विंटल 6 500 2500 1500
राहता --- क्विंटल 4 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1800
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 3200 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1400 2000 1650
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2000 2500 2250
24/05/2023
मंचर --- क्विंटल 2 1000 1700 1100
राहता --- क्विंटल 4 1500 4000 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 6000 2300
पुणे लोकल क्विंटल 36 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 4010 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 80 2000 3600 2800
23/05/2023
मंचर --- क्विंटल 5 600 2000 1300
राहता --- क्विंटल 1 1200 1200 1200
कल्याण हायब्रीड नग 3 2000 2500 2300
पुणे लोकल क्विंटल 64 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 1000 2510 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 154 2000 3400 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2300 2500 2400
22/05/2023
मंचर --- क्विंटल 3 1000 1800 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 23 500 2000 1300
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 1000 2110 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1000 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 182 2000 3400 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 17 2200 2400 2300
21/05/2023
मंचर --- क्विंटल 8 750 2000 1375
राहता --- क्विंटल 4 2000 2500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 154 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 14 500 2000 1500
20/05/2023
राहता --- क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 1000 3000 2000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 34 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 180 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 144 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500

ajache tonduli bajarbhavखात्रीशीर जाहिराती