शेवगा बियाणे विकणे आहे

शेवगा बियाणे विकणे आहे वसंत जातीचे शेवगा बियाणे लागवडीपासून 3 ते 4 महिन्यापासून फुलांचा शेंगांचा बहार सुरू होतो