ठिबक सिंचन विषयी सल्ला मिळेल

सविस्तर माहिती

ठिबक सिंचन विषयी सल्ला मिळेल

मोफत नाही. मी नेटाफिम कंपनी मध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे आणि आता कोठारी ठिबक सिंचन कंपनी मध्ये कार्यरत आहे.