रान डुक्कर संरक्षण

रान डुक्कर या प्राण्यापासून असे करा संरक्षण कृषी सल्ला  उसाचे रान डुक्कर या प्राण्या पासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी बांधवानी प्रथम हि काळजी घेतली पाहिजे की तो प्राणी अति हिंसक आहे तो आपल्यावर केव्हा हि हल्ला करू शकतो त्या मुळे शेतात जाताना हातामध्ये एखादि दणकट काठी सोबत घेऊन जावे म्हणजे त्या प्राण्याच्या हल्ल्यास प्रति उत्तर देता …

रान डुक्कर संरक्षण Read More »