3 ते 4 वर्ष कूजलेले देशी गाईंचे शेण खत विकणे आहे

3 ते 4 वर्ष कूजलेले देशी गाईंचे शेण खत विकणे आहे  चांगले 3 ते 4 वर्ष कूजलेले देशीगाईंचे गोमूञ मीच्छर शेण खत चहा पत्ती प्रमाणे बारीक वीटकरी छाण रंग असलेले 20 कींटल खत वीक्रीस आहे संर्पक अंकुश बा पेठे गाव ब्राम्हणवाडा ता.मोर्शी जिल्हा अमरावती पोस्ट तळेगाव पीणकोड 444905.मोनं 9158854900 त्वरीत संपर्क करा जैवीक वापरा शेती …

3 ते 4 वर्ष कूजलेले देशी गाईंचे शेण खत विकणे आहे Read More »