शेती विकणे आहे

शेती विकणे आहे साडेचार एकर जमीन आहे पाणी भरपूर आहे रस्त्यापासून १ कि मी आहे