चाऱ्यासाठी ऊस विक्रीसाठी उपलब्ध

चाऱ्यासाठी ऊस विक्रीसाठी उपलब्ध मी एक शेतकरी पांडूरंग सावंत साडेगाव ता अंबड  जि जालना  8484848995 माझ्या कडे ऊस विक्री आहे.  चर्या साठी. कुणा गरजूंना शेतकरी ना लागत असेल तर कळवा जात:- 265