हळद आणी अद्रक पिकावर सल्ला मिळेल

सविस्तर माहिती

हळद आणी अद्रकवर सल्ला मिळेल

  • सल्ला मोफत देणार

सल्ला खालील जिल्ह्यासाठी देऊ शकतो

  • वाशीम, अकोला, नांदेड, अमरावती
  • हळद पिकाविषयी मला 3 वर्ष्याच्या अनुभव आहे. आणि आद्रक पिकाविषयी 10 वर्ष्याच्या अनुभव आहे