कलिंगड लागवडी संदर्भात सविस्तर माहिती द्या

कलिंगड लागवडी संदर्भात सविस्तर माहिती द्या कलिंगड लागवड करायची आहे तर मला कृपया मार्गदर्शन करावं बालाजी पाटिल राऊत मु .पो.बाभूळगांव ता. भोकरदन जि. जालना मो.नं.9270258125