रोग आणि कीड ,तननाशक (भाजीपाला पिके तसेच सोयाबीन कापुस आणि ईतर पिके )

रोग आणि कीड ,तननाशक (भाजीपाला पिके तसेच सोयाबीन कापुस आणि ईतर पिके ) सल्ला हा मोफत दिला जातो .मी स्वत कृषि पदवीधर असून मागील 22 वर्षापासून कंपनी आणि सध्या दुकानातून सल्ला आणि माहिती देत आहे . आमच्या दुकानाचे ब्रीद वाक्य आहे ” संतुलन शेतीचे पिकाचे अन मातीचे “