सेलम हळद बेणे पाहिजे

सेलम हळद बेणे पाहिजे चांगल्या प्रकारचे सेलम जातीचे हळद बेणे पाहिजे.