ब्राईट साॅईल कंडिशनर (सेंद्रिय खते)

ब्राईट साॅईल कंडिशनर (सेंद्रिय खते) १) पिकांच्या पानाचा आकार वाढतो २) जमिनीची काळोखी ठेवते ३) माफक दरामध्ये उपलब्ध ४) सर्व पिकांना उपलब्द ५) मुळांची वाढ चांगलं करते ६) सेंद्रिय कर्रब वाढवते ७) जमिनीची ताकद व सुपीकता वाढवण्यासाठी