krushi kranti कृषी क्रांती

Category: जोड धंदा

कृषी विषयी माहिती

भरपूर दुध मिळून देणाऱ्या या चार म्हशी कोणत्या आहेत वाचा सविस्तर

भरपूर दुध मिळून देणाऱ्या या चार म्हशी कोणत्या आहेत वाचा सविस्तर दुग्धोत्पादनासाठी म्हशीच्या मुऱ्हा, मेहसाणा, पंढरपुरी, सुरती या जाती चांगल्या आहेत. निवड पद्धतीने म्हशीमध्ये सुधारणा

Read More »