बाजार भाव

बाजार भाव बाजार भाव बद्दल सल्ला देऊ शकतो स्वतःची 12 एकर शेती आहे आणि शेती व घरा समोरच किसान मार्केट यार्ड आहे हि सर्व माहिती मी तज्ञा कडून घेत असतो आणि दररोज मार्केट यार्ड मध्ये हाराशी वेळी जातो.