द्राक्ष विषयक सल्ला देतो

सविस्तर माहिती

द्राक्ष विषयक सल्ला देतो

मोफत सल्ला मिळेल

जर एखाद्या प्लॉट वर भेट द्यायची असेल किंवा पर्सनल सल्ला हवा असेल तर पेड सल्ला असेल

मी शेतकरी आणि संगणकअभियंता आहे

मी 4 ते ५ वर्षापासून सल्ला देत आहे