Search
Generic filters

कापूस आणि शेडनेट मधील भाजीपाला बद्दल सल्ला मिळेल

कापूस आणि शेडनेट मधील भाजीपाला बद्दल सल्ला मिळेल

सविस्तर माहिती

कापूस आणि शेडनेट मधील भाजीपाला बद्दल सल्ला मिळेल

नमस्कार मी प्रवीण प्रेमदास गुडधे रा. नायगाव पोस्ट मंगरूळ (दस्तगीर) ता. धामणगाव रेल्वे जि. अमरावती. मी कापूस, तूर, शेडनेट मधील भाजीपाला, वांगे, टोमॅटो, शिमला मिरची,इत्यादी पिकांवर सल्ला देतो.

माझा संपर्क क्र. : 9545267298

Leave a Comment

Your email address will not be published.