खरेदी

महाराष्ट्र तसेच देशभरातील विविध भागा मधील खरेदीची माहिती येथे मिळेल. तसेच विक्रेत्यांशी  संपर्क देखील कृषी क्रांतीच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत