जमीन विकत हवी आहे शेती करण्यायोग्य जमीन

जमीन विकत हवी आहे शेती करण्यायोग्य जमीन चार पाच एकर जमीन हवी आहे  सहा सात लाख रुपये एकरी Pune baramati veer saswad