फिनोलेक्स ठिबक सिंचन

फिनोलेक्स ठिबक सिंचन (शासनमान्य अनुदानित ठिबक सिंचन) 16mm-इनलाईन व ऑनलाईन 20mm-इनलाईन व ऑनलाईन 12mm-इनलाईन व ऑनलाईन तसेच सर्व प्रकारचे स्प्रिंकलर होलसेल मध्ये मिळतील.