चुका, चाकवत, शेपू लागवड 

चुका, चाकवत, शेपू लागवड

या पालेभाज्यांच्या स्थानिक जातींचा लागवडीसाठी वापर केला जातो.
लागवड पद्धत –
या भाजीपाला पिकांची लागवड सपाट वाफ्यात लागवड करतात. ३ बाय २ मीटर आकाराचे वाफे तयार करून प्रत्येक वाफ्यात २० सें.मी. अंतरावर ओळीत बी पेरावे. प्रत्येक वाफ्यात चुक्‍याचे २५ ते ३० ग्रॅम, चाकवताचे ४५ ग्रॅम आणि शेपूचे ३० ग्रॅम बी पेरावे.
चुका –
पेरणीनंतर सुमारे ५० ते ६० दिवसांनी कापणीसाठी तयार होतो. या वेळी जमिनीलगत कापणी करावी. या पालेभाजीचे ४ ते ५ तोडे मिळू शकतात. जुड्या बांधून भाजी विक्रीसाठी पाठवावी.
चाकवत –
बी पेरणीनंतर ३५ ते ४० दिवसांत भाजी काढणीसाठी तयार होते. भाजी कापून किंवा उपटून जुड्या बांधून विक्रीसाठी पाठवाव्यात.
शेपू –
पेरणीनंतर ५० ते ६० दिवसांनी काढणीस तयार होते. पालेभाज्यांची काढणी शक्‍यतो सायंकाळच्या वेळी करावी. काढणीच्या २ ते ३ दिवस अगोदर पाणी द्यावे. काढणीनंतर जुड्या विक्रीसाठी लवकर पाठवाव्यात, त्यामुळे भाजीतील ताजेपणा टिकून राहतो.
खत व्यवस्थापन –
या सर्व पालेभाज्यांकरिता लागवडीपूर्वी एकरी ४ ते ५ टन शेणखत मिसळावे. माती परीक्षणानुसार १५ किलो नत्र, १५ किलो स्फुरद आणि १५ किलो पालाश प्रति एकरी द्यावे. लागवडीनंतर एक महिन्याने १५ किलो नत्र प्रति एकरी द्यावे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *