लीबोनी झाड पिवळे का पडते व पान गळती सुरू झाली आहे

लीबोनी झाड पिवळे का पडते व पान गळती सुरू झाली आहे 2 वर्षा ची झाडे आहेत फळ लागले आहेत Deva hodshil Atpost jogewadi tal pathardi 9421592030 https://www.santsahitya.in/