ताजी टगर कळी उपलब्ध

ताजी टगर कळी उपलब्ध आम्ही मागणी नुसार शेतातून ताजी टगर तोडून देतो..लागेल तेव्हडा माल भेटेल होलसेल भावात भेटेल. संपर्क:- मनोज ठाकरे , पुणे – 9096666906