आमच्या कडे केळीचे बेणे मिळेल

आमच्या कडे केळीचे बेणे मिळेल उत्तम  प्रतीचे  6 ते 7 हजार बियाणे मिळेल. केळीची जात 2nd टिशू आहे